Příběh o domově ....

16.03.2020

   Před spoustou let jsem zaslechla větu, kterou pronesl postarší muž, sice vytrženou z kontextu, ale i sama o sobě zapůsobila, že si na ni často vzpomenu, vnímala jsem v ní významnou informaci. Ta věta je velmi prostá: ,,jsme málo doma, zdržujeme se stéle mimo domov, jsme málo doma, buďme všichni více doma". Tato věta mě doprovází na mé cestě Životem .... vždy souzněla s tím, co jsem zrovna prožívala. Na duchovní úrovni napovídala, abych se nořila do sebe, do nitra-domů do klidu.

   V jedno údobí jsem v práci trávila deset i více hodin a můj večerní návrat domů a ulehnutí do mé postele, byl tou největší odměnou .. velmi jsem si svého domova považovala.

   Tato věta mi už mnohokrát posloužila, abych si uvědomila bod ve kterém se právě nacházím a to v ,,Tady a Teď", v přítomnosti, kde jsem opravdu doma.

    I přesto jsem cítila, že mě oslovuje ještě v jednom aspektu ... díky tomu, že jsme nyní převážně všichni doma ...... šli jsme přírodě z cesty a mám pocit, že ji to velmi prospívá, asi je důležité si to naplno uvědomit, že planeta má své cykly a tvoří v rytmu s Vesmírem - přidáme se ?

   Opravdu už je čas na změnu, jakožto spoluobyvatelé této nádherné planety Gai, je naše chování velmi invazivní a k tomu arogantní, tato kombinace se projevuje, všude kam se podíváme. Provázanost a že vše spolupracuje se vším, nám zcela uniká, zcela nám uniká i souvislost, že díky naši nízké frekvenci, jsme byli spíše predátoři než vědomí tvůrci svého domova jménem Svět.

   Mám pocit, že to vše nyní dosedlo, konečně mohu tuto větu ze svého života propustit, předala informaci, splnila své poselství a může se konečně vrátit tam, odkud přišla, tam kde byla stvořena.
   Buďme více doma, jak v nitru, tak ve svých příbytcích, udržujme teplo rodinného krbu, není to fráze, je to atmosféra-energie, která umí být ozdravná. Je to pozornost, kterou dáváme sobě a svým blízkým ... nezapomínejme, že tvoříme společně naši společnou realitu.
   Ale doma záleží hlavně na nás, jak je to výživné, pro nás i naše děti ... naplňujme naše domovy láskou, hrou, krásou a radostí ,,buďme co nejvíce doma"i v budoucnu a pečujme o sebe....E.

Odkaz na články ve ,,Sdílení,, doplní vše se seskládá v jeden celek, který obohacuje a inspiruje.

Chcete na  ,,Blog,, ?

Články podléhají zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujeme