,,MERKABA,, posvátná geometrie

16.10.2019

Slovo Mer-Ka-Ba se skládá ze tří slov. 
Mer značí specifický druh světla. 
Ka značí individuálního ducha, 
Ba interpretaci ducha v jeho konkrétní realitě. 
Merkaba je součástí každého a všeho veškerenstva 
v živočišné i rostlinné říši.... propojuje Vesmír s Gaiou.

.......plujte v proudu vědomí....... 

Propojení ženského principu KRUH květ života/vesica piscis/,
s mužským TROJÚHELNÍK hvězdný čtyřstěn polaritně zdvojen ve
svém posvátném středu, v centru květu života- 
expanze vědomí - ZÁŘÍCÍ SVĚTLO-LÁSKA metatronova krychle CUBOCTAHEDRON ....
 ....v parametrech zlatého řezu-HARMONIE....
....což je ,,propojením toho nahoře, s tím dole ve svém středu,,...v Srdci....

    Dva trojúhelníky nad sebou symbolizující duální rozdělení polarit....... 
,,MERKABA,, se aktivuje zaklesnutím rotujících trojúhelníků do sebe,
ve středu se rozzáří ,,METATRONOVA KRYCHLE,,
je to díl ,,POSVÁTNÉ GEOMETRIE,, 
která je obsažena ve všem. 
Je to princip, kterým je vytvářen svět.....
....chápali to jíž staří Egypťané, Máyové, Inkové, dokázali s ní velmi dobře zacházet,
pro navyšování lidského vědomí
a tím i světelnosti těla - pro propojení se s Jednotou. 

    Merkaba rotuje polaritně v opačném směru, čím rychleji rotuje, 
tím se postupně polarity slučují v Jedno, to se děje mimo čas a prostor.
 Všechny naše složky osobnosti tím uvádí do rovnováhy, zklidní mysl, pročistí 
a vyrovná všechna energetická pole, dráhy a čakry. 
Vylaďuje levou a pravou mozkovou hemisféru, mužskou a ženskou polaritu 
a uvede do dokonalého souladu mysl i emoce. Merkaba propojuje Vyšším Já s Nižším Já 
a ukotvuje v srdci, které se stává elektromagnetem a našim ochranným světelným energetickým polem. Propojováním polarit roztáčíme naši Merkabu a vyzařujeme ze srdce, 
čím rychleji rotuje, tím vibrujeme na vyšší frekvenci a celé tělo 
se stává  transparentním, světelným--duhovým zářičem vysokovibrační energie ... 
Sladěním s Galaktickým vědomím se stáváme Multidimenzionální Bytostí 
v lidském zrození .. tomu se říká ,,stav osvícení,,

Články podléhají zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujeme