ENNY

Jediné co se dá nyní dělat je, sednout se a podívat se do sebe, uvědomit si kolik ,,balastu si v sobě neseme?! Určitě si nyní mnozí z vás pokládají otázku, co je míněno ,,tím,, balastem? Vše co vnímáte jako ,,naštvání-potlačenou agresivitu,, která vznikla nemožností projevit svou emoci-svůj nesouhlas, v situaci kdy jsme naznali, že by jsme na tom spíše ztratili, kdybychom naplno projevili to co si o tom opravdu myslíme :) :( To nejvíc co pro sebe a pro své blízké můžete v tomto případě udělat je : NEPROJEKTOVAT SI TO DO SVÉHO OKOLÍ - DO NIKOHO A DO NIČEHO, ale také zároveň pochopit, že VY nejste nijak vinni, že jste neudělali nic špatného a že to není žádný trest !!! Jste jen ,,vhodní,, na to, aby jste tuto emoci rozpustili /zneutralizovali/ nikdo by to neudělal ,,lépe,, nežli vy, chápete? Jen jste to dostali jako dar, se kterým víte, jak zacházet...jste specialisti na vše, co jste si do tohoto života přijali za své, je to jednoduché?! Může vám vyvstat otázka proč, proč já...? Každý má takový nějaký podobný úkol, chopte se toho a proveďte to jak nejlépe dovedete rychle a jednoduše - nezaplétejte se zbytečně ještě více /do této programové sítě/....alespoň já to tak dělám...Děláme práci za ostatní a pro ostatní...je to nesobecký počin...Snažte se s tím nemít problém, protože ostatní pracují zase pro vás, ale vy to nemusíte být schopni vidět, tak to jen přijměte, že to tady prozatím takto funguje...nezoufejte, už se vše mění....staré návyky našeho myšlení jsou disfunkční - to už jsme pravděpodobně pochopili všichni, ale největší strachy a úzkosti přináší návyk ,,potřebuji vědět co bude - hra na jistoty,, ...opět si zde přečtete oblíbenou větu a to : že, jedinou jistotu, kterou máte jistou je, že žít zdravý život je : neustálá proměna a změna a záleží na rychlosti adaptace na ni -flexibilita je výhodou a je vítána....:) mějte hezký den Enny...Vložte svůj text...

AKCE 2 Přijďte odhalit a vyléčit vše, co Vám nedovoluje mít láskyplný vztah k sobě, svým blízkým a ke svému životnímu poslání. Ukažme si jak vyladit to, co vnitřně pociťujete jako rozpor, rozpolcenost a rozladěnost....a propustíme vnitřního kritika i soudce. Zaměříme se na odhalení Vaší individuální cesty a jak vše zvládnout v každodennosti......
V tuto chvíli je nezbytné opustit představu i myšlenku o posledním soudu. Jediný, kdo nás může soudit, jsme jen my sami. Jakmile nalezneme svůj klíč, odemkneme svou pokladnici s darem a začínáme vědomě tvořit v důvěře, kráse, uspořádanosti....Každý den jste blíže ke svému poslání, souvisí to s pochopením a přijetím sebe samého a jak zacházím se sebou i s ostatními - nesoudíte a vnímáte vše jako kontrasty....... je to život sám....ve své kreativitě a pestrosti ....více články,,naše tvorba,,a,,blog,,.

Význam posledního soudu je to, že přestáváme soudit a přichází pochopení, že vše, co se děje, je takové, jaké je. Žádná situace není ani správně, ani špatně, obě jsou ,,jedno,, .....je to důvěra v sebe, život, v to co prožívám, vybírám a rozhoduji se již na základě jiných kritérií a hodnot.

Sjednotí-li se takto dualita v nás, začne vyzařovat to, co opravdu jsme. Začnete tvořit z tohoto stavu vědomí ....... objevíte své poslání. Vše najednou dává smysl a tvoření se stává radostnější. Opouštíte svět posuzování a vstupujete do celistvosti ...... vše je propojeno se vším. Svět je ve své podstatě takový, jako předtím, ale to, co se mění je Vaše vnímání a interpretace toho, co prožíváte.....okamžitý vliv a odezvu pocítíte ve vztazích....

akce 3  Srdečně Vás zveme na tento celodenní prožitkový seminář. Ať už jste v páru, či single ....... zde se bude odhalovat největší záhada lidstva ....... vztahy ....... vztahování se .......
Všechny naše vztahy, jsou odrazem našeho způsobu prožívání i myšlení, nastavení z rodiny, společnosti...prakticky to je ,,směs,, všeho, s čím jsme se v životě ztotožnili...citově, emočně, fyzicky i na dalších našich energetických úrovních. Neprojevujeme se ,,my,, ale vše ostatní což jsou ,,pouhé ukazatele/směrovky,, k nám samým....je někdy velmi těžké rozeznat, kterou směrovku zvolit, zvláště, když ukazuje každá jiným směrem....,,účelem je nás co nejvíce zmást,, aby bylo hledání cesty co nejsložitější a měli jsme možnost nasbírat si co nejvíce indícií.... jakmile je nalezen klíč/kód je najednou vše jasné a jednoduché a můžeme se vydat konečně svou cestou-rozpoznání sebe....prožívat a tvořit ze své kreativní energie.....
Vztahy vytváří trojúhelník ..... to třetí by měla být naše společná tvorba, výsledek investované energie. ......s kým tvořím?s jakým záměrem?co je sabotérem?zůstat, či odejít?proč nemám pocit naplněnosti?co je iluze a má projekce/představa? Najdete odpovědi v sobě, máte-li otázku, znáte na ni i odpověď.....víte kde se nachází?...má-li člověk problém, zná řešení...?
Nemusíte setrvávat v prostoru Bermudského trojůhelníku....vyjedeme společně do proudu a po proudu Života......
Záměrem je Vědomá kreativní spolupráce, kde může vzejít radost, krása a hojnost...a může to být i zábava..?......co tomu tedy může bránit... ? Přinášíme inspirace a podněty, odhalíte čím vším si můžeme stát v cestě....rozkódujeme záhadu všech záhad...osobní vztah.....
Těšíme se na Vás... O.E. Loď Merkaba


 akce4  Všechny vztahy mohou přinášet ovoce: v pracovní hojnost a úspěch a v osobní pocit, že jsem milovaná/ý ...umíme však odhadnou míru, kdy omezujeme sebe nebo objekt naši pozornosti. vztah k jídlu a k čemukoliv se připoutáme, nám mohou přinášet uspokojení, ale jen přechodně...
V případě, že se jedná o lidskou bytost a my ho vtáhneme do své hry, aniž by něco tušil ?
Možná si ani neuvědomujeme, v kolika takovýchto hrách, máme vedlejší roli a v kolika dokonce celé představení režírujeme...Pokud si to zatím neuvědomujeme, není zatím čas ...pokud už jsme si uvědomili, že se něco odehrává a máme potřebu to měnit, nebo napravovat a postřehli jste, že se situace spíše ,,hrotí,, a dramatizuje a nikam to nevede...než, aby se něco zlepšilo a vyladilo ?? Je to ideální chvíle se podívat, odkud vítr vane............ odhalení tajemství, které by už muži měli vědět o ženách a ženy o mužích... odhalíme Magii Vědomých spolupracujících vztahů, nejen partnerských /dětí, rod, mazlíčci, práce-byznys/všude se jedná o vztahy, ale nejzásadnější jsou pro nás vztahy s blízkými.

Pokud v nás, ale stále přežívají názorová přesvědčení, ...... (termín bude upřesněn)