* ZAPLETENI VE VZTAZÍCH *

09.07.2020

RUBRIKA TÉMAT, SE KTERÝMI SE AKTUÁLNĚ SETKÁVÁME V NAŠI PRAXI 

téma: PASIVNÍ AGRESIVITA...nerozpoznaný útlak 

Stejně jako voda si najde nejslabší místo ve skále, nebo nejkratší cestu k říčnímu toku či moři i proud našich emocí, se touží projevit a poté sloučit s harmonií a Životem v jedno....pokud tuto hru chápeme a nestojíme si v cestě, vše jde jak má, ale skrze naše odpory mnohdy neprotečou v jemnosti a souladu, ale prodírají se přes překážky a hráze, které jsme se naučili vytvářet.....mnohdy jsme se stali mistry a mohli bychom konkurovat Bobrům...:)
Zde se nabízí otázka, proč si to činíme, proč věci nejdou hladce...?
Věřte, že pokud tak nečiníte vědomě s určitým záměrem a hrajete ,,čistou-upřímnou hru,, jde o nevinnost....děje se tak z mnoha důvodů. Jedním je, že jste vtaženi do hry, která se Vás ve svém počátku nijak netýká,....ale jste do ni zapleteni....jak se to může stát...?
V našem vzorci jde o setkání s ,,pasivní agresivitou,,...důsledek potlačených neprojevených emocí a způsobem výchovy, která zapříčiní až jakousi emoční plochost....což může vně působit jako ,,vyklidněnost,,-neprojevuje se žádná emoce a dokonce dokáže hodiny naslouchat, ale jen do chvíle, kdy nesplníte jeho přání či představy....pak vtáhne Vás do své právě se rozehrávající hry, skrze výčitky, pocity viny a překrucování faktů apod......./ono naslouchání byl sběr informací, které jsou nyní použity proti Vám/....
......nebo, Vás na přímo obviní z nesmyslné lži a Vy v dobré víře, že vše uvedete na správnou míru, nebo z přirozené potřeby upřesnění vstoupíte do tohoto nekonečného příběhu.......uvědomuji si, že do takto zapletené konverzace se jen tak nevypletete, pokud nepochopíte, že se jedná o manipulaci....čím více chcete situaci vyjasňovat a upřesňovat, tím více se budete zaplétat do sítě, která je pasivním agresorem vytvářena, je to účel....chytli jste se na udičku, skočili na špek a do pasti.....
Jelikož jsou Vaše emoce v pořádku, budete reagovat adekvátně k tomuto dění, nebo nad tím dny/týdny budete přemýšlet a víme, že kam směřujeme naši pozornost a posíláme energii.....a na to se čeká, jakmile se projevíte, bude vina a pod. ,,smyšleného-fiktivního příběhu,, stočena a namířena směrem k Vám.....proč to pasivní agresoři dělají...? jsou odstřihlí od proudu Života, od toku energie, kterou nenechají projevit skrze emoce...ŽIVOT jsou i emoce......oheň sloučený s vodou......našim ,,úkolem,,je emoce poznat skrze prožívání a ony se stanou našim sluhou/partnerem, ale pokud je potlačíte, potlačíte i živost, vášeň, radost, nadšení, ale i prožitek bolesti a ztráty, /kterým se mnohdy snažíte vyhnout/......pokud ale neprožíváte emoce ve své plnosti....jak víte že jste na živu....je to náš první projev, když jsme malí a začínáme komunikovat s realitou....obdiv....jsme průzkumníky ŽIVOTA a můžeme si uvědomovat sebe i okolí....jak chcete být v interakci s ostatními, když neumíte projevit emoce?.....pasivní agresor je vyprovokujete v tom druhém a vynutí si Vaši reakci a stačí najít Vaši ,,slabinku,,......jinak se to nazývá ,,energetický vampirismus-pasivní agresivita,,

Proč jsem se rozhodla psát i o tomto tématu..?...protože, čím více se snažíte z těchto vztahů vykomunikovat-vyléčit-vymanit, paradoxně se do nich více zaplétáte...nevyjasněných situací účelově přibývá a vy ztrácíte sílu a chuť, ale nelze se nikam hnout.....stále více rozklíčovávám tyto toxické vztahy, kdy obvykle ten kdo řeší a čistí a chce komunikovat je zaseknut v takovýchto spárech.....není potřeba regresí ani žádné otevírání traumat, vše je k dispozici Tady a Teď......
Toto téma souvisí s aktuálním dění...z většiny se jedná o muže, protože zůstali uvíznutí v ,,božskosti,, která se ale chtěla propojit s ženskou/druhou polaritou a projevit se tak ve své plnosti v realitě...výchova selhala a dítě uvízlo nepropojeno......najde si svou cestu, jak se společensky ,,integrovat,, pasivní agresivita, nebo duchovní ego...možností je spousta, jak ukrýt nepropojení-nedokonanou integraci.......
Setkat se s s takovýmto člověkem můžete kdekoliv, od vlastního rodiče, až po státní sféru....nikde nemají vstup zakázán........ukrýt se za funkci, nebo vlastní dítě je optimální řešení, nikdy nemá problém ,,on,, ale dítě, nebo kdokoliv, kdo se naskytne a jeví se vhodným pro jeho ,,hru,,....
/ pokud již žijete v takovémto toxickém vztahu a jste již zapleteni do podobné sítě, můžeme najít cestu ,,ven,,/...E.

ODPOR  - rezistence 
Pod slovem odpor si představíme ,,něco, někoho,, co nemůžeme ani vystát,......to co prožíváme, je v rozporu s tím, co bychom chtěli prožívat a to způsobí pocit neklidu, hněvu/apod/ - odpor....
Ale odpor můžeme zažívat také sami v sobě....jedná se o niterný, emoční prožitek, který se může projevit jakkoliv nerozhodnost, tenze-dva druhy-protipóly energie, které jsou namířeny proti sobě - záleží na tendencích.....jde především o nesplnění našich niterných představ, či očekávání.....
Odporujeme Přítomnosti - nepřijetí a ne-respekt k toku Života.......je vytvářen vnitřní a poté i vnější nesoulad-rozpor.......pocit přepětí, odtržení od radostí života a pod......
........rozpor prožíváme, protože část nás cítí, že je to v pořádku, ale náš naučený způsob myšlení nám namluví, že to mělo být jinak.......srdce je v rozporu s myšlením -niterný rozpor.....i to vně neladí s tím, co cítíme uvnitř......může způsobit pocit nerozhodnosti, hledáme odpovědi u někoho jiného - někde mimo nás....pokud takto  získáváme-vstřebáváme další informace, které s námi nerezonují a necítíme s nimi soulad, způsobujeme si další rozpor, nevyrovnanost a pocit zmatenosti-rozpolcenosti.....

...informace bychom měli bedlivě selektovat, zvláště ty, které přijímáme  a implantujeme do svých životů. Není potřeba se ztotožňovat, ale bedlivě probádat, kam a komu mířím svou pozornost....velmi to ovlivní kvalitu našich životů.....cítit soulad......E.