*...Život je cesta...

13.10.2019

Život je magie... od energie ke hmotě, 
za závojem tajemství spolu vše spolupracuje ... ŽIVOT JE ,,MOU VÁŠNÍ,,.... 

,, Život je hra, inspirace a experimentování, v souladu, a úctě s přírodními i vesmírnými zákonitostmi. Udělejme si Život krásnější a radostnější postupným vylaďováním se do pocitu svobody
a lásky a dovolme mu volně proudit a projevit se,, 

      ,, Tvořím si život, tak jak cítím skrze srdce,, 
vytvářím nové stezky po kterých kráčím a nechávám pak po nich kráčet i jiné .........
 Je to asi ta náročnější cesta, ale jsem to ,,já,, .......přijala jsem tuto,,hru,, 
a jsem v ní velmi poctivá i přes ne-komfort, který s tím občas přijde ....... 
vesmír mi však posílá nástroje a klíče, 
odpovídá otevíráním portálů s informacemi a 
léčivými energiemi vibrujícími ve frekvencích v souladu s Gaiou,
 které mi skrze čtyři elementy a Posvátnou Geometrii pomáhá ukotvit do hmoty ....
 ,,to nahoře s tím dole v centru našeho bytí,, ...
Ráda je nechávám jen proudit a projevovat se skrze mě, 
jsou harmonizující, inspirující, léčivé, vtahující do srdce
 a dopřávající prožitek bez času a prostoru, 
kdy mohou být odhaleny a prosvětleny ,,sabotující,,vzorce a schémata, 
které vidím vnitřním jasným zrakem i to, jak je lze rozklíčováním proměnit v dary a pochopit své poslání..... 
dar léčit tělo, srdce i duši jako jeden celek a vibračně vyladit do harmonie a lásky mi byl dán 
... v úctě a pokoře ... aktivuji Váš sebeléčivý proud energie a to Jedinečné ve Vás....

      Uvědomuji si, že ,,svou esencí,, tím kdo jsem, přispívám a spoluvytvářím naši společnou realitu ...... kreativita, radost, vnitřní síla, pochopení, soucit sama se sebou, 
vědomí sebehodnoty, sebeúcty a vysoce léčivou energii, aktivující sebeléčení ...... 
soulad a harmonie ve všech úrovních ....... 
 to jsou klíčová slova pro iniciaci a inspiraci 
......... tímto Teď aktivuji kreativitu pro naši společnou tvorbu .....

Cesta Světla Aipu odhaluje vzorce, rozkódovává, léčí a aktivuje sebeléčení, 
tento proud energie nabízí vhledy, uvědomění a pochopení.
Přirozeně vtahuje vše do svého Středu, dorovnává a ustaluje v harmonii.

Kvantovými skoky mění vnímání a přijetí sebe samého a inspiruje, jak kreativněji tvořit svou každodenní realitu. Odhaluje poslání, jedinečnost, kterou jsme obdarování.Je to cesta, bez vzdálenosti..... cesta k sobě a do Srdce....E.  

Pluji v proudu života....
tančím svůj tanec a zpívám svou píseň 
s radostí a láskou v Srdci... 

Přejít na články ve ,,SDÍLENÍ,, mohou vytvořit ucelený obraz,který  inspiruje a obohacuje.

* Články podléhají zákonu o autorských právech, chcete-li použít článek k soukromým účelům, podmínkou je uvedení domény s odkazem na naše stránky/pro komerční účely nás kontaktujte/ děkujeme.