Meditace a její vlivy ....,,co nám může přinést a co odnést,,....?

Sám Život mě dovedl na mou cestu.......

Ze všech světových stran už roky všichni slýcháváme ,,meditujte,,
.... ale často mi lidé pokládají otázku ,,jak mám správně meditovat?,,......a co to znamená..... a jestli to nemá nějaký neblahý vliv a podobně......?
Je pravdou, že nekonečné množství informací a nejen na téma meditace k nám ,,proudí a prosakuje,, i když o to mnohdy ani nestojíme,....ale o meditacích pravděpodobně nebylo řečeno to zásadní,.... proč by se jinak lidé stále ptali a měli potřebu si tento pojem vyjasňovat?.....
Nebo vnímáte, podobně jako já?.....a to, že je to záležitost, která je individuální? - subjektivní? a nikdy Vám nikdo nedá návod na správnou meditaci...protože prostě neexistuje žádná univerzální, ani Universální meditace vhodná opravdu pro každého.....?
Možná si jen vyjasníme, co meditace je....definice: ...Latinsky,, meditalio,, znamená rozjímání. .Cílem meditace je zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru, nebo do osobních záležitostí).
Co meditace rozhodně není: ...Uvádění se do Hypnotického stavu a vizualizováni představ a tužeb a tím vytváření nové iluze.
V meditaci však jde o naslouchání sobě a odhalování pravdy o sobě, kým-kdo opravdu jsme, vědomým kladením otázky do nitra...meditace však není čekání na odpověď, ale samotné navázání komunikace s niterným tichem a klidem.....
Meditace je právě výstupní stanicí, pro takovouto hypnózu a sugesci, kterou jsme byli od našeho narození vystaveni, nikdy jsme však nebyli vedeni a učeni, aby jsme dali na to, co říká náš niterný hlas a srdce, až jsme téměř zapomněli, že jsme sebe-vědomá bytost, která sama nejlépe ví, co pro sebe má udělat. Každý jsme originál a naše potřeby i pohledy na život jsou v podstatě velmi odlišné......prožívání Života je postupné nacházení sebe a své vlastní Stezky, abychom se mohli plnohodnotně připojit na společnou Cestu.....vintegrování našeho Života do Přítomnosti a propojení do Jednoty ve frekvenčním souladu se vším....
Zatím stále zastávám svůj osobní názor, že mohu důvěřovat, že to co se děje v mém životě je pro mě v každém směru podpůrné a odhalující....mě, jakožto individualitu a zároveň také jako bytost, která je součástí velkého celku. Nejsem zastánce žádných ,,urychlovačů,, protože nemáme vždy dostatečné množství informací, které bychom u různých metod měli mít....
Pokud tedy meditovat, tak se nořme do svého nitra a objevujme a uvědomujme své vlastní kvality, které je na čase odhalovat, pro kvalitnější, naplněnější a láskyplnější život,......nakonec všichni dojdeme k jedinému závěru a to, že Život sám je meditace, včetně jakékoliv činnosti, která je tvořena z niterného proudu vědomé bdělosti....a do té doby nad tím můžeme tiše rozjímat a pozorovat při tom zapadající slunce, které vytváří na obloze neskutečnou hru barev a tónů, nebo déšť, který vytváří na obzoru velkou duhu.....nebo praktikovat základní meditace, pozorování dechu, chůze, sledování mysli a soustředění se na tělo....nezapomínejme, že kam, čemu a komu věnuji svou pozornost, to vyživuji......

Má životní filosofie-můj světonázor je : Život je přítel, který mě vede mým směrem a pokud uhnu ze své stezky, tak mě navede zpět, vyžaduje to však pozornost, odvahu a bdělost...život je mým průvodce, navigátorem i pečovatelem...všechny mé vztahy, situace, radosti, starosti i bolesti, emoce i city........ jsou mí guru a v mém případě, je jedním z mých poslání....hledat a najít novou originální cestu a prakticky ji aplikovat do života,...Ovšem, téměř pokaždé, když děláte něco nově, není tu učitel ani mistr....ale místo toho vlastní prožitky, zkušenosti-informace a přešlapy i chyby , které mohou být záhy ,,oceněny úspěchem,,,...podstatné je, z jakého místa pozorujete/odpor nebo důvěra?/....pak přichází poznání a pochopení souvislostí v Celku a integrování do Života do SRDCE a HARMONIE....stávám se Životem vyzařujícím harmonických tónech....
To je má meditace jménem život, pozorovatel přítomnosti v každém momentu mého života....inspiruji tím, co je již uvedeno do Harmonie a svou Jedinečnou cestou..... Je nám všem nabízen ,,nekonečný potenciál možností,, můžeme ve svých životech dovést postupně všechny aspekty života ke změně, vyladit všechny své vztahy, ale je potřeba respektovat vyšší I přírodní zákonitosti, potom Vám je VŠE MAJÁKEM, na Vaší cestě....E. 

"Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně miluje 
a není jiný počátek filosofie než tento." Platón..... 

,,Život mě dovedl na cestu, kterou jsem původně ve svých představách neměla a neměla jsem ani ambice se jí vydávat, stačilo, že za mnou přicházeli lidé a stále se vraceli ,,říká se dělat vrbu,, tušila jsem, že na ně působím /výrazněji se to projevovalo na dětech a zvířatech/..... ale tehdy jsem se však raději ,,zahnízdila,, v ateliéru a malovala a tvořila své umělecké kreace....
Již tehdy jsem probouzela /aktivovala a uváděla/ všechny jejich rozkolísané úrovně do svého středu a vedla k porozumění/ale tehdy to ještě nebyl celý dar./.....celá informace se seskládala postupně a stále se dál skládá a přichází nové výzvy a nové možnosti/....
Život je ale také umělec....a ví, jak Vás ,,vydat na cestu,, kterou máte kráčet, nemohla jsme tedy jinak a ....před již delším časem začaly vznikat naše sezení a od loňska jsou tu pro Vás podpůrné i inspirující články a akce/semináře/workshopy, kterými Vás provedeme....
,,Dvě inspirátorky a supervizorky,,......jsme ženy, které se také potýkaly a stále potýkají se všem úskalími života....Život je nikdy nekončící proces fraktálové spirály....učení se, objevování i pochopení......
A stále JE co objevovat....Existence je nejdokonalejší kreativní tvůrce.....,,
Můžeme asistovat a provést Vás při cestě k sobě a odhalovat Vaši jedinečnou autentičnost.....
....a,,o své vlastní recepty,, se podělíme na našich setkáních, o kterých jsme více napsaly na......AKCE.....a aktuální semináře.....E.