,,Život je hra a inspirace v souladu a úctě s přírodními i vesmírnými zákonitostmi.
  Udělejme si Život krásnější a radostnější postupným vylaďováním se do pocitu svobody a lásky a dovolme mu volně proudit a projevit se,,

* TĚLO , MYSL I DUŠE  sjednocené v SRDCI v Jedno * 

      Zabýváme se celostním pojetím člověka samého, jeho putováním po světě, jeho pohyby duše, jeho rodinného zázemí a možnými traumaty, které ho potkaly v životě.

 "Vše je o přijímání lásky sebe sama jako celku. A to nám pomáhá v naší cestě životem projít a proplout bez útrap a nástrah, které na sebe sami klademe. "  

,, Jdu cestou přítomného okamžiku TADY A TEĎ ,,

        Obě jsme polehounku odhalovaly naše talenty a dary, postupně je integrovaly do svých životů, jako součást nás samých, splynuly jsme se svým posláním.
      ,,To, co nás přesahuje,, nás svedlo dohromady, cítily jsme, že každá vkládá svůj díl a ten se spojí v jedno - energii vycházející ze srdce.....
       Vše plynulo a skládalo se, vnímaly jsme, že plyneme v proudu....v ,,Lodi,,
V jemnosti a harmonii k Vám necháváme skrze sebe proudit, vysoce léčivou energii aktivující Vaši sebeléčebnou sílu, kreativitu.... a pochopení, že smyslem života je být ,,proud  života,, ..... Vaše ,,Loď Merkaba,,

.......s úctou Olga a Enny   

 Olga Plchová a Ainny Aipu

   Cesta Světla  odhaluje vzorce, rozkódovává, léčí a aktivuje sebeléčení, tento proud energie nabízí vhledy, uvědomění a pochopení. 

   Kvantovými skoky mění vnímání a přijetí sebe samého a inspiruje, jak kreativněji tvořit svou každodenní realitu. Odhaluje poslání, jedinečnost, kterou jsme obdarování.
   Přirozeně vtahuje vše do svého středu, dorovnává a ustaluje v harmonii...

   Je to cesta, bez vzdálenosti..... 
       Vytvářím intuitivně nové stezky po kterých kráčím a nechávám pak po nich kráčet i jiné.......

...provázím vysokovibračními Meditacemi mimo čas a prostor, kde se setkáte sami se sebou ....lehce pak rozpoznáte vzorce a programy a propustí
te je....
   
Propojuji ,,to nahoře s tím dole,, (mužskou a ženskou polaritu) uvádím do souladu a harmonie a ukotvuji v srdci... 
    
      Dar léčit tělo, srdce i duši jako jeden celek a vibračně  vyladit do harmonie a lásky mi byl dán ... v úctě aktivuji Váš sebeléčivý proud energie a to Jedinečné ve Vás......

...inspiruji svou uměleckou tvorbou a kreativitou, kterou vnáším do všedních dní...   
... i vším,  čím mě Život inicioval, všemi procesy, kdy jsem aktivovala svou vnitřní sílu,  víru v sebe i  v to co mě přesahuje.....

"Vědomý prožitek přináší pochopení - je to sám život. "