Udržme si balanc...BUĎME SOBĚ DOMOVEM

02.04.2020

Hojnost ani zdraví nelze získat! Je to proud energie, kterou již jsme, dostaneme-li se do vibrace, kde vidíme propojení všeho se vším, ale uvědomujeme si zároveň, 
že můžeme věci měnit svým rozhodnutím a čistotou záměru a nesoucí za to plnou odpovědnost, jakožto vědomý spolutvůrce ....v lásce a pochopení-soucitu,......
tak jsme došli k Sobě domů.......E.

DVA ČLÁNKY, KTERÉ NA SEBE VOLNĚ NAVAZUJÍ A NAVZÁJEM SE DOPLŇUJÍ...

Udržme si balanc.... 

Jak žít vyvážený Život? 
   Nyní je vyplavováno na povrch vše, co už chce být vyjasněno, aby se mohlo
postupně dosáhnout co největší rovnováhy, ve všech aspektech našeho života.
Jsme prověřováni, kam jsme se od roku 2012 posunuli.
Každý sám za sebe, ale i kolektivně...jak moc jsme pochopili lekce, které jsme od života obdrželi .... povznesly nás do většího pochopení, nebo se programová struktura upevnila a zesílila?
Jak to ale poznat?
Proto tady máme další kolo, prověřují se existenční strachy, všechny úrovně vztahů prochází jakousi prověrkou spolupráce a ,,vylézají,, na povrch naše potlačené a nepřijaté částečky.
Znovu o sobě dávají vědět, aby mohly být znovu viděny,uvědoměny a propuštěny do Celku.
Tento rok je k tomu předurčen, završuje se proces, který započal v roce 2012.
S jakým záměrem tvoříme své životy?
S pozice ohrožení, nebo ,,žiji svůj Život a mám ho ve svých rukou,, i přesto,
že nyní prožíváme situaci, která je omezující, disponuji stále vědomě svou niternou silou ?
Vím, že mohu Životu důvěřovat?......

Vybalancujme se do rovnováhy ...... a hodně síly....E.

VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ K ČLÁNKU ,,UDRŽME SI BALANC,, BUĎME SOBĚ DOMOVEM 

   Příští rok završíme devítiletý /numerologický 2012/ proces a nyní se po nás žádá, abychom
v tomto udělali další krok. Po celou tuto dobu, jsme všichni procházeli změnami ve formě životních pádů, nemocí, strachů, kdy jsme se zvedali a opět padali ... Život nás takto, jakožto téměř ,,nevědomé,,měnil, abychom byli ,,Dnes,, schopni vše prožívat, pozorovat a učinit změnu, jakožto plně si uvědomující bytosti a sami se tak mohli rozhodnout, kudy se chceme vydat dál...jak sami za sebe, tak kolektivně.
Součet 2020 je 4, což je základ pro - 4 elementy, světové strany, 4 lidské rasy, rohy našich domů a místností ...cítíme, v tom přirozenost. Vesmírný zákon se však prezentuje navíc pátým....
je to,,produkt tvorby,, 4 rohy našich pokojů vytváří podlahu,4 živly a 5 éter.... to páté se bude prezentovat, jako výsledek naši dosavadní tvorby, jíž příští rok 2021. To, čemu letos vystavíme nové základy a z jakým Záměrem? Jakou vložíme do našich životů strukturu, kterou udrží pevnou a odolnou a jak moc budou v souladu s Vesmírnými a Přírodními zákony?
To vše se projeví na kvalitě Životů, které máme právě nyní možnost spoluvytvářet.... kolik budeme zažívat hojnosti, lásky, pocitu naplněnosti a smyslnosti...
Staré se mění v nové.....jste-li připraveni adaptovat do svého života nové...což znamená hlavně ztráta pocitu,,sebe,, lidé, kteří si zvykají na nové vnímání sebe /hlavně po odchodu vnitřního soudce a sabotéra.../, mívají často pocit, že je s nimi něco špatně... ten pocit může být pocitem úlevy, odpadnutí nepopsatelné tíhy, ale také jako nepříjemný pocit ztráty až prázdnoty, důvodem je závislost, která už nedostává prostor...(je to abstinenční příznak) mění se naše chemie, produkce hormonů se snaží dostat do rovnováhy a to můžeme vnímat jako drama, ale pokud Vás doposud ovládala chemie, která s námi nebyla kompatibilní, tak se děje to nejlepší, co se může dít ..,,uzdravování,, všech našich úrovní, jak fyzické, psychické, mentální i emoční....
Nyní působí Vesmír a Gaia jako urychlovač celého našeho procesu - kvantový skok.
Je známo, že se virus objevuje vždy ve chvíli, kdy je potřeba nechat odejít to, co už dosloužilo,
.....je to spolupráce-symbióza i lidé se svými manipulujícími tendencemi, patří do této společné hry.
Věnujme však pozornost vlastnímu prožitku bez hodnocení - jak by to mělo být, vše nás povznáší do vyšších stavů vědomí, projděme odvážně až do místa, kde se ocitáme ve frekvenci vibrující na kmitočtech zdraví-lásky-hojnosti-radosti vše je obsaženo v proudu Života, tak mu nezazlívejme, že používá jakékoliv nástroje, aby nás všechny dostal do tohoto bodu ....máme
to vše v sobě, protože tím JSME proud Života.......Objevit v sobě alespoň trochu důvěry, že Život
JE nesoucí kvality po kterých všichni toužíme, přišly s námi, když jsme se narodili a nyní přišel
čas je objevit a vyzvednout ....vyslovit tím důvěru sobě-Životu...E.


* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME