Propojení Gai s Vesmírem v Nás....

01.01.2020

Plujte v proudu života....
tančete svůj tanec a zpívejte svou píseň 
s radostí a láskou v srdci... 

Harmonie * Klid * Radost 

Necháte-li se svést "Lodí Merkaba" po proudu řeky Vědomí 
,,vyladíte se s tím nahoře a propojíte s tím dole,, potkáte sami sebe ve svém srdci...

Minulost a budoucnost se zhroutí do Přítomnosti, tento bod Vám umožní nechat k sobě přijít odpovědi na otázky, které Vám pomohou pochopit smysl Vašeho Života....

Aktivací své niterné sebeléčivé energie a vnitřní síly, hlubším propojením 
se sebou samým a svými smysly, zasejete semínko svého "nového života"
....života, který Vás naplní....

Harmonie * Klid * Radost

Život je pulzující ucelený organismus, Celistvost seskládaná 
s navzájem se vztahujících Jednotlivostí...

  • ...rozklíčováním a uvědoměním si jednotlivostí - jako jsou rušivé emoce, strachy, hněv i příběhy postavené na domněnkách
    a nepochopeních ...... se postupným vyladěním v jeden celek a uvedením do rovnováh těla-mysli-duše může vše ustálit do uspořádanosti, všechny aspekty Života se vylaďují a harmonizují...
  • ... hlubokým zanořením se do bezčasovosti a z pozice vědomého Pozorovatele, jasnému vidění a díky vhledu/nadhledu se projevuje propojení všeho se vším. Vesmír se frekvenčně sloučí se Zemi v Nás-integrace. Všechny naše úrovně se propojí v Srdci do Celistvosti a následně s Galaktickým Vědomím, naše těla vyzařují lásku, krásu, radost ocitá se ve frekvenci zdraví ...

Život se odehrává dál, avšak vnímání, interpretace a prožívání se odehrává z jiné frekvence/dimenze. Navýšení vibrací odpovídá pulzu Gai, která je součástí Galaktického Vědomí, stejně jako my všichni.....

...VNÍMÁNÍM SEBE JAKO SOUČÁST CELKU GAI, PŘÍRODY...ZVÍŘECÍ I ROSTLINNÉ ŘÍŠE - STEJNĚ TAK I JAKO SOUČÁST VESMÍRŮ...... STÁVÁME SE VTĚLENÝMI BOHY A BOHYNĚMI NA TÉTO NÁDHERNÉ PLANETĚ, PROŽÍVAJÍCÍMI LIDSKOST V POVÝŠENÉ DUALITĚ, JAKOŽTO MULTIDIMENZIONÁLNÍ BYTOSTI ...E.

Články podléhají zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujeme