Život je proces... 

07.03.2020

     Všichni nyní pociťujeme ve své podstatě totéž, reagujeme na změny, které se dějí s Gaiou, jsme součást jí, ale každý žijeme svůj příběh, proto to vnímáme a cítíme jinak. Nic s námi není, ani nepotřebujeme vylepšovat, ani se měnit, jen jsme přestali hrát svou hru, je to duální hra, příběh dvou polarit, které k sobě hledají cestu. 

     Život je proces, je to proud neustálých změn, nabízí a my vybíráme... odmítneme nebo přijímáme ... a od toho se odvíjí další nabídka.... pozapomněli jsme už na to, že naše přirozenost je rozhodování, výběr a selekce.

     Podstatou duality je duálnost.... vše bylo rozděleno do polarit a kontrastů. Máme si osvojit umění slučovat, vědomě, kreativně, zábavně, hledáním nových originálních možností a cest z hlubšího pochopení. 
.... postupně se objeví řešení na každou výzvu, i to je dualita .... problém/řešení, nahoře/dole, žena/muž ....vědomé žití duality spočívá v přijetí obojího, respektuji obojí - spojení v celistvost...E.     

Články podléhají zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujeme