* Merkaba * Metatronova krychle

16.10.2019

Energie Metatronovy krychle, je srdcem rotující Merkaby,
symbol jednoho z nejmocnějších nástrojů přinášející božské světlo do Vašich životů....
cítíte, že se něco ve Vašem životě od základu mění,
ale ještě přesně nevíte co a kudy se máte vydat dál?......
,,ve své esenci je čirou všeobjímající láskou,,....
a díky ní se může transformovat/transcendovat vše 
co nevibruje na této frekvenci.... 

CUBOCTAHEDRON

     Metatronova krychle je komplexní útvar tvořený mnoha tvary posvátné geometrie. Harmonicky v sobě spojuje ženský kulatý princip s mužským přímočarým. 13 kruhů zobrazuje plod života jako ženskou podstatu. Do ní jsou přesně vsazeny tvary mužské energie, zobrazené jako linie, například trojúhelník a šestiúhelník, nebo jako tělesa, tedy krychle, tetraedr, oktaedr nebo ikosaedr (tzv. Platonská tělesa).
Oba tetraedry se špicí mířící nahoru a dolů představují symbol
světelného těla, hvězdného tetraedru....Merkaby.

Skrze jméno Metatron, zahrnuje symbol také vibraci stejnojmenného Archanděla, nejvyššího ze všech Archandělů, který je naším nejužším spojovacím článkem s božským původem, světlem a všeobjímající láskou....

Plujte v proudu vědomí.......