Jsme průvodkyně a inspirátorky....

12.01.2020
Obě Jsme průvodkyně ,, při Vaši cestě k sobě,, 
Díky našemu setkání-našich energií, se vytvořila nová, která přináší proud 
i plynutí transformující energie - frekvenčně shodné s vlastnostmi Merkaby,
  ....výslednou esencí je ,,Loď Merkaba,, jedná se o celý proces 
rozpouštění malého ,,já,, pro vstoupení a Bytí ve vyšším ,,JÁ ,, 
Shodnou frekvencí je obdařen také  ,,Mechový achát,, dar od Gai...

,,,,plujte v proudu Vědomí, plujte v proudu Života,,,,  

 Věnujeme se celostnímu pojetím Člověka... 
díky našim darům a spojením našich poslání, schopností, prožitků a darů, 
Vám můžeme jít po boku....od prvního kroku, což je rozhodnutí-dozrání ke změně, 
postupným vylaďováním se všemi úrovněmi Vědomí....
umožňujeme najít kód a tím propustit to staré

a to nové přijmout rychleji s větší lehkostí a porozuměním 
....každý ve svém rytmu, až do pocitu Harmonie a souladu...
vše je proces - je to postupné roztáčení Merkaby do větší Rotace-Frekvence-Dimenze....

Všichni jsme již vykročili, merkaba Gai rotuje stále rychleji-vibruje ve vyšších frekvencích,
držme s ní krok !.... jsme již v procesu, vše se děje - jde o vyšší kvalitu našich Životů.
Pokud se nacházíte v naprogramované struktuře svých vztahových vzorců-programů v obsahu mysli a ovládáni emočním tělem .... nelze setrvat ve svém centru Bytí a v Srdci...
....polarity mezi sebou vytváří rozpor, jelikož každá vibruje v jiné frekvenci, nelze je sloučit ....
z pozice zanoření se do nitra a získání vhledu/nadhledu se odhaluje síť jednotlivých
programů i vzájemná propojenost, rozkódováním-přijetím se postupně síť rozpadá....
vibračně vyladěná ženská/mužská polarita se propojuje.
 Fyzické-astrální-mentální těla, vibrující ve vyšší frekvenci, v rovině vyšší inteligence sjednocené v Centru v Srdci.Vesmír s Gaiou ,,to nahoře s tím dole,, je spojeno do Jednoty v Nás....

Duch a Hmota se stávají JEDNÍM...Nadále Žijeme své Životy, nyní však vědomě, změnilo se naše vnímání, pochopení a interpretace - aktivace plného vědomého Soucitu/královské vlastnosti/ .....JSME Vědomými Bytostmi v souladu s každým a se vším ... 
v úctě, lásce a soucitu...schůdek po schůdku se frekvenčně přibližujeme Galaktickému vědomí .... vše získává na smyslu a pocitu naplnění....
,,PLUJEME V PROUDU ŽIVOTA,,
 Cesta Světla odhaluje vzorce, rozkódovává, léčí a aktivuje sebeléčení, 
tento proud energie nabízí vhledy, uvědomění a pochopení.
Přirozeně vtahuje vše do svého Středu, dorovnává a ustaluje v harmonii.

Kvantovými skoky mění vnímání a přijetí sebe samého a inspiruje, jak kreativněji tvořit svou každodenní realitu. Odhaluje poslání, jedinečnost, kterou jsme obdarování.Je to cesta, bez vzdálenosti..... cesta k sobě a do Srdce....E.  

Články podléhají zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujeme