Cítím, vnímám i vím....

08.06.2020

Nejčastějším dotazem nyní je ,,kam mě vede, současná transformace, jak bude můj život vypadat, jak a co se změní u mě, tělo a další mé úrovně?"
Je to velmi široké téma, ale v podstatě se změní vše, v první řadě ,,se sloučíme,, do jedné bytosti, tělo-mysl-duše - integrace, mizí pocit rozpolcenosti a je to i o způsobu vnímání a myšlení, ze kterého odpadají myšlenkové koncepty-to znamená určitý návyk myšlení, způsob jak ,,skládáme,,informace....co je preferováno.... pocit velkého zklidnění i v nelehkých situacích zůstává pocit niterného klidu i v případě, že se projevuje emoce -adekvátní reakce na situaci.......
....,,naše tělo je největší chemickou továrnou,, prožívané emoce /emoční tělo/, také ovlivní způsob myšlení a zpracování informací /a naopak/ ,,synaptický přenos,,/omlouvám se za velké zjednodušení/...
Přijdou-li stejné informace, každý si je seřadí a propojí podle svého emočního nastavení, životních zkušeností, nastavení z rodové linie, DNA, atd....posouzení a vnímání stejné situace, která se odehrává vně, má u každého odlišné vyhodnocení-tudíž vytvořena vlastní bublina, iluze, domněnky a projekce....
V zásadě je to to, co se změní primárně...ve vyšší dimenzi cítíte-vnímáte a víte, důvěřujete a máte pochopení a soucit, než abyste situaci hodnotili a žili z obav, strachů, nebo nedůvěry v Život a v sebe....
Vnímáte jinak souvislosti a rozpoznáváte v situaci přínos i pochopení, o co opravdu jde....
Jak je možné, že původní způsob myšlení není schopen pojmout informace, které přichází z nitra, které je propojeno s naši podstatou....proč ? Protože je tvořeno z limitů, podmiňování, ale není to ,,špatně, byl to záměr vstoupit a objevovat svou vlastní cestu, jak vystoupit z 3D a integrovat se i do vyšších dimenzí....žádná konkurence, ale spolupráce, žádné preference osobních zájmů, ale syntéza....univerzální logika-inteligence, má radikálně jinou úroveň hodnot a vidění /vibruje v dalších frekvencích/...
....např 1+1 není 2, ale 3...,dva se při setkání mění v tři....z těchto počtů vychází jak posvátná geometrie, zlatý řez, květ života....posloupnost 1,3,5,7.....pokud cítíte tuto informaci, jako samozřejmou..... /pravděpodobně jste v procesu/...
....stejně tak i princip fraktálů, kdy jedno vychází z druhého....z toho může vyplynout, proč jsou naše vztahy tak důležité.....tvoříme svůj svět jako jednotlivci, ale hlavně jakožto spolutvůrci a výsledek je produkt naši společné tvorby, nové společné reality /primárně na úrovni energie/......
....je fascinující, jak všechny tyto informace zasahují do všech oblastí našich vztahů a vztahování se, jak je vše propojeno..... pokud Vás tyto informace zajímají a chtěli by jste je intenzivněji vnímat a uvědomovat si je ve svém životě, můžete se k nám přidat a navštívit naše aktuální semináře....dotýkáme se všeho co souvisí se vztahy a mohlo by prohloubit kvalitu prožívání a navýšit úroveň ,,u-vědomění,,....jen si dovolit splývat v proudu a opustit vyčerpávající pádlování proti němu...../akce jsou v souladu s aktuálními nařízeními MZ/....máme příležitost opustit strachy, které se nyní objevují a brání nám Žít a cítit se svobodně a můžeme dát prostor, našemu vnitřnímu ,,léčiteli-aktivaci sebeléčení,,
Prožitek spontánního vyléčení, ale nejen ten, mi ukotvil jeden z mých darů - sebeléčení, na daleko vědomější úroveň, je to síla-energie, která proudí každým a v každém,..... můžete pochopit proč a čím si bráníte a zároveň si můžete dovolit to propustit i od-pustit....
....našim produktem, společné tvorby a to co prezentujeme Světu i Vám, je web-články a akce.
,,S námi nezískáváte, ale objevujete co již máte a čeho jste přirozenou součástí,,.
....,,Loď Merkaba,,....s úctou E.

* FRAKTÁLOVÝ OBRAZEC.