PROCES PROBUZENÍ....

13.04.2020

POSTUPNÝ PROCES PROMĚNY
.... postupné probouzení se do nové reality....  

Jaký další krok nás nyní čeká...?
,,Zdroj,, již rozehrál svou hru všem.../a zapojil do ní celý svět/...abychom pochopili propojení,
že všichni jsme ,,stvořeni,, ze Zdroje a není rozdílu.
Ocitli jsme se ve velké nerovnováze, co se týče mužského a ženského principu, nepochopení se primárně projevuje na soužití a spolupráci, způsobuje disharmonii-nestabilitu-rozpolcenost
a ne-moc.
Vyrovnat mužský a ženský princip/jin a jang/, je zásadní pro vystoupení z temnoty, jen tak lze ukončit závist, lpění, soupeření, konkurenční boje o moc a aktivovat spolupráci.
Jakmile jsou v tomto směru podniknuty, byť jen malé krůčky, přichází pomoc od Zdroje, který dodá i potřebné informace, co dál...

Je to prosvětlení našeho doposud potemnělého života, dá o sobě vědět nově aktivovaná niterná Síla-vitalita, která pomůže při přechodu do rovnováhy.
Zde začíná naše cesta proměny, skrze procitnutí ,,z nevědomosti-temnoty do světla,,.
Pozornost je mířena k úctě k ženskému principu /k pravé hemisféře/ v nás samých, část nás, která je více intuitivní, vybírá-selektuje a připravuje na manifestaci.
Zapomněli jsme na niterný pocit úcty a víry v sebe a v principy Vesmíru, které sestoupily na Zem, aby mohl být vytvořen a udržen tento Svět. Je to znovu objevování ,,pravíry,, je tudíž nezbytné začít vstřebávat zákony a principy Gái.
Primárně je vše rozděleno se na dvě složky-polarity, porozuměli jsme dualitě? Jsou vytvářeny rozpory-konflikty, cestou je syntéza a harmonie.
Nerovnováha polarit se může také projevit jako ,,temná noc duše,,/odpojení od božského/, nebo naopak ,,duchovním egem,, které se projevuje jako jakási ,,zbožštělost,, /odpojení od Gai/,
je to ,,zastavení,, na cestě, ale v plném prožívání, nelze je vlastním konáním, ani vlastní vůlí ovlivnit. K vystoupení z těchto ,,stavů,, přichází na pomoc sám Zdroj, informacemi nebo prožitky, které mohou poskytnout rozpomenutí, vhled a uvědomění.
Jsme součástí Gái a díky pochopení i prožitkům získáváme nový náhled. Náš přístup k přírodě i k sobě, se radikálně mění, je to motivace pro nový počátek-syntézu, poprvé máme možnost pocítit opravdovou lásku, která miluje bez podmínek, protože je zaciťována vzájemná propojenost......
Bytostné porozumění LÁSCE...E.

* Články podléhají zákonu o autorských právech, chcete-li použít článek k soukromým účelům, podmínkou je uvedení domény s odkazem na naše stránky/pro komerční účely nás kontaktujte/ děkujeme.