,,BLOG,,
INSPIRACE * ČLÁNKY * PODNĚTY 

Posláním těchto stránek je vědomě propojovat s niterným klidem a vyladit všechny
úrovně do souladu a Harmonie
 ... články inspirují a zároveň harmonizují ... 
 ....můžete číst a přitom se nechat unášet do frekvence Srdce ...     

Stále nové články podněty-postřehy a inspirace z naši autorské dílny, 
jsou psány pro porozumění samého sebe i Života - se vším co může přinášet....

VŠECHNY NAŠE ČLÁNKY NAJDETE NA *NAŠE TVORBA* 

*HARMONIE* 
.....květ života se otevírá lístek po lístku, 
rozvíjí se jako my ve svých životech.... díky prožitkům poznáváme Svět i sami sebe a vylaďujeme se do nejvyšší možné ,,lidskosti,,....E.

....vnímejte, prožívejte prociťujte SEBE i ŽIVOT....

MÉ POSLÁNÍ JE NACHÁZET A PROVĚŘIT NOVÉ CESTY 
A SLOŽITÉ DĚLAT JEDNODUCHŠÍ
* CESTA JEDINEČNOSTI DUŠE * ENNY *

Poslední roky jsem velmi intenzivně pociťovala, že nemáme právo říkat druhému co má a nemá dělat, nedokázala jsem si představit, jak to v životě praktikovat....své dítě jsem takto vychovávala, ale ne že bych byla tak uvědomělá matka, ale prostě mi to mé dítě nedovolilo...žádná manipulace, žádné tresty, jen praktikovaná bezpodmínečná láska...čím více jsem se naučila jít touto cestou, tím více jsem pociťovala odpor okolí...jednoduše, jsem se začala vyčleňovat z českého paradigma, ztrácela jsem vše co stálo na ,,nelásce,, a posléze jsem začala cítit velkou touhu vidět vše z daleko většího nadhledu.....což znamenalo vycestovat...ještě mnoho měsíců jsem dolaďovala vše co ve mě promlouvalo, že odcestovat není řešení, ale to co jsem cítila bylo tak silné, již od mého dětství jsem toužila bydlet v domě s výhledem na moře....možná proto jsem bydlela téměř 500m nad mořem....vytvořená touha byla tak silná, že se začaly mysticky propojovat nitky, které mě dovedly až sem...nemám zatím svůj vysněný dům s výhledem na moře, ale žiju na ostrově a moře je všude kolem mě.....:)
Nyní se pomalu dostávám k tomu, co zde můžu pozorovat u místních lidí, kteří žijí sice ve velmi úzké komunitě, ale vzájemný respekt a úcta k jedinečnosti ,,i nedostatkům,, druhé bytosti je obdivuhodný.....opravdu se mi v česku o něčem podobném mohlo jen zdát....
Uvědomila jsem si, že to co v Čechách provokovalo mé okolí, zde mohu žít....nikdo nemá právo hodnotit mě a říkat mi co mám a nemám dělat, stejně tak i já...jde o respekt a úctu....
Bavíme se o úrovni mezilidských vztahů a představě jak se má mé okolí chovat......zacítila jsem vnitřní svobodu, protože za celou dobu co zde pobývám si nikdo nedovolil říct, že jsem, nebo že dělám něco špatně...každý si hledí svého, svým speciálním způsobem....kupodivu nesobeckým - co můžu dám - kde můžu, tam pomůžu....avšak, nikdy ne na úkor sebe.....
v praxi to vypadá velmi ladně a klidně....ta energie, která mi šeptala ,,tady seš doma,, 
Jsem v numerologii 1 což jsou inspirátoři a z astrologie jsem vůdce, ale nedokázala jsem tento potenciál plně aplikovat, tyto dary se mi nedařilo lehce aktivovat, vždy skrze katarzi a omezení...prostě mě to jednoho dne přestalo bavit a řekla jsem STOP....bylo to dostačující k tomu, aby roztály ledy a vše se dalo spontánně do pohybu...mám opravdu pocit, že jsem nic nemusela, vše bylo v pohybu tak nějak samo...nyní jsem zde....a od prvního momentu jsem ve všech perspektivách...nemám ambice nikomu pomáhat, jen nabízím produkt mého života, jak s ním naložíte?...to je pouze na vás.......neříkám nikomu co má dělat, pouze dělám co miluji a kdokoliv se může přidat...není to výzva, pouze informace....:)
Efekt je...zdravé sebevědomí, respekt, tolerance.......sebeúcta...sebeláska....vybírám si sebe, není to sobecké...je to úcta k Existenci, k energii ,,kterou jsme byli stvořeni,, 
Možná více v článku   Uchopte život do svých rukou...mě to zafungovalo......:)

.......Poznatky, reflexe a sebereflexe.....
přestala jsem zasahovat a vše začalo dít spontánně.....

 Cítím, že To co poslední týdny prožívám, není jen pro mě.....proto se to všem pokusím předat čistě a jednoduše......k tomu, aby se mi život začal vylaďovat a radikálně se změnil, jsem nepotřebovala ,,nic a nikoho,,.....ihned upřesním....Život sám započal ,,opravovat,, události, po kterých se mi v životě nedařilo tak, jak jsem cítila, že by mohlo....... 
  chce to kapku pozornosti a nezaujatosti...
...řekněme situace z dětství, kterou si ani nemusíme pamatovat, avšak trauma či emoce způsobila uvíznutí energie a mohla se nám i dále v životě projevovat jako blok, nebo se chovat jako magnet, který nás vtáhne do podobného.....
....nyní se však odehrává ,,velká magie,, protože je znovu nabídnut původní příběh, nyní však v novém hábitu a ušit na míru této době, abychom mu lehce porozuměli.....
....nedělám nic...jen hraji poctivě a čestně svou roli, nesnažím se být lepší, ani horší, pravdivě prociťuji a prožívám emoce a nechávám vše probíhat, krásně mohu navnímat sebe-svou roli /a tím že to mohu pozorovat, vím že to nejsem JÁ a nemusí docházet ke ztotožňování..... nechávám vše proběhnout bez rezistence-odporu-protestu-pocitu viny či strachu...pokud však cokoli přijde...prožívám to opravdově!!!....neptám se proč a ani nemusím, protože se mi vše zdá být jasné otázky jsou zároveň odpověďmi....
Příběh, který momentálně prožívám je uzdravováním toho původního... spontánní konstelace-dalo by se říci.....změna je jen v osazenstvu...například sestru mi hraje kamarádka, která je sestrou mého kamaráda.....celá situace je stejná, jen konec zůstává otevřený a vybízí ke kreativní tvořivosti, nabízí se změna a otevírají nové možnosti... nový happy end......
Je to očista.....čistí se všechny úrovně-bloky, které byly zasaženy-postiženy....to je ta magie, vše se proléčuje samo a příběh má jiný konec, nemusím vědět kam vede cesta, ale následuji co cítím a jsem vedená, uvědomuji si a prožívám....dostávám se do proudu a nic se po mě nechtělo...!....JEN ABYCH POCTIVĚ žila svůj příběh, SVŮJ ŽIVOT.....Život sám pak vše uvádí do rovnováhy sám.....vybalancovává všechny situace, které byly se mnou-nebo vůči mě ,,nespravedlivé,,-disharmonické.....nemusela jsem znovu regresně vstupovat do minulosti, ani do traumat, ale vše mi bylo nabídnuto v Přítomnosti, v současnosti, v současných vztazích, jednoduše a přehledně.....v tady a teď......je to jedinečná možnost, jak změnit svou ,,budoucnost,, a nastolit harmonii...najít svůj tón....
Žádná manipulace-zasahování z mysli...jak chci, nebo nechci, ale ponechání prostoru pro projevení se Života-Existence.....mého pravého Života.....otevírání nových možností....nasměrování cesty jiným novým směrem....KRÁČÍM PO SVÉ CESTĚ...pro mě nyní v jiné zemi....vidím kontrast, který mi umožňuje poznání jednoduchosti....jela jsem si prožít lehkost.....v praktických věcech: necítím tolik usilování...., SRRACH je energie, která je záměrně namířena  ven, ocitáte se mimo svůj prostor ,,bezpečí a lásky,, cítíte pocit ohrožení a nedůvěry v Život....přestala jsem hrát hru, kterou mi vnucuje svět a dávám pozornost životu-existenci-sobě -  dovolte si to dovolit......ŽIVOT-EXISTENCE NENÍ POCIT,

ALE JE TO DĚNÍ-PROŽÍVÁNÍ....PRODUKT VAŠEHO BYTÍ V TOMTO VAŠEM ZROZENÍ
A O TO JDE...NEBOJUJME.....PROŽÍVEJME A POZORUJME, 
KAM NÁS VEDE NÁŠ DALŠÍ KROK?
......chcete kráčet po známé cestě, nebo budete následovat indicie, 
které vás vyvedou ,,ven,,?.......... s úctou E.

....prokrastinace..!!!

Slyšela jsem nyní spoustu teorií, proč se opět děje, co se děje....bude se mi to lehce říkat, protože nejsem momentálně tam kde vy, ale beru tuto celosvětovou situaci jako rozhýbání se z jakési prokrastinace, speciálně pro naši republiku je toto téma mimořádně citlivé..... 
Takže,  převážnou většinu života plníme přání někoho, nebo někomu jinému......nenaplňujeme své vlastní potřeby a to co cítíme v takové míře, která by nás na všech úrovních uspokojovala.....proč?????
Kdo nás učí ignorovat to, co cítíme a naučil nás jednat na základě naučených mechanismů...proč je náš život řízen autopilotem a my se cítíme bezmocní i ve chvíli, kdy si to uvědomíme....vím co cítím a jdu v těchto šlépějích - je to snadné, ale víme co cítíme, nebo to jsou pocity, což není totéž...?opravdu žijeme svou vnitřní pravdu, nebo implantované vědomosti, představy, jak se má vše dít, co je správně...? 
Pro mě je teď jediná cesta......cítit a prožívat a neplýtvat časem ani pozorností.....
,,mířím do sebe,, nevzývám ego ani sobeckost, ale pravou sebelásku...jela jsem se to učit mimo Česko...tam se mi to roky nedařilo udržet v jasnosti....nyní mám možnost rozpoznat, ,,kde je terč,,...to je moje vystoupení z prokrastinace...odjela jsem.....nereagovala a nedávala pozornost proč NE, ale co ve mě tiše volalo ANO..........E.


Vstupme do ŽIVOTA, ....jsme již očekáváni....

AKCE 2020  
PRO KOHO JSOU TAKÉ SEMINÁŘE URČENY...?

,,Svět mi bude říkat, kdo jsem, dokud to JÁ neřeknu Světu,,

 ....rozjímání a ladění se do vnitřního klidu či ticha.... 

Naladit se na Ženskou energii, na Gaiu, 
na měsíc/ženu/, který díky slunci/muži/, 
může na noční obloze zazářit,
 ve svých cyklech a rytmech...
 

  Tři otázky:  
"Co mohu vědět?

Co mám činit?

V co mohu doufat?", 
které lze shrnout do jediné: 
"Co je člověk?"  Immanuel Kant

HOMINIZACE....?

EXISTENCE NÁS POLIDŠŤUJE SKRZE NAŠE VZTAHY
....vztahy ke všemu a se vším, s čím se ve svém nitru i mysli/hlavě potýkáme a co se v našich životech projevuje
....máme propustit to, co už je neživé, neexistující, nepulzující-bránící růstu....
a dále nevyživovat.... 
....to setrvačnost způsobuje, že se může stále jevit realita jako existující
....to ale znamená, věnovat pozornost přítomnému okamžiku/tady a teď
....tady - jako prostor, ve kterém se vše odehrává a teď - jako čas, moment, který mi umožňuje uvědomit si svou hmotnou existenci...
Poděkovat a nechat odejít
 ?
Tendence vracet se zpět nám nedovolí rozkvést-pohnout se dál, bdělost a odvaha, pomáhá projít odpoutáním od závislostí a návyků, již je neopakovat
 Vaše mysl se může vnucovat a používat proto nezpochybnitelné logicky znějící argumenty.....
....poděkovat a jít dál - jít dál směrem,
který podporuje růst, rozkvět a radost 
......je to Život/Existence !!!
.....hodně síly....E.

,,JÍT PO BOKU ŽIVOTA,,

....VŠE, CO SE VÁM NYNÍ DĚJE, JSOU OČISTY NÁNOSŮ,
KTERÉ SE CHTĚJÍ PROJEVIT-TO NEPROJEVENÉ,
NEBO ODEJÍT-PROPUSTIT TO ZADRŽOVANÉ...
VSTUPOVAT DO VYŠŠÍCH ,,JÁ,, JE VSTUPOVÁNÍ DO SEBE-DO POKORY A ÚCTY K SOBĚ.....NE DO EGA...ALE DO POSTUPNÉHO OTEVÍRÁNÍ-PROSTUPOVÁNÍ...PROPOJOVÁNI A POTKÁVÁNÍ SE SEBOU... NESTANE SE TO PŘEKOTNĚ...PROŽÍVAT KAŽDÝ KROK DO SEBE JE VELKÉ MYSTÉRIUM, POKUD SE NALADÍTE NA SEBE UVNITŘ....
,,SAMO,,SE OTEVŘE A ROZŠÍŘÍ I SMĚREM VEN-ROZŠÍŘENÍ STAVU VĚDOMÍ DOSAHUJEME NEJRYCHLEJI ROZŠÍŘENÍM SE NEJPRVE DO SEBE, KDE NALEZNEME NEKONEČNÝ PROSTOR SAMÝCH SEBE....
....,,KLID-TEPLO,, VE KTERÉM MŮŽETE SETRVÁVAT HODINY, BEZ POCITU, ŽE VÁM NĚCO UTÍKÁ, NEBO, ŽE O NĚCO PŘICHÁZÍTE....
POCIT NAPLNĚNOSTI, VE KTERÉM JDE I JAKÁKOLIV ČINNOST S LEHKOSTÍ A PROBLÉMY MIZÍ, JSOU JEN VÝZVY, KTERÉ NÁS POSOUVAJÍ O DALŠÍ KROKY........
 VŠE CO POTŘEBUJI MÁM A VŽDY JSEM MĚLA.........JE TO INDIVIDUÁLNÍ CESTA, ALE V PLNÉM PROUDU LIDSKÉHO ŽIVOTA, PROŽÍVÁME VĚTŠÍ RADOST A VZNEŠENOST....
,,JÍT PO BOKU ŽIVOTA,,.... E.

RUBRIKA TÉMAT, SE KTERÝMI SE AKTUÁLNĚ SETKÁVÁME V NAŠI PRAXI

téma: ,,NEEXISTUJÍCÍ ŽENSKÝ SVĚT......ŽENY V MUŽSKÉM NASTAVENÍ,,

Domnívat se, že ženský svět existuje je jasný ukazatel, že nemáme o ženské energii ani vzdálenou představu, ani letmo se ji nedotýkáme, natož, aby jsme ji žily a opravdu prožívaly.
Ženský svět je staletími degradován a dosáhli jsme toho, že ani samy ženy neví, jak se ženská energie-polarita prezentuje.....to co je dnes vydáváno za ,,ženství,, je mužský způsob myšlení a jednání implantován do ženského těla.....vnitřní žena je potlačena-utlačena a žena není schopna navázat spojení s intuicí, jasným viděním, není smyslná, protože smysly nelze naplno prožívat a uvědomovat si sama sebe....lehce pak vstupuje do představ, že prožívá a cítí, ale opravdu cítit a prožívat je tomu velmi vzdáleno......když .každá buňka vibruje a cítíte radost a blaženost......propojení ženy s ženskou energií je velmi oblažující a uzdravující-v každém momentu to je sebeléčebný-ozdravný proces........i pro všechny okolo......
Znovu objevujeme ženskost, která byla potlačena až do míry neúnosnosti....výchova, školství, vše je uzpůsobeno pro pohodlí mužů, avšak muži na tom nevydělali, protože zapomněli na jeden důležitý fakt, že potlačená žena nemůže porodit silného a zdravého muže....!!?!!
Proto je tento čas tak náročný pro všechny....uzdravujeme traumata, křivdy vše co nás ženy a muže rozděluje a byť tendence párovat se je silná, většinou ani nemáme představu, jak spolu soužít....vždy je někdo nespokojen....proč?...žena ani muž se v současné době nenachází v rovnováze......,,puzzle je rozházeno po celém stole a skládáme znovu, od prvních dílků, které do sebe zapadají,,.....jak je k sobě budeme skládat záleží na nás....zda po starém, nebo budeme hledat a nacházet nový způsob.......žena a muž nejsou soupeři, ale dva rozdílné světy, které ale do sebe bezvadně zapadají......nepokoušejme se změnit podmínky a svět, ale svůj způsob vnímání a myšlení, on se pak změní sám.....úspěch je najít novou perspektivu, nový pohled - nadhled......E.

téma: ,,ZPŮSOB NAŠEHO MYŠLENÍ URČUJE STYL NAŠEHO ŽIVOTA,,

Jsme nastaveni na změny ....?
Co se nám v mysli vybaví, když z našeho života něco odchází, nebo končí ?
Naučila jsem se přijmout to odcházející jako ,,klíč, který otevírá nové-jiné řešení-dobrodružství....nikdy nevím, co přinese...
...není se čeho chytit,ani o co se opřít, ale s odvahou riskuji, protože situace, se kterými jsem si nevěděla rady, se pak řeší nečekaným způsobem........v prostoru pro zázraky není místo pro kontrolu a manipulaci.....jen pozoruji a umožňuji /nestojím sama sobě v cestě/
Věnování pozornosti tomu, co odchází beru jako marnění životní energií a raději věnuji pozornost všemu tomu, co přichází a teprve přijde....živím to živé a živoucí....marnit energií-pozorností na vše, kde již nastal poločas rozpadu mi přijde neefektivní a život stagnující....zmrazující..
Pokud to nejde......neřeším......a nechám BÝT.....aktivně se sice zapojím, ale přestala jsem cokoliv dělat na sílu-lámat přes koleno-znásilňovat......nepopírám ani emoce, ani to, co cítím a věnuji se věcem, které jsou v proudu, jdou a dělají mě šťastnou, nebo nadšenou......pozornost na úspěch, ale neodmítám nezdar (i to je součást života, ale je to ,,klíč,, k propuštění nefunkčního a zaměření pozornosti na změnu...k lepšímu-progres-růst-rozvoj......E.

