Meditace a její vlivy ....,,co nám může přinést a co odnést,,....?

07.06.2020

Sám Život mě dovedl na mou cestu.......

Ze všech světových stran už roky všichni slýcháváme ,,meditujte,,
.... ale často mi lidé pokládají otázku ,,jak mám správně meditovat?,,......a co to znamená..... a jestli to nemá nějaký neblahý vliv a podobně......?
Je pravdou, že nekonečné množství informací a nejen na téma meditace k nám ,,proudí a prosakuje,, i když o to mnohdy ani nestojíme,....ale o meditacích pravděpodobně nebylo řečeno to zásadní,.... proč by se jinak lidé stále ptali a měli potřebu si tento pojem vyjasňovat?.....
Nebo vnímáte, podobně jako já?.....a to, že je to záležitost, která je individuální? - subjektivní? a nikdy Vám nikdo nedá návod na správnou meditaci...protože prostě neexistuje žádná univerzální, ani Universální meditace vhodná opravdu pro každého.....?
Možná si jen vyjasníme, co meditace je....definice: ...Latinsky,, meditalio,, znamená rozjímání. .Cílem meditace je zejména kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu (ať už do smyslu lidské existence a vesmíru, nebo do osobních záležitostí).
Co meditace rozhodně není: ...Uvádění se do Hypnotického stavu a vizualizováni představ a tužeb a tím vytváření nové iluze.
V meditaci však jde o naslouchání sobě a odhalování pravdy o sobě, kým-kdo opravdu jsme, vědomým kladením otázky do nitra...meditace však není čekání na odpověď, ale samotné navázání komunikace s niterným tichem a klidem.....
Meditace je právě výstupní stanicí, pro takovouto hypnózu a sugesci, kterou jsme byli od našeho narození vystaveni, nikdy jsme však nebyli vedeni a učeni, aby jsme dali na to, co říká náš niterný hlas a srdce, až jsme téměř zapomněli, že jsme sebe-vědomá bytost, která sama nejlépe ví, co pro sebe má udělat. Každý jsme originál a naše potřeby i pohledy na život jsou v podstatě velmi odlišné......prožívání Života je postupné nacházení sebe a své vlastní Stezky, abychom se mohli plnohodnotně připojit na společnou Cestu.....vintegrování našeho Života do Přítomnosti a propojení do Jednoty ve frekvenčním souladu se vším....
Zatím stále zastávám svůj osobní názor, že mohu důvěřovat, že to co se děje v mém životě je pro mě v každém směru podpůrné a odhalující....mě, jakožto individualitu a zároveň také jako bytost, která je součástí velkého celku. Nejsem zastánce žádných ,,urychlovačů,, protože nemáme vždy dostatečné množství informací, které bychom u různých metod měli mít....
Pokud tedy meditovat, tak se nořme do svého nitra a objevujme a uvědomujme své vlastní kvality, které je na čase odhalovat, pro kvalitnější, naplněnější a láskyplnější život,......nakonec všichni dojdeme k jedinému závěru a to, že Život sám je meditace, včetně jakékoliv činnosti, která je tvořena z niterného proudu vědomé bdělosti....a do té doby nad tím můžeme tiše rozjímat a pozorovat při tom zapadající slunce, které vytváří na obloze neskutečnou hru barev a tónů, nebo déšť, který vytváří na obzoru velkou duhu.....nebo praktikovat základní meditace, pozorování dechu, chůze, sledování mysli a soustředění se na tělo....nezapomínejme, že kam, čemu a komu věnuji svou pozornost, to vyživuji......

Má životní filosofie-můj světonázor je : Život je přítel, který mě vede mým směrem a pokud uhnu ze své stezky, tak mě navede zpět, vyžaduje to však pozornost, odvahu a bdělost...život je mým průvodce, navigátorem i pečovatelem...všechny mé vztahy, situace, radosti, starosti i bolesti, emoce i city........ jsou mí guru a v mém případě, je jedním z mých poslání....hledat a najít novou originální cestu a prakticky ji aplikovat do života,...Ovšem, téměř pokaždé, když děláte něco nově, není tu učitel ani mistr....ale místo toho vlastní prožitky, zkušenosti-informace a přešlapy i chyby , které mohou být záhy ,,oceněny úspěchem,,,...podstatné je, z jakého místa pozorujete/odpor nebo důvěra?/....pak přichází poznání a pochopení souvislostí v Celku a integrování do Života do SRDCE a HARMONIE....stávám se Životem vyzařujícím harmonických tónech....
To je má meditace jménem život, pozorovatel přítomnosti v každém momentu mého života....inspiruji tím, co je již uvedeno do Harmonie a svou Jedinečnou cestou..... Je nám všem nabízen ,,nekonečný potenciál možností,, můžeme ve svých životech dovést postupně všechny aspekty života ke změně, vyladit všechny své vztahy, ale je potřeba respektovat vyšší I přírodní zákonitosti, potom Vám je VŠE MAJÁKEM, na Vaší cestě....E. 

"Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně miluje 
a není jiný počátek filosofie než tento." Platón..... 

,,Život mě dovedl na cestu, kterou jsem původně ve svých představách neměla a neměla jsem ani ambice se jí vydávat, stačilo, že za mnou přicházeli lidé a stále se vraceli ,,říká se dělat vrbu,, tušila jsem, že na ně působím /výrazněji se to projevovalo na dětech a zvířatech/..... ale tehdy jsem se však raději ,,zahnízdila,, v ateliéru a malovala a tvořila své umělecké kreace....
Již tehdy jsem probouzela /aktivovala a uváděla/ všechny jejich rozkolísané úrovně do svého středu a vedla k porozumění/ale tehdy to ještě nebyl celý dar./.....celá informace se seskládala postupně a stále se dál skládá a přichází nové výzvy a nové možnosti/....
Život je ale také umělec....a ví, jak Vás ,,vydat na cestu,, kterou máte kráčet, nemohla jsme tedy jinak a ....před již delším časem začaly vznikat naše sezení a od loňska jsou tu pro Vás podpůrné i inspirující články a akce/semináře/workshopy, kterými Vás provedeme....
,,Dvě inspirátorky a supervizorky,,......jsme ženy, které se také potýkaly a stále potýkají se všem úskalími života....Život je nikdy nekončící proces fraktálové spirály....učení se, objevování i pochopení......
A stále JE co objevovat....Existence je nejdokonalejší kreativní tvůrce.....,,
Můžeme asistovat a provést Vás při cestě k sobě a odhalovat Vaši jedinečnou autentičnost.....
....a,,o své vlastní recepty,, se podělíme na našich setkáních, o kterých jsme více napsaly na......AKCE.....a aktuální semináře.....E.