☆ Jsme Inspirátorky....

03.11.2019

Je to jedno-duché.

Staré paradigma má duchovní učitele.Nové paradigma má inspirátory.

Učitel a jeho učení jsou následovány, napodobovány. Často je k němu vzhlíženo a mnohdy vznikají dogmata a guru syndromy. Následující nevychází ze sebe, ale z toho, co nabízí učitel.

Inspirátor nezávisle zažehává jiskry, které již v každém potenciálně jsou.

Nehájí svou pravdu jako jedinou, neboť ví, že je vše proměnlivé v plynutí i úhlu pohledu a každý je jedinečný. Skrze své zkušenosti především skrze autenticitu svého žití v každém tady a teď nabízí přenos jiskry.

Pozor! Neznamená to, že jsou v zásadě dvě skupiny "vůdčích" bytostí, učitelů a inspirátorů. Pro někoho může být tentýž člověk učitelem, pro jiného inspirátorem. Jsou spíš dvě skupiny nahližitelů.

Člověk žijící v novém paradigma může mít velké množství inspirátorů, kteří mu pomáhají zažehávat jeho vlastní jiskry a přitom si stále zachovává svoji svobodu a roste ze svého skrytého potenciálu do projeveného potenciálu.

Člověk mentálně zůstávající ve starém paradigma hledá odpovědi a pomoc u učitelů a tím zatím zapomíná na svou vlastní sílu i jedinečnost a neohraničenost bytí a tím odevzdává svoji vlastní sílu a moc ze svých rukou.

Tento článek nám byl zasdílen...