ŽENA - MUŽ .... dva rozdílné světy

10.03.2020

Žena a Muž - dva rozdílné světy, přetahovat jeden druhého do toho svého světa, se neosvědčilo ... ale pochopení, že se svým způsobem nechápeme, že jsme prostě opak-polarita.
Nemusíme se porovnávat ..... učíme se respektovat to ,,jiné,, /nerozumím tomu, ale respektuji odlišnost-originalitu-potenciál/ ....místo setkání je někde uprostřed, prozkoumejme: ,,jak to mám jakožto žena/muž? přijímám se? rozpoznávám návyky a uvědomuji si jestli jsou mé názory stéle aktuální?"... stále aktualizujme, život je ve stálém procesu proměny, dokážeme s ním držet krok, plyneme s ním v proudu?
Mám za to, že cesta je jen jedna ,,pro začátek pochopit a přijmout sebe, tak jak jsem ... buďme vždy připraveni na svou proměnu".... život je proces a skrze blízké vztahy se často ukazují aspekty, které už je lépe opustit...naučené a převzaté návyky-zlozvyky na všech úrovních, ty se odhalují jako první, nebojme se je propustit.... 
Neznamená to však, že se přizpůsobíme tomu druhému...ale prozatím jen vyměníme starý úhel pohledu za nový, který je s námi více v souladu a takto postupně dolaďujme skrze sebereflexi, nenechme se ovšem vtahovat do své emoční hry a ani do hry druhého..... /pokud to jde/, dovolte mu to a jen pozorujte, co se ve Vás odehrává....na úrovní emoční i fyzické a dovolte si cítit to co cítíte...vše je v pořádku i když se necháte chytit, příště už budete vědět co se chystá a co bude následovat a časem už to na Vás  nebude mít takový vliv, hlavně nemusíme nic potlačovat, pokud vidíme, že emoce ubírá na síle........
Vnímejme co společně vytváříme - jakou to má kvalitu a odkud je tvořeno..cítíte to v srdci..?...E.

,,kdy se cítím dobře a cítím to i v srdci, jako jemné niterné pohlazení?" ....více tyto témata v článcích ,,Frekvence zdraví,,a,,Život je proces,,a ,,Uchopte život do svých..

Naladit se na Ženskou energii, 
na Gaiu, na měsíc/žena/, který by bez slunce/muž/ 
na noční obloze nezazářil ve své cykličnosti......
existuje nádherná mantra ,,LA LUNA,,...doporučuji, 
má silnou podpůrnou energii...  

Definice polarity:Speciální vlastnost dvou protikladných stránek objektu k nějaké skutečnosti,
kdy vzájemný vztah obou prvků systému je předpokladem existence každého z nich.....
/vlastnost nějaké entity, jež se vyhraněně chová vůči svému přímému protikladu/ 

* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME