Akce 2 : Poslední soud - "POSLÁNÍ" - sjednocení duality 21.4.2020 17 - 21:30 hod /od 21:30 - sdílení/

13.01.2020

*** Jelikož nebylo možno, aby tento seminář proběhl, přidružily jsme téma této akce do dalších celodenních seminářů ,,Vztahový Bermudský trojúhelník,, a ,,Život v dynamickém projevu,, JAK ROZUMĚT ŽENÁM...

 Přijďte odhalit a vyléčit vše, co Vám nedovoluje mít láskyplný vztah k sobě, svým blízkým a ke svému životnímu poslání. Ukažme si jak vyladit to, co vnitřně pociťujete jako rozpor, rozpolcenost a rozladěnost....a propustíme vnitřního kritika i soudce. Zaměříme se na odhalení Vaší individuální cesty a jak vše zvládnout v každodennosti......

    V tuto chvíli je nezbytné opustit představu i myšlenku o posledním soudu. Jediný, kdo nás může soudit, jsme jen my sami. Jakmile nalezneme svůj klíč, odemkneme svou pokladnici s darem a začínáme vědomě tvořit v důvěře, kráse, uspořádanosti....Každý den jste blíže ke svému poslání, souvisí to s pochopením a přijetím sebe samého a jak zacházím se sebou i s ostatními - nesoudíte a vnímáte vše jako kontrasty....... je to život sám....ve své kreativitě a pestrosti ....více články,,naše tvorba,,a,,blog,,.

   Význam posledního soudu je to, že přestáváme soudit a přichází pochopení, že vše, co se děje, je takové, jaké je. Žádná situace není ani správně, ani špatně, obě jsou ,,jedno,, .....je to důvěra v sebe, život, v to co prožívám, vybírám a rozhoduji se již na základě jiných kritérií a hodnot.

  Sjednotí-li se takto dualita v nás, začne vyzařovat to, co opravdu jsme. Začnete tvořit z tohoto stavu vědomí ....... objevíte své poslání. Vše najednou dává smysl a tvoření se stává radostnější.      Opouštíte svět posuzování a vstupujete do celistvosti ...... vše je propojeno se vším. Svět je ve své podstatě takový, jako předtím, ale to, co se mění je Vaše vnímání a interpretace toho, co prožíváte.....okamžitý vliv a odezvu pocítíte ve vztazích....

  Pokud už jste v tomto procesu, vnímáte, že už to není jako dříve, ale ještě necítíte, že jste v proudu .....jste stojící na mostě .....a ani na jedné straně není nic, co by Vás někam vedlo....nezbývá, než se zanořit do svých niterných zdrojů a síly..
a najít domov ve svém Srdci

   Můžete odhalit to, co Vás drží .......
prozkoumáním a odhalením, přestřihnete pupeční šňůru a propustíte se do spirály života .....nejen hlubokými sebereflektujícími meditacemi mimo čas a prostor.....
a ,,odhozením,, svých, již nefunkčních struktur...
všech implantovaných vzorců, názorů a postojů se kterými nesouzníte
  
  Procesem, kterým Vás provedeme, pocítíte změnu ve Vašich nejbližších vztazích,
 ale nejvíce ve vztahu k sobě,....... 
bez sebeúcty si nelze vážit jiných.....
***
  Přizveme si možná též léčivé vibrační energie, kraniosakrální terapii, EFT, konstelace, kvantový matrix, reconnective healing léčebné kódy...

     Velmi srdečně Vás zveme na další den plný světla, abyste lépe uviděli, kudy se vydat dál. Současně to může být inspirací a iniciací pro ty, kteří v sobě začínají cítit změny a nechtějí si touto ,,očistou,, procházet sami. 

Tato akce již není aktuální.