Potenciál-Energie-Manifestace

01.04.2020

  Vše už se děje /ačkoliv to zatím nevidíme,/ už to tady je potenciál všeho ,,zhrouceného,, do jednoho bodu - díky našemu výběru a rozhodnutí...
Zatím je vše ,, pouhou,, energií, jste-li vnímavější, nebo intuitivní, můžete cítit, jakoby to tu už bylo, ale zatím se tajně skládá struktura z posvátné geometrie, přidávají se zlatý řez a živly - ,,Gaia,, vše pospojuje a,.... vše se manifestuje.... co uvidí naše oči a zachytí další smysly záleží na nás.... to co žijeme a stává se naší každodenní realitou..... můžeme si vybrat a zvolit, co chceme prožívat....tvoříme-li vědomě a z čistoty srdce, děje se tak z vyšší frekvence .... vše můžeme ovlivnit změnou svého myšlení a vnímání - což nás opět vede k tomu, že jedinečná možnost, jak změnit svět a tím i své životní podmínky, je odhalit svou programovou síť /což znamená podívat se upřímně do sebe a pochopit, že vše je propojeno se vším a i všechny naše lidské i vyšší úrovně jsou propojeny ještě do většího celku/ teprve zde můžete objevit ,,svůj Zdroj,,.....sebe....
....manipulovat s již manifestovanou realitou dlouhodobě nic nevylepší ani nevyřeší, protože nejprve do energie vložený záměr se může manifestovat do hmoty, který je v souladu s Vašim záměrem, vibrací a Životem..... v Životě je vše v neustálém pohybu a procesu proměny, nejprve je zásadní uvést do rovnováhy sebe, abychom byli schopni manifestovat krásu a harmonii ve svých životech..... i my.....hodně štěstí...E..

* Články podléhají zákonu o autorských právech, chcete-li použít článek k soukromým účelům, podmínkou je uvedení domény s odkazem na naše stránky/pro komerční účely nás kontaktujte/ děkujeme.