,,Loď Merkaba,, O NÁS

,, plyňte v proudu Životaplujte v proudu Vědomí, ,,,,

  Tento web i články jsou naši originální tvorbou, inspirovanou Životem,
všechny články i AKCE z naši autorské dílny obohacují, inspirují a 
přináší podněty i objasnění......každý článek nese své poselství ,,je střípkem skládačky,,. 

,,Loď Merkaba,,...... merkaba /posvátná geometrie/je symbolem pro princip, ze kterého je tvořen Svět.
Pochopením principů a zákonitostí ,,vesmíru i přírody,, nám usnadňuje roz-poznávat sebe.... kdo jsme, 
objevit smysl Života a integrovat se.....
....všichni jsme nedílnou součástí Existence....E.O.  

   Nenabízíme Vám žádnou převzatou metodu, ale provedeme Vás tím, co bylo po mnoho let, skrze naše životy projevováno a prezentováno..... dary, kterými jsme byly obdařeny a mnoho
let se kultivovaly a rozvíjely, nyní je naplňujeme a předáváme.....svým jedinečným a originálním způsobem....více..... 

Pro koho jsou dále naše semináře a v čem Vám mohou pomoci?
*....Pokud se v životě potýkáte s těžkostmi na fyzické, emoční, pocitové i citové úrovni a opravdu toužíte po změně - zlepšení - uzdravení - rozřešení.......
*....Vše co Vás trápí ....od různých typů strachů a fobií, syndrom vyhoření, častá nedorozumění ve vztazích /rrodina, práce a ostatní/, pocit osamocení-samoty-přetíženosti, emoční vypětí - projevy rušivých emocí, pocity bezmoci, úzkosti, nerozhodnos, nejistoty a nemožnost prožívat ŽIVOT, jako štěstí, radost a cítění harmonie, souladu a přijetí.......

*....pro všechny, kteří prožívají všeobecný nesoulad ve vztazích, nedorozumění v partnerských vztazích, ataky rušivých emocí, strachy-obavy, traumata, /i vše, co se aktuálně objevuje na úrovni osobního i kolektivního vědomí/
*....prožíváte-li hluboké emoce, vše co kdy bylo potlačeno/neprojeveno, pocit chaosu až zmatku, strachu až paniky a pocitu skleslosti, osamění či nepochopení....?
*....pokud jste došli do fáze, kde už jste ,,čistili,, strachy, emoční tělo, prošli jste různými cestičkami a úskalími a přesto, necítíte změnu, nebo vyvstane další záležitost, která chce ,,čistit,,....takový malý nekonečný příběh....pocit zacyklení?
*....nebo naopak už jste v bodu, kdy nevíte co dál, steré záležitosti jsou pryč a možná už občas nastane niterné ticho, ale přesto máte pocit ,,zaseknutí,, v bodu 0....?
*....umíte, víte a znáte a přesto...ve chvíli, kdy sami potřebujete podpořit, tak si nevíte rady....pocit stagnace/propadu....?
*....asi tušíte, že procházíte transformací/transcendencí a rádi by jste pochopili proces, který se ve Vás odehrává....nebo potvrzení /víte, ale pochybujete/....?
*.....pro odvážné, kteří už cítí svůj čas proměny a nechtějí ho prožívat sami...?
* ....vnímáte ve svém nitru změny a cítíte potřebu žít i tvořit jinak...ale kde začít?...čím a jak se stravovat, vychovávat, vzdělávat, hojnost/finance? všechny oblastí života-jsou to stále vztahy-vztahování se.... /návod máte v sobě/....aktivace-inspirace ve hmotě i energii
*.....nabízíme na akcích prostor ,, bezpečí a klidu,,/útočiště/ kde si můžete projít svůj vědomý proces sebeobjevování... /pokud nemáte doma podmínky či pochopení/....?

Impulsem a inspirací k vytvoření webu Loď Merkaba,
byl vznik našich společných AKCÍ s názvem ,,Den naplněný Světlem,,....
....symbol pro vědomý prožitek....

 ... díky našim darům a spojením našich poslání, schopností a prožitků, Vám můžeme jít po boku....od prvního kroku, což je rozhodnutí-dozrání ke změně, postupným vylaďováním se všemi úrovněmi Vědomí....

Umožňujeme najít kód a tím propustit to staré a to nové přijmout rychleji s větší lehkostí a porozuměním ....každý ve svém rytmu, až do pocitu Harmonie a souladu ......celý článek

Ola  PLCHOVÁ    *O NÁS *  Enny  AIPU  

,,Vedeme Vás přímo do středu Vašeho bytí - do SRDCE, 
kde můžete cítit sami sebe - být sami sebou
a žít tak NAPLNĚNÝ ŽIVOT,,

Obě Jsme průvodkyně ,, při cestě k sobě,, 
Díky našemu setkání-našich energií, se vytvořila nová, 
která přináší proud i plynutí transformující a transcendující esence....
jde o proces rozpouštění malého  ,,já,,  pro vstoupení a Bytí ve vyšším ,,JÁ,, 
....Merkaba symbolizuje posvátný princip samotné tvorby Života.... 

 

Ola  

 

Enny 

 

  Zabývám se celostním pojetím člověka samého, jeho putováním po světě,
jeho pohyby duše,
 jeho rodinného zázemí a možnými traumaty,
které ho potkaly v životě.

   "Vše je o přijímání lásky sebe sama jako celku. 
A to nám pomáhá v naší cestě životem 
projít a proplout bez útrap a nástrah, 
které na sebe sami klademe. "

    Pozoruji vlivy psychosomatiky na prožívání 
svého života a s tím propojení souvislostí, 
které nás učí vědomě růst. 
Vše je nádherný proces, i když to někdy 
tak nevidíme a ani necítíme. 
   Prozření přichází vždy. Vidím je na 
individuálních terapiích, které mi přinášejí

radost, naplnění a pocity štěstí.

"Vědomý prožitek přináší
pochopení 
- je to sám život. "

    Věnuji se rodinným konstelacím, 
které mě učarovaly svoji originalitou,
autentičností, 
ale především možností vše vidět, 
prožít a zanechat to těm,
kterým to náleží, 
abychom se mohli zase posunout dál.

,, Jdu cestou přítomného okamžiku
TADY A TEĎ ,, 

Cesta Světla Aipu odhaluje vzorce,
rozkódovává, léčí a aktivuje sebeléčení,
tento proud energie nabízí vhledy,
uvědomění a pochopení.

Přirozeně vtahuje vše do svého Středu,
dorovnává a ustaluje v harmonii.

Kvantovými skoky mění vnímání
a přijetí sebe samého a inspiruje,
jak kreativněji tvořit svou každodenní realitu.

Odhaluje poslání,
jedinečnost,
kterou jsme obdarování. 
Je to cesta, bez vzdálenosti.....
 
 ....cesta k sobě a do Srdce...

PROPOJOVÁNÍM VESMÍRU SE ZEMÍ
A ROZPUŠTĚNÍM MYŠLENÍ-ROZUMU  DO SRDCE,
SE STÁVÁME VĚDOMÝMI TVŮRCI ŽIVOTA

 TVŮRCI  JEŽ TVOŘÍ Z PROPOJENÍ JSOU
TVŮRCI, KTEŘÍ VĚDOMĚ MANIFESTUJÍ
Z ÚROVNĚ POKORY A LÁSKY

enny.a@email.cz


Loď Merkaba

echny články pro Vás píšeme z čisté inspirace a z upřímné lásky k Životu ...

  •  Definice polarity: zvláštní vlastnost dvou protikladných stránek objektu k nějaké skutečnosti, kdy vzájemný vztah obou prvků systému je předpokladem existence každého z nich, vlastnost nějaké entity, jež se vyhraněně chová vůči svému přímému protikladu.

Definice spolupráce neboli kooperace je druh sociální interakce. Jedná se o základní formu sociálního chování organismů. Není tedy typická jen pro člověka. Spolupráce znamená společné úsilí zaměřené na dosažení prospěchu všech, kteří se na něm podílejí.
 Opakem spolupráce je konkurence nebo dokonce přímo soupeření. 

*Vše se děje, /ačkoliv to zatím nevidíme,/
 už to tady je, vše je energie....