...integrace....

03.03.2020

* Jsme Vědomí,.....nekonečný potenciál všeho, 
avšak jako lidské bytosti jsme přijali limity a omezení ......
..... život nám nabízí možnost si vědomě vybírat a rozhodovat se skrze cítění, prožívání navyšovat vibrace lidského těla tak, že jsme schopni se propojit sami se sebou, následně s celou zvířecí i rostlinnou říší a prožívat život v Jednotě s Gaiou jako jedno Vědomí.

    Skrze uvědomování si Jednoty v každodenním životě, 
propojujeme ,,Vesmír s Gaiou v nás samých,,....
SRDCE, MYSL I DUŠE sjednocené v celek tvoří z frekvence Galaktického vědomí 
....všichni přinášíme tuto vysokovibrační kreativní energii skrze
 vědomé prožívání našeho života...
Gaia si z nás vše "stahuje" a informace integruje do sebe ...
teprve v tuto chvíli se stáváme plnohodnotnými spolutvůrci našeho společného Vesmíru...vrátili jsme se zpět, do Jednoty, 
ale tentokrát obohaceni o nejvyšší lidskou kvalitu...
....soucitu k sobě, všem i každému stvoření na této planetě......E.  

Obrázek: Spirála - zlatý řez, květ života

Články podléhají zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujeme