O čem je naše poslání.....E.O.

08.06.2020

KAŽDÝ JE SÁM SOBĚ METODOU....
Nenabízíme Vám žádnou převzatou metodu, ale provedeme Vás tím, co bylo po mnoho let, skrze naše životy projevováno a prezentováno..... dary, kterými jsme byly obdařeny a mnoho let se kultivovaly a rozvíjely, nyní je naplňujeme a předáváme svým jedinečným a originálním způsobem a stále se i nadále prohlubují i rozšiřují, je to nikdy nekončící proces, nelze nikdy říci už vím, protože už ve chvíli, kdy to říkáte, dochází ke změně a jste opět v novém místě, kde zdánlivě ,,nevíte nic,,- opouštěním všeho, co doposud bránilo rozpomenutí, kdo opravdu ,,JSEM,, Otevírá se lísteček po lístečku ,,rozkvět,, - postupné otevírání a odhalovaní dalších možností, které vyvstávají z těch předešlých - rozkvět našeho ŽIVOTA ........je to proudy životní energie, kmitající vibrace, spirála osobní esence a existence,....každý nese kousek skládačky a předává do společné tvorby, jakmile jsme je zkultivovaly a ,,spojily ve svém středu,, do soucitu a Harmonie...aktivovalo se naše poslání a Život nás ,,poslal,, TADY - na místo, kde máme TEĎ být.
Nelze to pojmenovávat ani nazvat ,,nějakou metodou,, jelikož se jedná o proud životní - láskyplné léčivé energie, plné soucitu a pochopení a vhledů, kdy se dějí ,,zázraky,,....někdy slzy, jindy smích, u každého proces pochopení probíhá svým jedinečným způsobem, pro někoho je podstatný prožitek a pro jiného stačí objevit svou niternou rozlehlost a jiný potřebuje skrze intelekt, zpracovat informace, aby pochopil, že způsob, kterým myslí je točení kola dokola....jsme opravdu všichni jedineční.... Naše poslání-dar je také v tom, že rozpoznáme, kdo jak je nastaven a kterou cestou se má tedy vydat, co je tou nejkratší cestou/a to může být zároveň jeho dar a poslání/.
...nyní se dostáváme k tématu, proč jsme dvě..?
.....jedna ,,má,, talent vnímat jednotlivosti a ukotvit je, aby mohly být propojeny s celkem
a druhá talent propojovat- integrovat vše do svého středu-Harmonizovat, díky vcítění a propojenosti s celkem - složeného z jednotlivostí....
...synchronicita udělala svou práci, aby se setkaly naše dary, je to symbióza i syntéza, informace se doplňují, aby utvořily ucelený vhled, který je srozumitelný a jasný....plný rozmanitosti a kontrastů......
Dá se říci, že my samy jsme ,,metodou,,
Každý si nese svou metodu v sobě - JE METODOU, každý má  svůj návod na naplněný život,  jen jsme pozapomněli kde?  Společně dokážeme odhalit ,,Vaši vlastní METODU,, rozpomenout si na sebe, protože tam je i návod na Váš ŠŤASTNÝ ŽIVOT
A jak do toho zapadá název Loď Merkaba...?
Vše na nás působilo, jako pojem ,,plynutí s proudem,, tak jsme nastoupily do lodi a.....merkaba je symbol pro propojení dvou polarit, posvátná geometrie, která propojuje to nahoře s tím dole ve svém středu-v srdci, kde ,,zažehne světlo,, vibrující ve frekvenci Harmonie a lásky..../metatron/
Spatřily jsme v tom všem krásný symbol, pro název webu....a také čemu věnujeme pozornost, to vyživujeme a stává se naši součástí ...na úrovni těla to znamená, že každá má buňka vibruje radostí v harmonii a lásce....
Také proto je ,,Den naplněný Světlem,,/květ života-střed je světlo/...7 tematických celodenních seminářů, kde vše probíhá skrze Vědomý prožitek, kreativní tvoření zaměřené na sebe-poznání a sebe-pochopení, kdo jsem já a co jsme přijali za své a způsobuje nám niterný rozpor, který se projevuje i vně......
....a proto i další odpolední prožitkový seminář ,,Žij vědomý Život,, kratší, ale o to prožitkově intenzivnější, pro vzájemné předávání a doplňování ,,chybějících dílků skládačky,, pro uvědomění a pochopení, kdo jsme.....
........kde je více prostoru pro upřesňování a vyjasňování informací, je akce ,,Kniha* Káva*Klid,, Pokud se však v životě objeví výzvy a cítíte je více na osobní úrovni, je možnost se setkat individuálně, případně v malé skupince....
......,,život je změna a je krásné, když je směrem k lepšímu,, O.E.