,,BLOG,,
INSPIRACE * ČLÁNKY * PODNĚTY 

Posláním těchto stránek je vědomě propojovat s niterným klidem a vyladit všechny
úrovně do souladu a Harmonie
 ... články inspirují a zároveň harmonizují ... 
 ....můžete číst a přitom se nechat unášet do frekvence Srdce ...     

Stále nové články podněty-postřehy a inspirace z naši autorské dílny, 
jsou psány pro porozumění samého sebe i Života - se vším co může přinášet....

VŠECHNY NAŠE ČLÁNKY NAJDETE NA *NAŠE TVORBA* 

POCITY BEZMOCI A BEZVÝCHODNOSTI, JE POUZE HRA EGA, KTERÉ....

 ....se připoutalo k představě, že může mít vše pod kontrolou a nemá problém manipulovat, pokud se neděje vše podle očekávání a představ.

Uvolněte se do tohoto pocitu, že nemůžete ovládat a to co se nyní ve vás děje, přijměte.....prožít si pocit bezmoci, je také o uvědomění si své slabosti, která vychází z ega....poznat kde mám slabinu, znamená uvědomit si, kde mám hledat svou sílu....nechte se vést svým nitrem ....rozjímejte a sledujte, co z toho vyvstane....hodně štěstí....E.

Jediné co se dá nyní dělat je, sednout se a podívat se do sebe, uvědomit si kolik ,,balastu,, si v sobě neseme?! Určitě si nyní mnozí z vás pokládají otázku, co je míněno ,,tím,, balastem?  Vše co vnímáte jako  ,,naštvání-potlačenou agresivitu,,  která vznikla nemožností projevit svou emoci-svůj nesouhlas, v situacích,  kdy jsme naznali, že by jsme na tom spíše ztratili, kdybychom naplno projevili to co si o tom opravdu myslíme :)  A nejen to. :(  To nejvíc co pro sebe a pro své blízké můžete v tomto případě udělat je : NEPROJEKTOVAT SI TO DO SVÉHO OKOLÍ - DO NIKOHO A DO NIČEHO, ale také zároveň pochopit, že VY nejste nijak vinni, že jste neudělali nic špatného a že to není žádný trest !!! Jste jen ,,vhodní,, na to, aby jste tuto emoci rozpustili /zneutralizovali/ nikdo by to neudělal ,,lépe,, nežli vy, chápete?.... Jen jste to dostali jako dar, se kterým víte, jak zacházet...jste specialisti na vše, co jste si do tohoto života přijali za své, je to jednoduché?! Může vám vyvstat otázka proč, proč já...? Každý má takový nějaký podobný úkol, chopte se toho a proveďte to jak nejlépe dovedete rychle a jednoduše - nezaplétejte se zbytečně ještě více /do této programové sítě/....alespoň já to tak dělám...Děláme práci za ostatní a pro ostatní...je to nesobecký počin...Snažte se s tím nemít problém, protože ostatní pracují zase pro vás, ale vy to nemusíte být schopni vidět, tak to jen přijměte, že to tady prozatím takto funguje .....nezoufejte, už se vše mění....staré návyky našeho myšlení jsou disfunkční - to už jsme pravděpodobně pochopili všichni, ale největší strachy a úzkosti přináší návyk ,,potřebuji vědět co bude - hra na jistoty,, ...opět si zde přečtete oblíbenou větu a to : že, jedinou jistotu, kterou máte jistou je, že žít zdravý život je : neustálá proměna a změna a záleží na rychlosti adaptace na ni -flexibilita je výhodou a je vítána....:) mějte hezký den E.  

Myslíme na své potřeby ?
Víme co je v danou chvíli pro nás tou nejlepší alternativou....? 

Na jakém základě se rozhodujeme ?
Protože tak činí ostatní a ,,funguje,, jim to ?
Ruku na srdce, opravdu víte co v tomto okamžiku potřebujete ?
....A řídíte se podle toho ?


Sociální sítě jedou na plné obrátky, nevím zda jste si už uvědomili, že jde o účel...

Závislost na čemkoliv nás činí slabými, přicházíme o vlastní přístup a tím se připravujeme o svou možnost, být vědomými kreativními tvůrci našich životů...
Najdete odvahu udělat vlastní krok bez toho, aby jste ho měli někým doporučený...?!
Dokážete se za své činy postavit a obhájit si je sami před sebou ?

Nebo už nemusíte, protože sami sobě důvěřujete a věříte existenci.....? E.

ÚNOR * Rozjímání pro zimní večery :  O CO JDE VE VZTAZÍCH ?  Jaký máte vztah k sobě ?  Jaká je vaše sebe-úcta ?  Jak stavíte sebe na svém žebříčku hodnot ?  Jak řešit vztah s partnerem/kou, nebo svým okolím, když není vytvořen pravdivý vztah k sobě samé/mu.... na jaké úrovní komunikujeme sami se sebou.....?....E.

Našla jsem domov ve svém srdci.... 

 ......a to je teprve začátek, je to cesta bez začátku a bez konce, jakmile toto pochopíme a dosedne to do našeho systému, jsme tam kde jsme měli být, je to zjištění, že celou dobu Jsme....je to vždy tady a teď je to Přítomnost.
A co je přítomno?
To z čeho vše vyvěrá, je to pulz, pohyb, tekutost a přitom to je.
Je ?
Je od slova být...je to pohyb obsažený v ne-pohybu, když jsi tím, tak vnímáš pohyb Živost i to nehybné. Být znamená, být nehybná a vnímat pohyb, ale taky vnímat pohyb a být tím klidem.
A jak se potom tvoří v realitě?
Nejprve niterný klid , který je i hybnou silou všeho, je energií nesoucí informace a ta postupně dojde až do hmoty a tvé tělo, pak vše vykoná, ale na úrovni energie, či světla už se vše odehrálo, zhmotnění je hra pro naše lidské zrození , je to hra a někdy dosti krutá, ale jakmile stoupne vibračně kolektivní vědomí, bude celá hra daleko zábavnější, pestřejší a kreativnější.,,

ŽENSKÁ ENERGIE

Vše přichází ve správný čas....nyní je Globálně čas na léčení ženské energie, jedná se o ženskou polaritu, která je obsažena v každém....Je to ,,nový,, způsob jak vyléčit lidské srdce, abychom se mohli znovu propojili s naší přirozeností a s matkou přírodou, je to nezbytné pro lidskou duši, aby ve zdraví přetrvala ....sladit se s přírodou je jako sladit dvě bijící srdce do jednoho rytmu.... v rytmu vesmíru....Takto vyzařující srdce, které je schopno manifestovat krásnou realitu - aktivuje a přitahuje. Není již doba na nátlak a strategii....ale na kooperaci s cykly, které panují v přírodě.....po čase dělání-akce, přichází čas odpočinku, který je vždy před další aktivitou.
Je na čase upřednostnit srdce před ,,hlavou,, srdce manifestuje rychleji a jednodušeji, srdce cítí, je daleko blíže Zemi - odpovídá - je to pro odvážné, kteří důvěřují a dovolí si se zamilovat do Života a mysl přitom nechají ,,rozpustit,, do srdce.
Můžete mít sice pocit, že víte méně, ale je to dobrý signál.......protože jste vedeni ,,vyšším JÁ,,......,,jste tam, kde máte být,, a ,,děláte to co máte dělat,, jste v pozici, kdy máte daleko větší ,,moc a sílu,, než jste měli, protože si dovolujete být vedeni srdcem, které tluče se srdcem veškeré Existence, můžete plně důvěřovat procesu - sobě a naslouchat intuici, ...

INTEGRUJEME SE....? 
 

Integrovala jsem do svého života vše co přichází a nabízí se jako prožitek, pro všechny mé úrovně...nelze se tomu vyhnout, ani před tím utéci, protože je to podstata našeho bytí.
 V tomto lidském zrození si všichni žijeme svůj příběh, nakolik jsem já tvůrcem svého příběhu...? ...každý to máme jinak, tudíž...?...můj příběh je o uvědomění si, jak vše co se odehrává, je jen zdokonalování mé lidskosti...adaptování se ve všech oblastech života a následné INTEGROVÁNÍ do všech mých úrovní....je to velmi jednoduché, ale nastražili jsme si pár překážek, které zdoláváme a tím se učíme to, pro co jsme si tu přišli, pro co jsme se zrodili...

Tím to, ale teprve začíná....... protože se pohybujeme fraktálově a jsme na spirálových schodech...jakmile se dostaneme na další schůdek, rozšíří se naše hra o další level...náš další level je 5D ...znamená to konec duality nastupuje symbol ,,květ života, což je povědomí o vzájemné propojenosti - chcete-li o spolupráci....končí konkurence, tak jak ji známe a spíše máme tendenci se doplňovat...je to pochopení sebehodnoty, ve smyslu, že každý přináší na tuto planetu své ,,Know-how,,
Sleduji spoustu návodů, jak se ,,protlačit,, do vyšších vibrací, ale prvotní propojení s tělem, s Gaiou, se sebou v lidskosti, v prožitcích a procítění každé buňky v těle, integrování principu duality...je to jako počítačová hra /základní level/přes který se musíte dostat a nasbírat dostatek indicií, bodů či informací....pokud to neuděláte, prostě a jednoduše vás to dál nepustí....vrací vás to nazpět....proč se tedy všichni divíme, že se nemůžeme zbavit rušivých emocí/strachy a pod./, zacyklených myšlenek a stále se opakujících situací, nejen ve vztazích......?...není integrováno, co víc k tomu dodat...?...že vše má své/božské/ načasování...netlačit na sebe znamená vědět, kdy je pro mě ten nejlepší moment-kdy už je pro mě vše připraveno...pak je nová cesta otevřena a všechny dveře jsou pro vás otevírány v ten nejlepší moment a vše funguje lehce a jednoduše.....nevytvářet na sebe nátlak a trpělivě s pokorou kráčet svým tempem, nesnažte se dohonit ostatní....držet si své tempo znamená ,,plynout v proudu s existencí,,
Mnohokrát jsem viděla ty, kteří mě zdánlivě ,,předbíhali,, jak byli později zastaveni v nějaké životní situaci...vše je zdánlivé pro tuto chvíli...za malý moment může být vše jinak, tak nezoufejme/pokud si zoufáte...:)/ a důvěřujme sobě i Životu.....věřte, že jdete správným směrem i když procházíte nepříjemnými situacemi...ano, zatím si zde dožíváme duální situace, kdy jednou padáme dolů a za chvíli zase stoupáme do výšin...vytvářený kontrast nemáme hodnotit, ale pochopit....pak se mohou samy velmi překotně otevřít dveře a ocitnete se ve vnitřním klidu, kdy kolem vás lítají blesky a hromy a vy jste v této situaci v míru...je to velmi magické....je to nový způsob existence.....povýšená lidskost.....s úctou Enny


  VŠE JE ŘEŠITELNÉ

Všechna témata, která někdy dělají náš život složitější a nebo navozují pocit bezmoci, jsou opravdu řešitelná...způsobíme-li změnu uvnitř nás a tím najdeme balanc, odrazí se tato skutečnost i v našich životech, v realitě, kterou nyní tvoříme více společně. Nyní prožíváme cyklické údobí, které přináší radikální změny.

 Budeme-li sledovat historii těchto cyklů, zjistíme, že se vždy jednalo o radikální změnu, ale nedalo se přesně odhadnout, odkud a jak tato změna přijde, protože se vše odehrává na vícero úrovních najednou.. .tento mix pak následně vytvoří situace, které jsou namířeny směrem k transformaci....byť se to na první pohled nemusí jevit, ale změna přináší v prvních chvílích jak radost, tak i bolest....protože je potřeba se zbavit nefunkčních nánosů, které když začneme vytrhávat z našich životů, můžeme opravdu zažívat strachy až paniky a pocit bezmoci až utrpení...proč....protože jsme se všemi našimi návyky a závislostmi, které nám navozovaly falešný pocit jistoty a bezpečí ....natolik srostlí, že jsme si z této iluze vytvořili svou bublinku, kterou jsme nazvali ...to jsem já a můj život, aniž bychom chápali, že život je pohyb a to přináší neustálé proměny naši reality, rozhodně to není zacyklená jistota, která zde pro nás setrvá navěky, protože se v mí cítíme ,,dobře,,..........
Jak jsem se již zmínila, vše se odehrává na všech úrovních najednou...co tím míním...?.hlavně to, že na úrovních vyššího vědomí se odehrává radikální očista celosvětového i kolektivního vědomí....jaký to bude tentokrát příběh a jakým způsobem ho budeme na lidské úrovni prožívat...? Fraktálově se jedná o několik příběhů najednou......naše .osobní.... soukromé, rodinné, společenské, každá země má svou karmu a celosvětově můžeme mít pocit, že jsme pouhou bezmocnou obětí, ale rozhodnutí, které všichni učiníme na své vnitřní-osobní úrovni, nakonec rozhodne, kam se nyní již rozehraná hra bude ubírat, Použijeme-li vše co máme, můžeme si vyhodnotit co se za vším skrývá /vytvořit si svůj soukromý osobní postoj/....mám na mysli inteligenci, zkušenosti-prožitky, kdy nám existence nabídla cestu ven, ze situace, která vypadala ztraceně....každý máme ve svém životě takovouto situaci, kdy došlo z ničeho nic k překotnému zvratu událostí ....rozpomenout se, znamená novou naději a víru, ale musíme zároveň připustit, že se také může tato změna odehrát jinak, než očekáváme.....sama mám stovky takovýchto zvratů a jakási uvolněnost a respekt mi byl vždy dobrým přítelem, nediktovala jsem jakým způsobem se změna odehraje a jak se v mém životě následně projeví...ale stavěla jsem se do pozice ,,malé holčičky,, která je zvědavá-zvídavá, co ten Ježíšek nechá nakonec pod tím vánočním stromečkem...neřeší odkud se vše vezme a jak se to tam dostane, ale trpělivě čeká, až přijde ta chvíle, která vše odhalí ......:)  

Mé dítě je mým nejlepším učitelem

Poslední roky jsem velmi intenzivně pociťovala, že nemáme právo říkat druhému co má a nemá dělat, nedokázala jsem si představit, jak to v životě praktikovat....své dítě jsem takto vychovávala, ale ne že bych byla tak uvědomělá matka, ale prostě mi to mé dítě nedovolilo...žádná manipulace, žádné tresty, jen praktikovaná bezpodmínečná láska...čím více jsem se naučila jít touto cestou, tím více jsem pociťovala odpor okolí...jednoduše, jsem se začala vyčleňovat z českého paradigma, ztrácela jsem vše co stálo na ,,nelásce,, a posléze jsem začala cítit velkou touhu vidět vše z daleko většího nadhledu.....což znamenalo vycestovat...ještě mnoho měsíců jsem dolaďovala vše co ve mě promlouvalo, že odcestovat není řešení, ale to co jsem cítila bylo tak silné, již od mého dětství jsem toužila bydlet v domě s výhledem na moře....možná proto jsem bydlela téměř 500m nad mořem....vytvořená touha byla tak silná, že se začaly mysticky propojovat nitky, které mě dovedly až sem...nemám zatím svůj vysněný dům s výhledem na moře, ale žiju na ostrově a moře je všude kolem mě.....:)
Nyní se pomalu dostávám k tomu, co zde můžu pozorovat u místních lidí, kteří žijí sice ve velmi úzké komunitě, ale vzájemný respekt a úcta k jedinečnosti ,,i nedostatkům,, druhé bytosti je obdivuhodný.....opravdu se mi v česku o něčem podobném mohlo jen zdát....
Uvědomila jsem si, že to co v Čechách provokovalo mé okolí, zde mohu žít....nikdo nemá právo hodnotit mě a říkat mi co mám a nemám dělat, stejně tak i já...jde o respekt a úctu....
Bavíme se o úrovni mezilidských vztahů a představě jak se má mé okolí chovat......zacítila jsem vnitřní svobodu, protože za celou dobu co zde pobývám si nikdo nedovolil říct, že jsem, nebo že dělám něco špatně...každý si hledí svého, svým speciálním způsobem....kupodivu nesobeckým - co můžu dám - kde můžu, tam pomůžu....avšak, nikdy ne na úkor sebe.....
v praxi to vypadá velmi ladně a klidně....ta energie, která mi šeptala ,,tady seš doma,, 
Jsem v numerologii 1 což jsou inspirátoři a z astrologie jsem vůdce, ale nedokázala jsem tento potenciál plně aplikovat, tyto dary se mi nedařilo lehce aktivovat, vždy skrze katarzi a omezení...prostě mě to jednoho dne přestalo bavit a řekla jsem STOP....bylo to dostačující k tomu, aby roztály ledy a vše se dalo spontánně do pohybu...mám opravdu pocit, že jsem nic nemusela, vše bylo v pohybu tak nějak samo...nyní jsem zde....a od prvního momentu jsem ve všech perspektivách...nemám ambice nikomu pomáhat, jen nabízím produkt mého života, jak s ním naložíte?...to je pouze na vás.......neříkám nikomu co má dělat, pouze dělám co miluji a kdokoliv se může přidat...není to výzva, pouze informace....:)
Efekt je...zdravé sebevědomí, respekt, tolerance.......sebeúcta...sebeláska....vybírám si sebe, není to sobecké...je to úcta k Existenci, k energii ,,kterou jsme byli stvořeni,, 
Možná více v článku   Uchopte život do svých rukou...nejen mě to zafungovalo......:)

.......Poznatky, reflexe a sebereflexe.....
přestala jsem zasahovat a vše začalo dít spontánně.....

 Cítím, že To co poslední týdny prožívám, není jen pro mě.....proto se to všem pokusím předat čistě a jednoduše......k tomu, aby se mi život začal vylaďovat a radikálně se změnil, jsem nepotřebovala ,,nic a nikoho,,.....ihned upřesním....Život sám započal ,,opravovat,, události, po kterých se mi v životě nedařilo tak, jak jsem cítila, že by mohlo....... 
  chce to kapku pozornosti a nezaujatosti...
...řekněme situace z dětství, kterou si ani nemusíme pamatovat, avšak trauma či emoce způsobila uvíznutí energie a mohla se nám i dále v životě projevovat jako blok, nebo se chovat jako magnet, který nás vtáhne do podobného.....
....nyní se však odehrává ,,velká magie,, protože je znovu nabídnut původní příběh, nyní však v novém hábitu a ušit na míru této době, abychom mu lehce porozuměli.....
....nedělám nic...jen hraji poctivě a čestně svou roli, nesnažím se být lepší, ani horší, pravdivě prociťuji a prožívám emoce a nechávám vše probíhat, krásně mohu navnímat sebe-svou roli /a tím že to mohu pozorovat, vím že to nejsem JÁ a nemusí docházet ke ztotožňování..... nechávám vše proběhnout bez rezistence-odporu-protestu-pocitu viny či strachu...pokud však cokoli přijde...prožívám to opravdově!!!....neptám se proč a ani nemusím, protože se mi vše zdá být jasné otázky jsou zároveň odpověďmi....
Příběh, který momentálně prožívám je uzdravováním toho původního... spontánní konstelace-dalo by se říci.....změna je jen v osazenstvu...například sestru mi hraje kamarádka, která je sestrou mého kamaráda.....celá situace je stejná, jen konec zůstává otevřený a vybízí ke kreativní tvořivosti, nabízí se změna a otevírají nové možnosti... nový happy end......
Je to očista.....čistí se všechny úrovně-bloky, které byly zasaženy-postiženy....to je ta magie, vše se proléčuje samo a příběh má jiný konec, nemusím vědět kam vede cesta, ale následuji co cítím a jsem vedená, uvědomuji si a prožívám....dostávám se do proudu a nic se po mě nechtělo...!....JEN ABYCH POCTIVĚ žila svůj příběh, SVŮJ ŽIVOT.....Život sám pak vše uvádí do rovnováhy sám.....vybalancovává všechny situace, které byly se mnou-nebo vůči mě ,,nespravedlivé,,-disharmonické.....nemusela jsem znovu regresně vstupovat do minulosti, ani do traumat, ale vše mi bylo nabídnuto v Přítomnosti, v současnosti, v současných vztazích, jednoduše a přehledně.....v tady a teď......je to jedinečná možnost, jak změnit svou ,,budoucnost,, a nastolit harmonii...najít svůj tón....
Žádná manipulace-zasahování z mysli...jak chci, nebo nechci, ale ponechání prostoru pro projevení se Života-Existence.....mého pravého Života.....otevírání nových možností....nasměrování cesty jiným novým směrem....KRÁČÍM PO SVÉ CESTĚ...pro mě nyní v jiné zemi....vidím kontrast, který mi umožňuje poznání jednoduchosti....jela jsem si prožít lehkost.....v praktických věcech: necítím tolik usilování...., SRRACH je energie, která je záměrně namířena  ven, ocitáte se mimo svůj prostor ,,bezpečí a lásky,, cítíte pocit ohrožení a nedůvěry v Život....přestala jsem hrát hru, kterou mi vnucuje svět a dávám pozornost životu-existenci-sobě -  dovolte si to dovolit......ŽIVOT-EXISTENCE NENÍ POCIT,

ALE JE TO DĚNÍ-PROŽÍVÁNÍ....PRODUKT VAŠEHO BYTÍ V TOMTO VAŠEM ZROZENÍ
A O TO JDE...NEBOJUJME.....PROŽÍVEJME A POZORUJME, 
KAM NÁS VEDE NÁŠ DALŠÍ KROK?
......chcete kráčet po známé cestě, nebo budete následovat indicie, 
které vás vyvedou ,,ven,,?.......... s úctou E.

....prokrastinace..!!!

Slyšela jsem nyní spoustu teorií, proč se opět děje, co se děje...  beru tuto celosvětovou situaci jako rozhýbání se z jakési prokrastinace, speciálně pro naši republiku je toto téma mimořádně citlivé..... není to typická definice pro prokrastinaci, ale tím že ,,ne-tvoříme ,,ze srdce a duše,, ale z mysli, která přetéká všemi návyky, radami, dogmaty...implantovanými informacemi z minulosti, které dnes neprospívají nikomu, protože se ocitáme v absolutně nových situacích.....

Takže,  převážnou většinu života plníme přání někoho, nebo někomu jinému......nenaplňujeme své vlastní potřeby a to co cítíme v takové míře, která by nás na všech úrovních uspokojovala.....proč?????
Kdo nás učí ignorovat to, co cítíme a naučil nás jednat na základě naučených mechanismů...proč je náš život řízen autopilotem a my se cítíme bezmocní i ve chvíli, kdy si to uvědomíme....vím co cítím a jdu v těchto šlépějích - je to snadné, ale víme co cítíme, nebo to jsou pocity, což není totéž...? opravdu žijeme svou vnitřní pravdu, nebo implantované vědomosti, představy, jak se má vše dít, co je správně...? 
Pro mě je teď jediná cesta......cítit a prožívat a neplýtvat časem ani pozorností.....
,,mířím do sebe,, nevzývám ego ani sobeckost, ale pravou sebelásku...jela jsem se to učit mimo domov, tam se mi to roky nedařilo, udržet v jasnosti....nyní mám možnost rozpoznat, ,,kde je terč,,...to je moje vystoupení z prokrastinace...odjela jsem.....nereagovala a nedávala pozornost proč NE proč teď není vhodná doba, ale naslouchala tomu, co ve mě tiše volalo ANOÓ !

 ....rozjímání a ladění se do vnitřního klidu či ticha.... 

Naladit se na Ženskou energii, na Gaiu, 
na měsíc/ženu/, který díky slunci/muži/, 
může na noční obloze zazářit,
 ve svých cyklech a rytmech...
 

  Tři otázky:  
"Co mohu vědět?

Co mám činit?

V co mohu doufat?", 
které lze shrnout do jediné: 
"Co je člověk?"  Immanuel Kant

téma: ,,NEEXISTUJÍCÍ ŽENSKÝ SVĚT......ŽENY V MUŽSKÉM NASTAVENÍ,,

Domnívat se, že ženský svět existuje je jasný ukazatel, že nemáme o ženské energii ani vzdálenou představu, ani letmo se ji nedotýkáme, natož, aby jsme ji žily a opravdu prožívaly.
Ženský svět je staletími degradován a dosáhli jsme toho, že ani samy ženy neví, jak se ženská energie-polarita prezentuje.....to co je dnes vydáváno za ,,ženství,, je mužský způsob myšlení a jednání implantován do ženského těla.....vnitřní žena je potlačena-utlačena a žena není schopna navázat spojení s intuicí, jasným viděním, není smyslná, protože smysly nelze naplno prožívat a uvědomovat si sama sebe....lehce pak vstupuje do představ, že prožívá a cítí, ale opravdu cítit a prožívat je tomu velmi vzdáleno......když .každá buňka vibruje a cítíte radost a blaženost......propojení ženy s ženskou energií je velmi oblažující a uzdravující-v každém momentu to je sebeléčebný-ozdravný proces........i pro všechny okolo......
Znovu objevujeme ženskost, která byla potlačena až do míry neúnosnosti....výchova, školství, vše je uzpůsobeno pro pohodlí mužů, avšak muži na tom nevydělali, protože zapomněli na jeden důležitý fakt, že potlačená žena nemůže porodit silného a zdravého muže....!!?!!
Proto je tento čas tak náročný pro všechny....uzdravujeme traumata, křivdy vše co nás ženy a muže rozděluje a byť tendence párovat se je silná, většinou ani nemáme představu, jak spolu soužít....vždy je někdo nespokojen....proč?...žena ani muž se v současné době nenachází v rovnováze......,,puzzle je rozházeno po celém stole a skládáme znovu, od prvních dílků, které do sebe zapadají,,.....jak je k sobě budeme skládat záleží na nás....zda po starém, nebo budeme hledat a nacházet nový způsob.......žena a muž nejsou soupeři, ale dva rozdílné světy, které ale do sebe bezvadně zapadají......nepokoušejme se změnit podmínky a svět, ale svůj způsob vnímání a myšlení, on se pak změní sám.....úspěch je najít novou perspektivu, nový pohled - nadhled......E.

téma: ,,ZPŮSOB NAŠEHO MYŠLENÍ URČUJE STYL NAŠEHO ŽIVOTA,,

Jsme nastaveni na změny ....?
Co se nám v mysli vybaví, když z našeho života něco odchází, nebo končí ?
Naučila jsem se přijmout to odcházející jako ,,klíč, který otevírá nové-jiné řešení-dobrodružství....nikdy nevím, co přinese...
...není se čeho chytit,ani o co se opřít, ale s odvahou riskuji, protože situace, se kterými jsem si nevěděla rady, se pak řeší nečekaným způsobem........v prostoru pro zázraky není místo pro kontrolu a manipulaci.....jen pozoruji a umožňuji /nestojím sama sobě v cestě/
Věnování pozornosti tomu, co odchází beru jako marnění životní energií a raději věnuji pozornost všemu tomu, co přichází a teprve přijde....živím to živé a živoucí....marnit energií-pozorností na vše, kde již nastal poločas rozpadu mi přijde neefektivní a život stagnující....zmrazující..
Pokud to nejde......neřeším......a nechám BÝT.....aktivně se sice zapojím, ale přestala jsem cokoliv dělat na sílu-lámat přes koleno-znásilňovat......nepopírám ani emoce, ani to, co cítím a věnuji se věcem, které jsou v proudu, jdou a dělají mě šťastnou, nebo nadšenou......pozornost na úspěch, ale neodmítám nezdar (i to je součást života, ale je to ,,klíč,, k propuštění nefunkčního a zaměření pozornosti na změnu...k lepšímu-progres-růst-rozvoj......E.

 *INSPIRACE * PODNĚTY * POZNATKY *

Podnětná témata k zamyšlení ...
.... nebo jen prociťujme a pozorujme co se v tu chvíli odehrává v našem nitru ....


Co se po nás nyní požaduje?
 K čemu nás to vyzývá?
Kam nás to vede?
Co už mi v mém životě nesvědčí?
Co dělat s tím pocitem uvnitř mě?
Co bude?

JE MOŽNÉ POUŽÍT JAKO MEDITACI ČI SEBEREFLEXI:

Jsou to opravdu strachy, 
nebo spíše prožitek pocitu bezmoci ?

TIP: 
 Popisujte si co cítíte /bez použití slova strach /... 
 - cítím obavu z toho, že ...
- cítím, že s tím nemohu nic dělat ...
... dovoluji si, se takto cítit .... 
.....nemusím nijak potlačovat to, jak se nyní cítím ...
.... jen pro teď to můžu vnímat jako součást sebe ....
.... vím však, že to nejsem ,,já,,
 a proto už to mohu nechat být ... od-PUSTIT.

... jde o to začít cítit, co opravdu cítím ....E.


Milujme Svou dokonalost ve své nedokonalosti ... 

....momentálně se nacházíme v tělesné, emoční EGO-očistě ... není to ,,očistec"! planeta  Gaia již dlouhodobě navyšuje vibrace, jsme její součástí, proto co má starou frekvenci, projeví se v plné své síle a odpadává. Po nás se jen žádá, abychom povolili stisk, našli v sobě sílu a prošli si celým procesem ve svém nitru... pustili své závislosti a připoutanosti na ,,bývalém" a byli tak schopni adaptovat se na ,,nové"....propouštějme své návyky a staré názory
... AKTUALIZUJME ...
 

CHcete nás kontaktovat ?

* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME