1. Máme se ve své moci ?

07.05.2020

,Život nás prověřuje,, na kolik si důvěřujeme a dokážeme sami sebe podpořit v situacích, které se nyní v našich životech objevují a projevují. Jsem pro sebe pevným bodem, o který se mohu opřít? Když komunikuji s lidmi, se kterými si mám cokoliv domluvit, cítím vnitřní sílu a udržuji svůj záměr i přesto, že mě ten, se kterým ,,vyjednávám,, chce zavést do slepé uličky?Je to každodenní trénink naší bdělosti, přítomnosti a vědomého jednání. Věřte, že se časem vytrénujeme do vědomé komunikace v tady a teď a staneme se Mistry.

Jakmile se nám daří naplňovat opravdový smysl svého bytí, dáváme svým jedinečným darům sílu, aby se mohly projevit v našem světě,..... jsme však vystaveni silám-energiím, jež prověřují, ale tím i paradoxně aktivují naši schopnost, tento smysl vůbec najít a naplnit.
To co přispívá k tomu, zda v této pozici obstojíme, jsou všechny naše vztahy, interakce, kterým dovolíme se projevit v plnosti, vedou nás k odhalení kdo jsme a rozpoznání,
kým nejsme - je to selekce, která nás postupně vrací k naši podstatě-totálnosti.
Totálnost znamená přijetí Života se všemi slastmi i strastmi....E.

Semináře jsou mířeny k pozvednutí kvality našich životů, probuzení našich přirozených schopností, které usnadní mezilidskou komunikaci, odvahu říci svůj záměr, projevit své city i pocity i v nepříznivých podmínkách, či nepodpůrném prostředí.....napojíme-li se na své vyšší JÁ a komunikujeme-li sami se sebou v energii důvěry a podpory, projeví se vnitřní síla, odvaha a empatie, tyto naše přirozené aspekty nahrazují námahu a úsilí, boj či naopak ponížení se, které jsme v takovýchto situacích museli aktivovat/projevovat.....
lze to i jinak, vše plyne v proudu a skrze nás se vše vědomě odehrává s lehkostí, otevřeností a rozšířením možností-potenciálu......prožíváním a pozorováním bez odporu, se Život může projevit jako pečující přítel..... nacházíme se tím ve vztazích, ve kterých je možno tvořit smysluplně, ať se jedná o vztah partnerský, s našimi dětmi, rodiči i v oblasti peněz a byznysu.....E.