téma: ,,OD KONTROLY AŽ K MANIPULACI,,

Následující téma je o kontrole a sebekontrole ve vztahu k sobě i k okolí...vše je v nás a z nás...kontrola není nutná, proč tedy tato tendence...důvěřujeme sobě..? důvěřujeme životu..?
Jistoty, kterých se držíme - máme je pod domnělou kontrolou, nás ve finále znejistí natolik, že se dobrovolně necháme kontrolovat...pro jistotu...:) 
Dovolit ŽIVOTU alespoň na chvíli projevit to, co pro nás má, co jsme si přišli prožít v tomto životě, neplýtvejme ČASEM a vstupme do proudu, kontrolovat a ovládat...manipulovat...odpoutává pozornost od toho podstatného - naši podstaty...vztahu se sebou a k sobě...to se následně odráží na všech našich vnějších vztazích.... nikdy ne naopak......

téma: ,,VZTAHY A NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ,,

Je to téma, které nás provází celým našim životem....
týká jak žen, tak i mužů.
Dnes si dáme pod mikroskop muže a podíváme se na detaily, které praktikují při oslovování žen....nehodlám je hodnotit, protože základní návyky - úctu k sobě i k ženám si otiskli od svých rodičů, ale nejen těmi,  později i lidmi, kteří se objevují v našich životech, vše je také ovlivněno  naším posláním/misí/záměrem a ....to namíchá jakousi,,směs,,- hru jménem  život ve které jde o zvládnutí ,,vztahování se,,

Seznamování - jak oslovit ženu ?....v posledních týdnech jsem měla možnost pohovořit s muži různých věkových kategorií, dogma a předsudky ovlivňují všechny stejně...otázka je proč si drží postoj, který očividně většině nepřináší to, co očekávají ?
Nepochopitelně praktikují koncept, který je již předem předurčen k neúspěchu....ponaučit se z předešlých chyb a aktualizovat....co vlastně ženy očekávají od mužů ? 
A co muži očekávají od vztahu s ženou...?
/film ,,Hitch,,lék pro moderního muže, v prvních 6:20 minutách je řečeno vše...doporučuji...každý si najde to své/
Opustíme na chvíli úroveň očekávání a nahlédneme na vše z více různých perspektiv. 
Pochopením rozdílu mezi mužem a ženou pomáhá si vše uvědomit. Prvně stačí přestat chtít po ženě, aby se chovala jako muž-parťák, kámoš a říkala vše jasně a stručně.....
Ženy muže nebudou považovat za kámošku na povídání a pochopí, že muži řeší...jakékoliv citové sdělení, chápe muž jako výzvu k akci :) a to je ono! 
Ponecháním si svého žena v ženském projevu a muži ve svém...respekt a tolerance neznamená podřídit se, ani přizpůsobit..........
/celý článek rozesíláme na emaily/.......

Kde se berou naše očekávání ?
Očekávám, že bude naplněno mé očekávání...?!?

 téma: PASIVNÍ AGRESIVITA...nerozpoznaný útlak

Stejně jako voda si najde nejslabší místo ve skále, nebo nejkratší cestu k říčnímu toku či moři i proud našich emocí, se touží projevit a poté sloučit s harmonií a Životem v jedno....pokud tuto hru chápeme a nestojíme si v cestě, vše jde jak má, ale skrze naše odpory mnohdy neprotečou v jemnosti a souladu, ale prodírají se přes překážky a hráze, které jsme se naučili vytvářet.....mnohdy jsme se stali mistry a mohli bychom konkurovat Bobrům...:)
Zde se nabízí otázka, proč si to činíme, proč věci nejdou hladce...?  

 *INSPIRACE * PODNĚTY * POZNATKY *

...objevujte svou vlastní cestujak uchopit Život do svých rukou.... 

,,Pluji v proudu Života,
tančím svůj tanec 
a zpívám svou píseň,
s radostí a láskou v srdci,,

....VŠE, CO PŘINÁŠÍ ŽIVOT, JE VÝZVA....
ZÁLEŽÍ, ZDA SE NECHÁME VYZVAT...
MŮŽE TO BÝT NÁŠ SOUKROMÝ TANEC...

....VYKROČÍME NA PARKET, JMÉNEM ŽIVOT
A DÁME SE S NÍM DO TANCE...???

  POKUD VÁS TATO TÉMATA ZAJÍMAJÍ VÍCE...JE MOŽNO PODPOŘIT I SDÍLET INFORMACE, MLUVIT O VÝHODÁCH I ÚSKALÍCH, SE KTERÝMI SE EVENTUÁLNĚ MŮŽETE SETKÁVAT A INSPIROVAT VÁS MNOŽSTVÍM OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ ... A TAKÉ..... O CO NÁS TYTO ZKUŠENOSTI OBOHATILY.... 

 - Výchova dětí u nás....je zažitý způsob výchovy přínosný pro naše děti...a co přináší ,, nevýchova,,?
 - Strava, jakým způsobem se stravovat...? jakou filozofii stravování preferovat v rodině s dětmi...? 
 - Nejíst maso je samozřejmostí ? veganství a proč?......jak se stravovat a čemu říkáme ,,jíst zdravě,,?
 - Unschooling-individuální i domácí výuka, u nás je možno-i základní i střední škola..co je zapotřebí? 
 - Dokážeme selektovat nepřeberné množství informací-všeobecně.....dokážeme se adaptovat na nové..?

 ...kráčet po nevyšlapané cestičce, není tak snadné.......chce to velké množství odvahy

 ,,i ty správné,, informace....a je to hlavně o naslouchání svému nitru, Srdci, intuici a Životu..... ....je možno sdílet na akcích, nebo psát na e-mail....

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Všechny naše články najdete na ... ,,NAŠE TVORBA,,  

Články s podtrženým nadpisem můžete číst v plném znění, stačí jen kliknout, jsou také k dispozici
na ,,NAŠE TVORBA,, a ,,SDÍLENÍ,, ostatní články, podněty a inspirace, jsou zatím k dispozici zde, na ,,blogu,, 

ÚPLNĚK.NOVOLUNÍ.MEDITACE.TAROT.......

Podnětná témata k zamyšlení ...
.... nebo jen prociťujme a pozorujme co se v tu chvíli odehrává v našem nitru ....


Co se po nás nyní požaduje?
 K čemu nás to vyzývá?
Kam nás to vede?
Co už mi v mém životě nesvědčí?
Co dělat s tím pocitem uvnitř mě?
Co bude?

JE MOŽNÉ POUŽÍT JAKO MEDITACI ČI SEBEREFLEXI:

Jsou to opravdu strachy, 
nebo spíše prožitek pocitu bezmoci ?

TIP: 
 Popisujte si co cítíte /bez použití slova strach /... 
 - cítím obavu z toho, že ...
- cítím, že s tím nemohu nic dělat ...
... dovoluji si, se takto cítit .... 
.....nemusím nijak potlačovat to, jak se nyní cítím ...
.... jen pro teď to můžu vnímat jako součást sebe ....
.... vím však, že to nejsem ,,já,,
 a proto už to mohu nechat být ... od-PUSTIT.

... jde o to začít cítit, co opravdu cítím ....E.


Milujme Svou dokonalost ve své nedokonalosti ... 

....momentálně se nacházíme v tělesné, emoční EGO-očistě ... není to ,,očistec"! planeta Gaia již dlouhodobě navyšuje vibrace, jsme její součástí, proto co má starou frekvenci, projeví se v plné své síle a odpadává. Po nás se jen žádá, abychom povolili stisk, našli v sobě sílu a prošli si celým procesem ve svém nitru... pustili své závislosti a připoutanosti na ,,bývalém" a byli tak schopni adaptovat se na ,,nové"....propouštějme své návyky a staré názory
... AKTUALIZUJME ...

* V  roce 2020 se završuje naše niterná proměna....*

CHcete nás kontaktovat ?

Odkaz na články.....,,SDÍLENÍ,,  mohou se seskládat v jeden inspirující a obohacující celek.

* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME