,,Strachy v nás,,

01.03.2020

    Téma strach, nám může navodit strach. Ráda bych však podotkla, že není strach, jako strach. 

    Primárně nás jím příroda vybavila pro naši ochranu, vždy se ohlásí ve chvílích, kdy vstupujeme do situace, kterou jsme nevyhodnotili dle našeho reálného nastavení, fyzického, či mentálního.... Zde by se nabízelo namítnout ,,I believe I can fly,,ale, nezapomínejme na limity, omezení a naše osobní nastavení a v neposlední řadě i na gravitaci... Rozhodnutí, ať už z jakýchkoliv pohnutek, vtahující nás do ,,spárů tygra,, vyhodnotí náš systém prožitkem strachu, který nás jisto jistě včas zastaví..... je to odpověď na situaci pro nás do té doby neznámou, abychom si ji mohli prozkoumat, přehodnotit a vědoměji se rozhodnou .......... uvědomit si, že právě TADY a TEĎ tvořím nejen svůj život, ale i naši společnou realitu ..........
    Naslouchání intuici a instinktu- pudu sebezáchovy si pošetřím na jiný článeček.

     Strach, který nám byl implantován, ať už v dobrém úmyslu, či s konkrétním záměrem je již jiná sorta. Může se též jednat o špatnou interpretaci, nepochopení s následným navozením obav a strachů, mnohdy doprovázený panikou.. V tomto případě je zapotřebí se rozhodnout, posbírat sílu, najít odvahu a vykročit do kontemplace, meditace a rozklíčování podstaty strachu ..... nemění to však nic na tom, že znovu se tento stav prožívá, znovu a ve své plnosti, ale tentokrát vědomě a jako prožívající pozorovatel.
     Říká se, že je fajn mít u sebe někoho, kdo už prošel touto osobní zkušeností, má ji zakódovánu v sobě, nazývá se to iniciace a Vám to ulehčí proces. Takovíto lidé mají velké pochopení a soucítění. Mohou dosvědčit, že jsou po té vitálnější a radostnější, ale na to si asi přijdete sami.......možná již brzy.......E.


   ,,Miláčku, tuhle kytičku mi prosím utrhni, ta určitě vyrostla kvůli mě,,
      ,,Ale Broučku, mám přece strach z výšek, a navíc jsou ty větve příliš tenké,,
,, Miláčku, ty už mě nemiluješ ?,,
      ,, ? ? ? ? ? ,,

Články podléhají zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujeme