Sebeúcta a její pohyby.

29.02.2020

Co je naše SEBEÚCTA ?

Je PŘIJETÍ sebe sama našima očima, vlastním dotekem, vlastními slovy pocházejícími z nitra ze srdce. Je přijetí vlastní dospělosti a zodpovědnosti. Je LÁSKA v našem nitru k nám samým, k milovaným lidem, ke světu. Je RADOST vidění a vnímání maličkostí o nás samých Je POHYB, který nám ukazuje v našem jednání a chování, kdy jsme sami se sebou ve spojení.

Jakmile nejsme spojeni sami se sebou a konáme, mluvíme na základě svého okolí, či partnerství, tak naše sebeúcta se od nás vzdálí - odpojí se od nás -NEJSME SAMI SEBOU. V momentě kdy se opět napojíme sami na sebe - Co "JÁ " chci, potřebuji, cítím, vnímám, miluji a komunikuji na základě svých potřeb, emocí, tak je sebeúcta pořád v nás a s námi ve spojení a my cítíme vlastní hodnotu, správnost slov, činů, rozhodnutí. Je moc důležité ji UVIDĚT v nás samých CÍTIT JI.

Propojit LÁSKU A TOUHU BÝT S NÁMI POŘÁD VE SPOJENÍ....O.

Články podléhají zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujeme