,,BLOG,,
INSPIRACE * ČLÁNKY * PODNĚTY 

Posláním těchto stránek je vědomě propojovat s niterným klidem a vyladit všechny
úrovně do souladu a Harmonie
 ... články inspirují a zároveň harmonizují ... 
 ....můžete číst a přitom se nechat unášet do frekvence Srdce ...     

Stále nové články podněty-postřehy a inspirace z naši autorské dílny, 
jsou psány pro porozumění samého sebe i Života - se vším co může přinášet....

VŠECHNY NAŠE ČLÁNKY NAJDETE NA *NAŠE TVORBA*
 PROPOJENÍM MOHOU VYTVÁŘET JEDEN  INSPIRUJÍCÍ A OBOHACUJÍCÍ CELEK ,,SDÍLENÍ,, 

Všem přejeme krásné prožití léta, prázdnin, dovolené.....
....vnímejte,prožívejte prociťujte SEBE i ŽIVOT.....
....těšíme se na brzké shledání na AKCÍCH, 
které otevírají a aktivují proud Života.....

SEMINÁŘE/WORKSHOPY  
právě nyní připravujeme,,kalendář,,červenec/srpen/září 2020 
ihned jak bude hotov ..rozešleme na emaily,,


Vstupme do ŽIVOTA, ....jsme již očekáváni....

AKCE 2020  
PRO KOHO JSOU TAKÉ SEMINÁŘE URČENY...?

 ,,Svět mi bude říkat, kdo jsem, dokud to já neřeknu Světu,,

 ....rozjímání a ladění se do vnitřního klidu či ticha.... 

Naladit se na Ženskou energii, na Gaiu, 
na měsíc/ženu/, který díky slunci/muži/, 
může na noční obloze zazářit,
 ve svých cyklech a rytmech...
 

  Tři otázky:  
"Co mohu vědět?

Co mám činit?

V co mohu doufat?", 
které lze shrnout do jediné: 
"Co je člověk?"  Immanuel Kant

 
Červenec  5. 7. 2020 v 6:44.......úplněk v Kozorohu...o co půjde...?

Jíž tři dny před tímto úplňkem můžeme pocítit sílu na to, aby jsme si ve všem udělali jasno ....krůček po krůčku, ale s notnou dávkou sebe-jistoty, se můžeme vydat do neprobádaných oblastí našeho života, nebo dořešit to, co jsme již po delší dobu odkládali, protože jsme v tom neměli jasno.
Nyní je čas důvěřovat a vstoupit tam, kam jsme měli dlouho namířeno...
....pomalu, ale jistě...kráčíme sice po boku s kozoroží silou, ale jeho tempem - každý další krok je velmi bedlivě zvážen a prozkoumán.....:) E.

 

RUBRIKA TÉMAT, SE KTERÝMI SE AKTUÁLNĚ SETKÁVÁME V NAŠI PRAXI

* ZAPLETENI VE VZTAZÍCH *
téma: PASIVNÍ AGRESIVITA...nerozpoznaný útlak

Stejně jako voda si najde nejslabší místo ve skále, nebo nejkratší cestu k říčnímu toku či moři i proud našich emocí, se touží projevit a poté sloučit s harmonií a Životem v jedno....pokud tuto hru chápeme a nestojíme si v cestě, vše jde jak má, ale skrze naše odpory mnohdy neprotečou v jemnosti a souladu, ale prodírají se přes překážky a hráze, které jsme se naučili vytvářet.....mnohdy jsme se stali mistry a mohli bychom konkurovat Bobrům...:)
Zde se nabízí otázka, proč si to činíme, proč věci nejdou hladce...? 
Věřte, že pokud tak nečiníte vědomě s určitým záměrem a hrajete ,,čistou-upřímnou hru,, jde o nevinnost....děje se tak z mnoha důvodů. Jedním je, že jste vtaženi do hry, která se Vás  ve svém počátku nijak netýká,....ale jste do ni zapleteni....jak se to může stát...?
V našem vzorci jde o setkání s ,,pasivní agresivitou,,...důsledek potlačených neprojevených emocí a způsobem výchovy, které způsobí až jakousi emoční plochost....což může vně působit jako vyklidněnost-neprojevuje se žádná emoce a dokonce dokáže hodiny naslouchat, ale jen do chvíle, kdy nesplníte jeho přání či představy....pak vtáhne Vás do své právě se rozehrávající hry, skrze výčitky, pocity viny a překrucování faktů apod......./ono naslouchání byl sběr informací, které jsou nyní použity proti Vám/....
......nebo, Vás napřímo obviní z nesmyslné lži a Vy v dobré víře, že vše uvedete na správnou míru, nebo z přirozené potřeby upřesnění vstoupíte do tohoto nekonečného příběhu.......uvědomuji si, že do takto zapletené konverzace se jen tak navypletete, pokud napochopíte, že se jedná o manipulaci....čím více chcete situaci vyjasňovat a upřesňovat, tím více se budete zaplétat do sítě, která je pasivním agresorem vytvářena, je to účel....chytli jste se na udičku, skočili na špek a do pasti.....
Jelikož jsou Vaše emoce v pořádku, budete reagovat adekvátně k tomuto dění, nebo nad tím dny/týdny budete přemýšlet a víme, že kam směřujeme naši pozornost a posíláme energii.....a na to se čeká, jakmile se projevíte, bude vina a pod. ,,smyšleného-fiktivního příběhu,, stočena a namířena směrem k Vám.....proč to pasivní agresoři dělají...? jsou odstřihlí od proudu Života, od toku energie, kterou nenechají projevit skrze emoce...ŽIVOT jsou i emoce......oheň sloučený s vodou......našim ,,úkolem,,je emoce poznat skrze prožívání a ony se stanou našim sluhou/partnerem, ale pokud je potlačíte, potlačíte i živost, vášeň, radost, nadšení, ale i prožitek bolesti a ztráty, /kterým se mnohdy snažíte vyhnout/......pokud ale neprožíváte emoce ve své plnosti....jak víte že jste na živu....je to náš první projev, když jsme malí a začínáme komunikovat s realitou....obdiv....jsme průzkumníky ŽIVOTA a můžeme si uvědomovat sebe i okolí....jak chcete být v interakci s ostatními, když neumíte projevit emoce?.....pasivní agresor je vyprovokujete v tom druhém a vynutí si Vaši reakci a stačí najít Vaši ,,slabinku......jinak se to nazývá ,,energetický vampirismus-pasivní agresivita,,
Proč jsem se rozhodla psát i o tomto tématu..?...protože, čím více se snažíte z těchto vztahů vykomunikovat-vyléčit-vymanit, paradoxně se do nich více zaplétáte...nevyjasněných situací účelově přibývá a vy ztrácíte sílu a chuť, ale nelze se nikam hnout.....stále více rozklíčovávám tyto toxické vztahy, kdy obvykle ten kdo řeší a čistí a chce komunikovat je zaseknut v takovýchto spárech.....není potřeba regresí ani žádné otevírání traumat, vše je k dispozici Tady a Teď......
Toto téma sovisí s aktuálním dění...z většiny se jedná o muže, protože zůstali uvíznutí v ,,božskosti,, která se ale chtěla propojit s ženskou/druhou polaritou a projevit se tak ve své plnosti v realitě...výchova selhala a dítě uvízlo nepropojeno......najde si svou cestu, jak se společensky ,,integrovat,, pasivní agresivita, nebo duchovní ego...možností je spousta, jak ukrýt nepropojení-nedokonanou integraci.......
Setkat se s s takovýmto člověkem můžete potkat kdekoliv, od vlastního rodiče, až po státní sféru....nikde nemají vstup zakázn, ukrýt se za funkci, nebo vlastní dítě je optimální řešení, nikdy nemá problém ,,on,, ale dítě, nebo kdokoliv, kdo se naskytne a jeví se vhodným pro jeho ,,hru,,....

/Pokud Vás toto téma zaujalo dejte vědět, můžeme se na to podívat hlouběji.......a najít cestu ven, pokud již žijete v takovémto toxickém vztahu a jste již zapleteni do podobné sítě, můžete  mi napsat na email, nebo navštívit náš seminář/...E.

ODPOR /rezistence/ : Pod slovem odpor si představíme ,,něco, někoho,, co nemůžeme ani vystát,......to co prožíváme, je v rozporu s tím, co bychom chtěli prožívat a to způsobí pocit neklidu, hněvu/apod/ - odpor....
Ale odpor můžeme zažívat také sami v sobě....jedná se o niterný, emoční prožitek, který se může projevit jakkoliv nerozhodnost, tenze-dva druhy energie, které jsou namířeny proti sobě - záleží na tendencích.....jde především o nesplnění našich niterných  představ, či očekávání.....
Odporujeme Přítomnosti - nepřijetí a nerespekt k toku Života.......vytváříme tím v sobě 
nesoulad-rozpor.......
........rozpor prožíváme, protože část nás cítí, že je to v pořádku, ale náš naučený způsob myšlení nám namluví, že to mělo být jinak.......srdce je v rozporu s myšlením.....to vně neladí s tím, co cítíme uvnitř......

 Kam se chcete dostat....?

Kam se chcete posunout...? ..a proč..?
Jedny z prvních otázek, které na našich akcích uslyšíte...můžete a nemusíte si na ně odpovědět, ale výborné je, když už ,,pracujete,, na svém osobním rozvoji, když nic nikam netlačíte a necháte vše vyplývat spontánně ve svém vlastním tempu...zde není místo k srovnávání ani soutěžení. Paradoxně to lidé chápou, když objeví kým jsou-začnou cítit sami sebe, pak už je jen pochopení souvislostí, proč se vše dělo a děje zrovna takto....:)

Jakmile dojdete do místa, kde máte být, poznáte to....... otevírají se postupně jedny dveře po druhých...je to příval uvědomění a informací, které se integrují, zpracováváme je na vědomé úrovni a to je vše co se po nás chce, abychom žili, prožívali a cítili sebe a uvědomovali se...jsme zdrojem-vše je v nás samých, jakmile pochopíme, že žádný vnější stimul nás neposune, ale právě vyhodí z našeho místa, ve kterém je pro nás již vše připraveno. Nelze být ,,ani pomalý, ani rychlý, ani po předu, ani pozadu,,..
Spoustu lidí, které považujeme, že jsou daleko před námi, nebo to ,,už mají zmáknutý,,....může být jen Vaším momentálním zdáním, protože zatím odmítáte vidět a ocenit sami sebe,...ale i takovéto ,,spoutání,, může mít svůj vyšší záměr. Spoutání /nemoci se pohnout v některé oblasti/ může dopřávat prostor některé jiné naši složce, která se jen potřebuje doladit, nebo ,,čeká,, na doplňující informaci, nebo prožitek.....
I u sebe vím o talentu, který byl spoután a nebylo možno ho projevit, věnovala jsem se tedy ostatním svým darům, až nedávno se vše doskládalo a spustilo, pochopila jsem, že bylo dobře,,že jsem to netlačila na sílu a neaktivovala vnějším vlivem,, protože přišel velmi významný okamžik-prožitek, v mém životě asi nejvýraznější a teprve ten dal vše do běhu, ale bylo potřeba, abych to prožila-poznání, které ,,dozrálo,, a roztočilo vše na plné obrátky a nabralo nový směr a nové možnosti i potenciál, spontánně se vše otevíralo tak, abych to v klidu integrovala...cítila i chápala co se děje i proč....byl a stále je velmi sofistikovaný a inteligentní způsob i načasování, jak můžeme/je nám umožněno/ postupně růst a rozkvétat do své lidskosti a jemnosti.....E.

Hlavní informací pro tento moment je: naslouchejte sobě a netlačte na sebe ani se ,,netlačte,, nikam, kam nepatříte, jen protože tam jdou ostatní, neznamená, že je to vhodné i pro Vás...,,život si Vás přizve i vyzve sám a ocitnete se tam, kde je Vaše místo, jediné co zdokonalujte je naslouchání sobě a tím i Životu....Tady a Teď jste správně - nezdá se Vám to? A kde by jste tedy měli být?...
....chcete-li si odpovědět na své otázky, na našem semináři ,,posezení u dobré kávy,, nabízíme jen to, co je prověřeno Životem a co mnoha lidem ,,pomohlo pochopit,,a propustit představy, které ,,nás neustále dostávají mimo naši trasu,,...nepotřebujeme víc, jen rozpoznat, čím si znemožňujeme praktikovat umění číst ,,sami v sobě,,.....naslouchat si....a důvěřovat.....
Jakmile jednou prožijete sebe /nejde přímo o komunikaci, prostě se to uvnitř vás začne dít, najednou to víte, z ničeho, najednou znáte odpovědi na své otázky/a spouštěčem jste Vy sami, cítíte sebe-uvědomujete si sebe....a jen tím, že sami sobě položíte otázku, dostáváte odpověď...a dovolíte si to.....
...asistujeme při Vašem odhalování bariér, které jsou již vystavěny a díky kterým zatím nevidíte, jak jste dokonalí......přijďte si prožít a uvědomit, kolik svého potenciálu a možností stále nevyužíváte.........do malebné Malostranské kavárny, místo, na kterém se nachází, napomáhá zanořit se do sebe a zároveň se stát vědomým pozorovatelem Života....více  

 *INSPIRACE * PODNĚTY * POZNATKY *

...objevujte svou vlastní cestujak uchopit Život do svých rukou.... 

Členství ve skupině ,,V PROUDU ŽIVOTA,,
,,Pluji v proudu Života,
tančím svůj tanec 
a zpívám svou píseň,
s radostí a láskou v srdci,,

Chcete získávat pohodlně a aktuálně nové tématické články, informace a podněty o aktuálnímu dění, podrobnosti o seminářích a plánovaných akcích /dříve, než jsou obsazeny?/ do Vašeho emailu?  Není nic jednoduššího, zaregistruj se do skupiny ,,V proudu Života,, a hned, jakmile bude něco nového, bude to na Vás čekat v emailu. 
Nejedná se o e-shop, ani o reklamu! Vaše osobní údaje (jméno/přezdívka/ a email) budeme zpracovávat pouze za účelem odeslání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti osobního rozvoje, v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu.


....VŠE, CO PŘINÁŠÍ ŽIVOT, JE VÝZVA....
ZÁLEŽÍ, ZDA SE NECHÁME VYZVAT...
MŮŽE TO BÝT NÁŠ SOUKROMÝ TANEC...
VYKROČÍME NA PARKET, JMÉNEM ŽIVOT
A DÁME SE S NÍM DO TANCE...???

  POKUD VÁS TATO TÉMATA ZAJÍMAJÍ VÍCE...JE MOŽNO PODPOŘIT I SDÍLET INFORMACE, MLUVIT O VÝHODÁCH I ÚSKALÍCH, SE KTERÝMI SE EVENTUÁLNĚ MŮŽETE SETKÁVAT A INSPIROVAT VÁS MNOŽSTVÍM OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ ... A TAKÉ..... O CO NÁS TYTO ZKUŠENOSTI OBOHATILY.... 

 - Výchova dětí u nás....je zažitý způsob výchovy přínosný pro naše děti...a co přináší ,, nevýchova,,?
 - Strava, jakým způsobem se stravovat...? jakou filozofii stravování preferovat v rodině s dětmi...? 
 - Nejíst maso je samozřejmostí ? veganství a proč?......jak se stravovat a čemu říkáme ,,jíst zdravě,,?
 - Unschooling-individuální i domácí výuka, u nás je možno-i základní i střední škola..co je zapotřebí? 
 - Dokážeme selektovat nepřeberné množství informací-všeobecně.....dokážeme se adaptovat na nové..?

 ...kráčet po nevyšlapané cestičce, není tak snadné.......chce to velké množství odvahy

 ,,i ty správné,, informace....a je to hlavně o naslouchání svému nitru, Srdci, intuici a Životu..... ....je možno sdílet na akcích, nebo psát na e-mail....

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Všechny naše články najdete na ... ,,NAŠE TVORBA,,  

Články s podtrženým nadpisem můžete číst v plném znění, stačí jen kliknout, jsou také k dispozici
na ,,NAŠE TVORBA,, a ,,SDÍLENÍ,, ostatní články, podněty a inspirace, jsou zatím k dispozici zde, na ,,blogu,, 

ÚPLNĚK.NOVOLUNÍ.MEDITACE.TAROT.......

Podnětná témata k zamyšlení ...
.... nebo jen prociťujme a pozorujme co se v tu chvíli odehrává v našem nitru ....


Co se po nás nyní požaduje?
 K čemu nás to vyzývá?
Kam nás to vede?
Co už mi v mém životě nesvědčí?
Co dělat s tím pocitem uvnitř mě?
Co bude?

JE MOŽNÉ POUŽÍT JAKO MEDITACI ČI SEBEREFLEXI:

Jsou to opravdu strachy, 
nebo spíše prožitek pocitu bezmoci ?

TIP: 
 Popisujte si co cítíte /bez použití slova strach /... 
 - cítím obavu z toho, že ...
- cítím, že s tím nemohu nic dělat ...
... dovoluji si, se takto cítit .... 
.....nemusím nijak potlačovat to, jak se nyní cítím ...
.... jen pro teď to můžu vnímat jako součást sebe ....
.... vím však, že to nejsem ,,já,,
 a proto už to mohu nechat být ... od-PUSTIT.

... jde o to začít cítit, co opravdu cítím ....E.


Milujme Svou dokonalost ve své nedokonalosti ... 

....momentálně se nacházíme v tělesné, emoční EGO-očistě ... není to ,,očistec"! planeta Gaia již dlouhodobě navyšuje vibrace, jsme její součástí, proto co má starou frekvenci, projeví se v plné své síle a odpadává. Po nás se jen žádá, abychom povolili stisk, našli v sobě sílu a prošli si celým procesem ve svém nitru... pustili své závislosti a připoutanosti na ,,bývalém" a byli tak schopni adaptovat se na ,,nové"....propouštějme své návyky a staré názory
... AKTUALIZUJME ...

* V  roce 2020 se završuje naše niterná proměna....*

CHcete nás kontaktovat ?

Odkaz na články.....,,SDÍLENÍ,,  mohou se seskládat v jeden inspirující a obohacující celek.

* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME