*Enny*full-harmony feel-harmony ART desener for yor live Ainy ART  therapy  Natty-designer for yor live

Dělám to, co mi bylo dáno jako dar - talent všestrannosti s vášní pro život...miluji to co zrovna prožívám, to co dělám, to co momentálně přichází a odchází a miluji celý tento proces pozorovat, od momentu, kdy začíná něco nového.......

PROŽÍVAT ŽIVOT V HARMONII

Život je Harmonie-hudba, milióny tónů a barev, které spolu ladí souznící akordy. Našim úkolem je stále dolaďovat, udržovat se v harmonii, naše těla jsou vyladěným organickým spolupracujícím celkem, sladěním sebe a po té s Gaiou a vesmírem vytváříme souzvuk tónů, kterými je tvořen Život a jsou udržovány všechny Světy i Galaxie.
Vyladit se v úrovni těla, emocí a mysli je základem niterné HARMONIE, která je vstupní branou do Srdce a vyššího JÁ....
Pouze ze svého středu je možné pozorovat a vidět Svět z perspektivy soucitu - vcítění a empatie v souladu se vším.... 

Kráčet nejkratší cestou, aby mohl být zacítěn potenciál-světlo, které v sobě neseme-hodnotu-hojnost.....neplavat, ale splývat.......


Aktivuji co ve Vás nejvíce září a co s Vámi nejvíce rezonuje -  Váš DAR, který jste si přinesli a je nedílnou součástí při tvoření našeho společného Světa-Života.
Vše začíná u nás samých, kdy se během našich životů začínají projevovat naše talenty-nadání a my je pod nánosem společenských dogmat, naučených a zautomatizovaných návyků z rodiny a vlastních přesvědčení vytvořených z této ,,implantované směsi,, dříve nebo později ,,možná právě teď,, přestanou fungovat a dělat nás radostnými, nadšenými a milujícími Život i sebe.

 

 Jednotící síla 1 - numerologie

Jednička je číslem stvoření, prvním číslem, ze kterého vycházejí všechna ostatní. Představuje činorodého člověka a mocnou sílu. Jednička přináší výsledky. V životě se jen těžko nenechává omezovat. Připravte se proto, že může být někdy arogantní nebo dokonce agresivní.

Jednička chce růst a získat naplňující životní formu. Dokáže proměňovat sny ve skutečnost. Jednička se snáze než ostatní vypořádává s nepříznivými vlivy osudu. Klacky, které jí někdo hodí pod nohy, obvykle bez problémů přeskočí.

Lidé s životním číslem jedna mají tendenci k přímočarým a jednoduchým řešením. Věří ve vlastní schopnost rozeznat dobré a zlé. Neradi ztrácejí čas se zdlouhavým filosofováním a složitými abstraktními koncepty, pokud je rozumné řešení na dosah ruky. Důležitý je přece výsledek. Jednička je pragmatik, mnohdy však bezohledný až bezcitný, který si poradí v každé situaci.

Člověk s číslem jedna je individualista, který si cení nezávislosti. Může být nemilosrdný, tvrdý i krutý. Nemá ve zvyku trpělivě naslouchat a zvažovat každé slovo. Nevyhýbá se konfrontaci. U jedničky se proto připravte na projevy tvrdohlavosti, netrpělivosti i žárlivosti. Odměnou Vám však může být vášnivý partner, který má energie na rozdávání.

Jistě také oceníte, že jednička je odvážná a nevyhýbá se nebezpečí. Určitě nebude nečinně přihlížet, pokud má za to, že se někde děje bezpráví.

Jednička rozhodně nepatří mezi pokrytce. Pokud s tímto člověkem navážete přátelství, je pravděpodobné, že přetrvá věčnost. Jistě jeho hrdost nezraníte jízlivými poznámkami nebo jednoduchými či přízemními žerty. Nad to je příliš povznesen.

Pokud máte potíže, jednička je ten pravý muž či žena, kteří Vám pomohou zbavit se jich. Je rozhodně dobré mít takového člověka na své straně. Jednička představuje totiž šlechetného a houževnatého ochránce ale i urputného a vytrvalého protivníka, který kráčí vzpřímeně a hrdě.

Jaká cesta nás nyní čeká...?
,,Zdroj,, již rozehrál svou hru všem...a zapojil do ní celý svět...abychom pochopili propojení, všichni jsme ,,stvořeni,, ze Zdroje, není rozdílu.
Ocitli jsme se ve velké nerovnováze, co se týče mužského a ženského principu, nepochopení se primárně projevuje na soužití a spolupráci, způsobuje disharmonii-nestabilitu-rozpolcenost
a ne-moc.
Vyrovnat mužský a ženský princip/jin a jang/, je zásadní pro vystoupení z temnoty, jen tak lze ukončit závist, lpění, soupeření, konkurenční boje o moc a aktivovat spolupráci.
Jakmile jsou v tomto směru podniknuty, byť jen malé krůčky, přichází pomoc od zdroje, který dodá i potřebné informace, co dál...

Je to prosvětlení našeho doposud potemnělého života, dá o sobě vědět nově aktivovaná niterná Síla-vitalita, která pomůže při přechodu do rovnováhy.
Zde začíná naše cesta proměny, skrze procitnutí ,,z nevědomosti-temnoty do světla,,.
Pozornost je mířena k úctě k ženskému principu /k pravé hemisféře/ v nás samých, část nás, která je více intuitivní, vybírá-selektuje a připravuje na manifestaci.
Zapomněli jsme na niterný pocit úcty a víry v sebe a v principy Vesmíru, které sestoupily na Zem, aby mohl být vytvořen a udržen tento Svět. Je to znovu objevování ,,pravíry,, je tudíž nezbytné začít vstřebávat zákony a principy Gái.
Primárně je vše rozděleno se na dvě složky-polarity, porozuměli jsme dualitě? Jsou vytvářeny rozpory-konflikty, cestou je syntéza a harmonie.
Nerovnováha polarit se může také projevit jako,,temná noc duše,,/odpojení od božského/, nebo naopak ,,duchovním egem,, které se projevuje jako jakási ,,zbožštělost,, /odpojení od gai/, je to ,,zastavení,, na cestě, ale v plném prožívání, nelze je vlastním konáním, ani vlastní vůlí ovlivnit. K vystoupení z těchto ,,stavů,, přichází na pomoc sám Zdroj, informacemi nebo prožitky, které mohou poskytnout rozpomenutí, vhled a uvědomění.
Jsme součástí Gái a díky pochopení i prožitkům získáváme nový náhled. Náš přístup k přírodě i k sobě, se radikálně mění, je to motivace pro nový počátek-syntézu, poprvé máme možnost pocítit opravdovou lásku, která miluje bez podmínek, protože je zaciťována vzájemná propojenost......
Bytostné porozumění LÁSCE...

PROCES PROMĚNY..... postupné probouzení se do nové reality.. 

Jaká cesta nás nyní čeká...? ,,Zdroj,, již rozehrál svou hru všem...a zapojil do ní celý svět...abychom pochopili, že jsme propojeni, všichni jsme ,,stvořeni,, ze Zdroje, není rozdílu. Ocitáme se ve velké nerovnováze, co se týče mužského a ženského principu, nepochopení se primárně projevuje na soužití a spolupráci. Vyrovnat mužský a ženský princip/jin a jang/, je zásadní pro vystoupení z temnoty, konec soupeření a aktivuje se spolupráce. Jakmile jsou v tomto směru podniknuty, byť jen malé krůčky, přichází pomoc od zdroje, který dodá i potřebné informace ,co dál...Je to prosvětlení našeho doposud potemnělého života a velmi ráda , dá o sobě vědět nově aktivovaná niterná Síla-vitalita...je to vystoupení ,,temnoty do světla,,.

Pozornost je nyní mířena k úctě k ženskému principu v nás samých. Zapomněli jsme na niterný pocit úcty a víry v sebe a v principy, které sestoupily na Zem, rozdělily se na dvě složky-polarity, aby mohl být vytvořen tento Svět..uzdravení přichází s úctou, vycházející z pochopením této ,,pravíry,, Tato nerovnováha se může také projevit jako,,temná noc duše,,/odpojení od božského/, nebo naopak ,,duchovním egem,, které se projevuje jako jakási ,,zbožštělost,, /odpojení od gai/, je to ,,zastavení,, na cestě, ale v plném prožívání, nelze je vlastním konáním, ani vlastní vůlí ovlivnit. K vystoupení z těchto ,,stavů,, přichází na pomoc sám Zdroj, informacemi nebo prožitky, které mohou poskytnout vhled, uvědomění a pochopení, nebo se kvantovým skokem ocitáte Opravdovým vstřebáním pochopení a rozpomenutím se nám ,,zhroutí,, starý svět dogmat a pádem všech iluzí završujeme hlubokou niternou očistu ve všech úrovních našeho pozemského bytí.přestáváme být dětmi našich rodičů a stáváme se dětmi Země a VESMÍRU

se multidimenzionálními bytostmi /vědomý a vědoucí člověk/. Intenzita procesu mění genetické kódy, Gáia poskytne nový náhled na vše a začne kódovat novou matrici, znamená to nový počátek ve fyzickém zrození...což vede k zažívání hluboké LÁSKY. Bytostné porozumění co slovo LÁSKA opravdu znamená. S tím zároveň přichází proces posledního soudu v bytostném porozumění, že nebudeme nikým souzeni, ale my v tento moment přestáváme soudit a posuzovat sebe, cokoliv a kohokoliv...je to poslední čištění a prověření našich minulých schémat a shledání nevinnosti...ve smyslu příjetí
Rozpoznali jste svou právě probíhající fázi...?

jsme inspirátorky ...Pokud někým a něčím jsme, protože si to o s obě myslíte a dokážete o tom mluvit...věřte mi nebo ne je to iluze ,neskočte do této pasti, mockrát jsem nesla do pasti žebřík,ale vystoupat po něm museli už všichni stejně sami nejste tím co si myslíte že jste Jste tím co skrze Vás proudí, nemůžete to sami rozpoznat, protože v ten okamžik jste od toho odděleni, nelze vidět samého sebe...nazývá se to duchovní ego.... může se projevit skrze poznání ,,boha,,kdy vidíte kdo vpodstatě jste, vidíte nakonečný potenciál, ale to je to nahoře ,náš ,,úkol,, je propojit to s tím dole /ženským/ ale bůh-Vědomí se umí projevit bez člověka, ale tato Země byla stvořena proto, aby se hmota propojila s vesmírem..,,vtělení boha,,... je to taková božská hra,experiment,,, Proud energie-života- Dřívější způsoby náboženství se neosvědčily, protože vynechávali jednu složku samých sebe, jakpak ba se mohli stát celistvými bytostmi a dojí k osvícení, když podstatou je spojit ženskou energii s mužskou do rovnováhy..jin a jang..díky za kvantovou fyziku amatérsky s ní flirtuji od roku 2005, a vššechny cesty, kterými se ubírá je svede do jednoho bodu ..k Vědomí- to co vše tvoří ze své podstaty/. Pokud chceme opravdu vědět , kdo opravdu jsme , sledujte pozorněji co s někým společně tvoříte a jaký to má užitek nebo dopad pro vás i pro ostatní... Teprve až vidíte avnímáte , co produkujete skrze vztahování se s ostatním a ostatními, začnete rozumét své esenci..., Poslání nebývá to o tom co konkrétně máte dělat, ale,, vzorec-struktura,,,, který se zde na planetě skrze vás projevit, je to vaše originální jedinečnost....jedna má unikátnost je v propojování-slučování, jsem most.. a jak tento jeden z mých několika darů ... celá planeta celý matrix drží pohromadě strukturou a záměrem Změňme naše přání na záměry...

Cítíme se nyní nekomfortně, protože na kvantové a energetické úrovni, už dávno nejsme ve ,,starém paradigma,, ale fyzicky a mentálně můžeme udržovat představu a uvádět se do rozporu....vše co bylo odpovídalo té dané době, pro tu tehdejší chvíli to bylo to nejlepší, ale vědět o co se připravujeme, tím, že setrváváme v projekcích a ze strachu, že přijde něco neznámého, v čem nevím jak fungovat...to je aktuální...obavy z toho nepoznaného-neznámého.... a také, že v tom mohu selhat....pokud už se cítíte, že se nemáte čeho chytit a ,,stojíte nazí uprostřed pouště,, zůstaňte v tom pocitu co nejdéle a stane se zázrak..něco do Vašeho života může vstoupit, malé kouzlo, které Vás může nasměrovat na cestu, kterou jste si vybrali pro toto zrození...samozřejmě, žádná očekávání....


Jak budou vypadat naše životy, navýšíme-li kolektivně vědomí....?
Navýšit vědomí znamená, velmi zjednodušeně řečeno, každá věc, zvíře i lidé mají svou frekvenci, fraktálově i každá vaše úroveň má ve vysokém stavu vědomí sladěny všechny úrovně,což je původně náš přirozený stav, jakmile ale některá část dostane do nerovnováhy, emoční či fyzická...., frekvenčně změní-energie ve Vás vibruje v jiných kmitočtech-frekvencích, cítíte tuto změnu jako bolest, rozladěnost, rozpor a je to opravdu to, co se ve Vás odehrává, jakožto celistvá bytost nejste v souladu se sebou. Nyní je čas odevzdávat ,,příčiny,, naši frekvenční nesourodosti, jakou cestu si zvolíte záleží na Vašem rozhodnutí. Máte-li dost síly a odvahy můžete projít touto cesto s merkabou.....díváme se na,,příčiny,,s pozice vyššího vědomí, které meditací a pochopením přírodních a vesmírných zákonů, přeskočíme čištění jednotlivých vzorců a podíváme se  na celou programovou síť, která se mění odhalením skrze Vašeho vnitřního pozorovatele, celé své nevědomí máte možnost spatři, jako součást vědomí, která byla odmítnuta a potlačena, vyzdvižením do vědomí se síť ,postupně vylaďuje do harmonie a souladu, je to vhodné pro každého, kdo změně říká ANO.

Obvykle se navýší nerovnováha odporem odmítáním této situace-pocitu rozlaďujete další své úrovně, víru v sebe, klesá pocit sebehodnoty, což se může později projevit na finanční, nebo v jiné oblasti, kterou považujeme za hodnotnou. Řešením je přijetí, alespoň pro tuto chvíli, to přijmout za svou součást. Jak přijmout odpor? jak se frekvenčně sladit a navýšit tak Vědomí?
Na našich akcích-seminářích se vše děje, je to prožitek který zapojí všechny úrovně bytí....nejprve skrze hluboké meditace objevuje každý svou programovou síť, pochopením propojenosti všeho se vším, se daleko jednodušeji přijímá to, co se nám v životě odehrává, že to není ohrožení, ale jen je potřeba opustit chaos a uvést do harmonie. Jelikož nyní tuto možnost nemáme, pokusíme se nají slova, která by pro teď mohla být užitečná.Poslední věta by mohla znít, potvrďte si ,jak se nyní cítíte, napopírat, alepřijmou se jako dítě, které ....pokračování příště....

MOJE STRÁNKA
plná nápadů a podnětů

Co je Merkaba?/harmonie/
Jak funguje ?
Pro koho je určena?
Co mi  Merkaba přinese?
Je to období plné zkoušek, co je testováno?
Co si odnesete Co dostanete?
Co nabízím?

Našla jsem domov ve svém srdci a to je teprve začátek, je to cesta bez začátku a bez konce, jakmile toto pochopíme a dosedne to do našeho systému, jsme tam kde jsme měli být, je to zjištění, že celou dobu Jsme, je to vždy tady a teď je to Přítomnost.
A co je přítomno? To z čeho vše vyvěrá, je to pulz, pohyb, tekutost a přitom to je.
Je co? Je od slova být...je to pohyb obsažený v ne-pohybu, když jsi tím, tak vnímáš pohyb Živost a když jsi mimo to je to nehybné. Být znamená, být nehybná a vnímat pohyb, ale taky vnímat pohyb a být tím klidem. A jak se potom tvoří v realitě?
Nejprve niterný klid , který je i hybnou silou všeho, je to energie nesoucí informace a ta postupně dojde až do hmoty a tvé tělo, pak vše vykoná, ale na úrovni energie, či světla už se vše odehrálo, zhmotnění je hra pro naše lidské zrození , je to hra a někdy dosti krutá, ale jakmile stoupne vibračně kolektivní vědomí, bude celá hra daleko zábavnější, pestřejší a kreativnější.

Krása pro život .....

Z Pocit nedostatku, čím se živím krmím? 

Chaos nerovnováha v dávání a přijímání.

Co je pozorovatel? Představte si, že sedíte v bublince a bublinky nás všech se navzájem dotýkají-tvoří jedno nekonečné pole bublinek navzájem se dotýkajících. Blíže k Vám je rodina, přátelé a postupně jsou lidé Vám méně známí.Vše pozorujete z nitra balónku,až jednou se vedle Vás místo rodiny začnou objevovat ,,cizí,, lidé a Vaše balónky se opět všechny navzájem dotýkají. Začnete se dívat co je to za balónek 

emoce ...

Proč jsou mnohdy aktivovaná emoční těla?
Jeden z důvodu je výchova, která vytyčuje hranice, alespoň by měla adekvátně k věku, ale nevyzrálost rodičů, kteří sami  mají posunuté hranice, buď příliš, nebo vůbec.