Individuální terapie....

29.03.2021

 ......je pro mne dar k nahlédnutí do našich programů, do našeho cítění a pozorování všeho, co se ve mně děje a odehrává. Mnohdy to jsou celé obrazy, škála barev, ale především autentické pocity, které odkrývají další na sebe navazující řetězce pocitů, jež člověku ukazují celý jeho proces prožívání a následného pohledu na jeho chování a jednání.

Přijímání nebo odporu vůči sobě co popírám nebo nechci do svého života přijmout a tím si vytvářím bloky. Vždy se dostáváme do jádra problému se kterým člověk přichází.

Své klienty celým tímto procesem provázím a ukazuji jim jejich niterné pochody a oni se pak sami stávají vlastním vnitřním pozorovatelem ve svém fyzickém, emočním a mentálním těle.

Při úspěšné terapii vždy dochází k propojení všech těchto aspektů lidského vnímání v souladu sama se sebou. Klient si odnáší obraz reality, kterou prožívá v návaznosti na propojenost v harmonii. Učí se pracovat se svými niternými procesy v lásce, pochopení a přijímání všeho co k němu přichází, neboť vše je správné a je potřeba znát, proč se mi to děje a čím si to způsobuji.

Při tomto procesu dochází k odblokování traumat, bloků, které jsme si převzali ze své původní rodiny a ztotožnili se s nimi - přijali jsme je za své. Přijetím a mnohdy i odpuštěním se toto vše rozpouští a nastává prostor a čas na vlastní proces změny, tak jak ho potřebuji a chci mít ve svém životě.

Primární je vždy napojení se na svůj vlastní dech, životodárnou energii bez které bychom tu nebyli. Provázím procesy meditací, které si samy dokážeme vytvořit a odhalit své příčiny a následky v běžném životě.

Každý z nás je autentický jedinec a proto není žádné univerzální metody, která nám pomáhá. Jsme to jen my sami, kteří si vytváříme jedinečnou metodu v nás, která nám pomáhá vidět, cítit a prožívat tak, jak to dovolíme. Sami sobě jsme pozorovateli, učiteli a mistry v našem životě....O.