3. POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM, VE SVÝCH PŘIROZENÝCH ROLÍCH

05.05.2020

  JAK TO S NÁMI VLASTNĚ PŘÍRODA OPRAVDU ZAMÝŠLELA ? 

Muž je od přírody lovec, vychází téměř každý den na lov /do marketu/, přináší svůj ,,,úlovek,, a předává ženě, která si ho vybrala, právě díky této jeho schopnosti. Dokáže zacílit na jeden bod a dosáhnou co možná největšího a nejlepšího výsledku, svým originálním způsobem - ulovit to co si ,,vyhlídne,, zná velmi dobře svůj potenciál a je odhodlán ho inteligentně použít v akci.....přijmout i tuto svou úroveň, je součástí naši integrace, aby mohly být propojeny z dalšími /vyššími/úrovněmi....
Dámy upřímně, kolik znáte takovýchto mužů - lovců, kteří jsou takto zdravě sebe-vědomí ?
Muž předává svůj úlovek ženě, která dokáže vše propojit, použije svou intuici a schopnost ,,spojování a rozdělování-alchymii,, a uvaří báječné jídlo, vyladí byt, nebo po devíti měsících přivede na svět dítě.....
Jedná se o spolupráci, doplnění, symbiózu, která přináší smysluplně na svět produkt společné tvorby...nejedná se o konkurenci, ale o spojení dvou polarit, které přinášejí to, co druhá polovina nemá......
Muž je zaměřen na cíl a věnuje mu plnou pozornost, ideálně v Přítomnosti, což má přínos pro všechny - když pracuje, tak pracuje, když je doma tak je i svou pozorností doma, když se věnuje manželce, tak se zcela věnuje manželce...
....muž vnímá jednotlivosti....expanduje a kam jde pozornost, tam jde i energie....
Žena je zaměřena na vše , co se okolo ní odehrává, vnímá vše najednou, jakoby v jeden moment, kupříkladu vnímá které dítě co potřebuje a dokáže reagovat-poskytnou-energetizuje a má cit pro propojování....které koření k sobě ladí, stejně tak u oblečení...vnímá vše jako nekonečné kontinuum....
Muž/samec/ postaví hnízdo/dům/, jeho odchody do ,,divočiny,, kde loví, jsou oceněny po návratu do hnízda, kde je vytvořena zóna důvěry, lásky a pochopení, aby mohli ,,načerpat,, novou sílu pro další den....
Nepodceňujme ,,teplo rodinného krbu,, které žena vytváří, již svou přítomností v tomto prostoru, je to energie výživy a objetí. Muž drží cíl/dosahuje/ a žena mu dává smysl a naplnění....Jedno je druhým obohacováno.....

Naše děti do sebe otisknou nejen vzor ženy-matky a muže-otce, ale také způsob a výsledek společné tvorby, komunikace i projevy náklonnosti.... 
.....velmi záleží na tom, zda vytváříme krásu a soulad, nebo spíše destrukci a konflikty.....co chceme předávat sobě a našim budoucím.....?

Muž dokáže zamířit na cíl, použít svou vynalézavost a veškerý svůj potenciál, aby byl úspěšný-expanduje, neměl by však zapomínat, na pravidla, která máme dohodnuty mezi sebou s přírodou i vesmírem - jakožto součást většího celku....

Ingredience, které žena propojuje, dokáže vykouzlit lahodný a léčivý pokrm, který je naplněn něhou a láskou....vyživuje....
Všechny aspekty a cykly, které jsou pro ženu přirozené, nebudou mužem nikdy pochopeny, ale měly by být konečně přijaty a v úctě respektovány, nejen muži, ale i samotnými ženami......přijměme je.....E.