* Frekvence zdraví ....přijetí polarit.... 

18.03.2020
AKTUÁLNĚ: Posláním těchto stránek je vědomě propojovat s niterným klidem, 
sladit všechny úrovně do frekvence Srdce ... 
 články inspirují a zároveň harmonizují ... 
čtěte a nechte se unášet do frekvence Srdce ...

    Srdce vytváří ochranné elektromagnetické pole, stále vybalancovává do rovnováhy a udržuje takto frekvenci odpovídající vibraci Života-Zdraví, je to životmilující vysokovibrační léčivá i uzdravující síla.
    Naše ochranné pole vibruje v naší frekvenci a vše co pulzuje na jiné, nás míjí .... nedotýká se nás to a vyzařujeme svou jedinečnost, tvoříme z radosti a lásky, plyneme v proudu Života v rovnováze.
  Pokud je však např. Váš rod zatížen kupříkladu existenčním strachem, potkáváte se tedy vibračně a projeví se ve Vaši realitě, kousek Vás je ,,zachycen,, a nejste v souladu s Vaším ochranným polem.  
   Jakmile pochopíme a přijmeme princip polarit a kontrastů....že, Váš výchozí bod je sever, to si však uvědomíte díky existenci jižního a  pochopíte, že - JSTE Sever. 
Vidíte-li  ne-moc, víte, že opakem je zdraví, Váš výchozí bod je tedy zdraví - JSTE Zdraví. (Nejsem tím co vidím, ukazuje se opak, toho kým jsem .... jelikož ,,já“ sama sebe nemohu vidět, potřebuji tedy zrcadlo, které mi ale nabídne opak mne.)
   Přijetím obou polarit, jakožto rovnocenných partnerů, propouštíte úroveň hodnotitele /ego/a vstupujete na území vědomé lidské bytosti, která tvoří ze srdce .....mysl /elektro/ sestoupí do srdce/magnet/ do elektromagnetického pole-harmonie.   

   Máte však v sobě Sílu, která Vás vede k uvědomění, co a proč Vás drží v opaku tohoto Vašeho přirozeného nastavení - Vašeho výchozího bodu. Tato Síla má schopnost vše zesílit a zviditelnit ....strachy, rušivé emoce, myšlenkové vzorce i implantované představy o sobě samých.....
    
Dá se říci, že tato Vaše vnitřní Síla je v pozici přítele, který odhaluje a ukazuje, aby jste mohli udělat změnu a prožívat ,,Svůj Život,, Naslouchejte a důvěřujte tomuto svému niternému ,,příteli,, pohybuje se totiž i ve frekvencích, kde je vše to, co Vám zabraňuje prožívat život,,naplno,,..... umožní Vám setkání tváří v tvář....jen na Vás je rozhodnutí, přijmete-li a opustíte jíž tento ,,svůj,, nepodpůrný aspekt z pozice pochopení, že je to součást celku a že je vše v pořádku..... Vstoupíte tak zpět do svých vibrací, které se tímto mohly navýšit ... probíhá vylaďování a uzdravování.
   

    Každý a vše vibruje ve své frekvenci, My i např. strachy.... pokud se však vibračně shodujete a pocítíte ho ....  prožijte si ho naplno, ale jakmile pomine propusťte ho.... tento strach už máte  pochopen, přijat a navždy načten ve svém informačním systému v databance. Příště se objeví oslaben, nebo už nepřijde, už nad Vámi nemá moc .... ne-moc. Přišel jeho poločas rozpadu a vy si vyzvedáváte svůj dar, opak strachu je odvaha. Právě jste sebe obohatili o krásnou energii - uvědomte si, že obě tyto polarity jsou součástí Vašeho života. 

   Proces propouštění starého a přijímání nového vylaďuje naše Životy ve svém cyklu a rytmu do harmonie a radosti prožitku..

   Není potřeba klást odpor tomu co prožíváte, ať je to co to je a jaké to je, ale spíše v sobě odhalujte kontrasty a přijměte, že jste obojím. Všichni jsme duální bytosti, kdy jedna část je uvnitř a druhá vně, jedna nahoře, druhá dole a žádná není špatně proto, aby druhá mohla být správně. Jedno bez druhého totiž neexistuje, protože je to primárně Jedno rozděleno v polarity-kontrasty, jinak se totiž na naši duální Planetu nelze dostat....nejprve je rozděleno-pak spojováno s přidáním naši osobní jedinečnosti....
  Je to naše lidské poslání .....
 vše opět sloučit v Jedno a svým jedinečným a originálním způsobem obohatit.


   Gaia funguje na stejném principu polarit, elektromagnetického pole, které je jejím ochranným polem. V případě, že je narušeno, dorovnává a harmonizuje z výchozího bodu. Jediným jejím záměrem je dostat obě polarity nazpět do rovnováhy, sloučit a tím znovu aktivovat /uzdravit/  její přirozené ochranné pole, energii proudící z jejího Srdce chránící a vyživující vše živé ... 
slaďte se na všech svých úrovních a ve všech svých aspektech s matkou Zemí .... s Gaiou....
... nyní nás vede k sebelásce, což znamená věnovat pozornost sobě... kam jde pozornost tam jde naše energie, kam jde naše energie to vyživujeme .... věnovat si pozornost, znamená poznávat a přijímat všechny své roviny..... ,,fyzické i mentální,, i to co cítím v srdci ......

Všichni hrajeme ve své Hře, dali jsme svolení se narodit a prožívat ji ... 
přijměte svou,,hru,, za svou a objevujte ve svém Životě co stojí za to milovat

- možná, že je to Život sám ....E. 

    Odkaz na další články ve ☆ Sdílení  doplní a vše se seskládá v jeden Celek, 
který obohacuje a inspiruje.

* * *

* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME