,,BLOG,,
INSPIRACE * ČLÁNKY * PODNĚTY 

Posláním těchto stránek je vědomě propojovat s niterným klidem a vyladit všechny
úrovně do souladu a Harmonie
 ... články inspirují a zároveň harmonizují ... 
 ....můžete číst a přitom se nechat unášet do frekvence Srdce ...     

Stále nové články podněty-postřehy a inspirace z naši autorské dílny, 
jsou psány pro porozumění samého sebe i Života - se vším co může přinášet....

VŠECHNY NAŠE ČLÁNKY NAJDETE NA *NAŠE TVORBA*
 PROPOJENÍM MOHOU VYTVÁŘET JEDEN  INSPIRUJÍCÍ A OBOHACUJÍCÍ CELEK ,,SDÍLENÍ,, 

*HARMONIE* 
.....květ života se otevírá lístek po lístku, 
rozvíjí se jako my ve svých životech.... díky prožitkům poznáváme Svět i sami sebe a vylaďujeme se do nejvyšší možné ,,lidskosti,,....E.

Všem přejeme krásné prožití slunce, tepla i deště.....
....vnímejte,prožívejte prociťujte SEBE i ŽIVOT.....
....těšíme se na brzké shledání na AKCÍCH, 
které otevírají a aktivují proud Života......
akce pro Vás právě plánujeme..... 

SEMINÁŘE/WORKSHOPY  
právě nyní připravujeme,,kalendář,,srpen/září 2020 
ihned jak bude hotov ..rozešleme na emaily,,


Vstupme do ŽIVOTA, ....jsme již očekáváni....

AKCE 2020  
PRO KOHO JSOU TAKÉ SEMINÁŘE URČENY...?

,,Svět mi bude říkat, kdo jsem, dokud to JÁ neřeknu Světu,,

 ....rozjímání a ladění se do vnitřního klidu či ticha.... 

Naladit se na Ženskou energii, na Gaiu, 
na měsíc/ženu/, který díky slunci/muži/, 
může na noční obloze zazářit,
 ve svých cyklech a rytmech...
 

  Tři otázky:  
"Co mohu vědět?

Co mám činit?

V co mohu doufat?", 
které lze shrnout do jediné: 
"Co je člověk?"  Immanuel Kant

Úplněk 2. 9. 2020 v 7:21 tentokrát v RYBÁCH 
PŘIPRAVME SE NA HLUBINY A HLOUBKY, 
JAK NAŠÍ MYSLI - TUDÍŽ NITERNĚ, 
TAK I V NAŠICH MEZILIDSKÝCH  VZTAZÍCH
VESMÍR KOMPENZUJE, PROTO PROŽITEK NAŠICH HLUBIN A I JEJICH PŘIJETÍ NÁM UMOŽNÍ PROŽÍT TAKÉ VÝŠINY...RŮST....ROZŠÍŘENÍ/ROZPÍNÁNÍ
....těšme se a umožněme si hluboký prožitek sebe samých v plné intenzitě....

.....prožívat Život v Přítomnosti..E.

HOMINIZACE....?

EXISTENCE NÁS POLIDŠŤUJE SKRZE NAŠE VZTAHY
....vztahy ke všemu a se vším, s čím se ve svém nitru i mysli/hlavě potýkáme a co se v našich životech projevuje
....máme propustit to, co už je neživé, neexistující, nepulzující-bránící růstu....a dále nevyživovat 
....to setrvačnost způsobuje, že se může stále jevit realita jako existující
....to ale znamená, věnovat pozornost přítomnému okamžiku/tady a teď
....tady - jako prostor, ve kterém se vše odehrává a teď - jako čas, moment, který mi umožňuje uvědomit si svou hmotnou existenci...
Poděkovat a nechat odejít
 ?
Tendence vracet se zpět nám nedovolí rozkvést-pohnout se dál, bdělost a odvaha, pomáhá projít odpoutáním od závislostí a návyků, již je neopakovat
 Vaše mysl se může vnucovat a přesvědčovat s lehkostí a používat nezpochybnitelné argumenty, že děláte chybu, když to o(d)pouštíte, ale vnitřní síla-inteligence nás vždy odvede a povede našim směrem....
....je to Život/Existence !!!
....poděkovat a jít dál - jít dál směrem,
který podporuje růst, rozkvět a radost....E.
 

,,JÍT PO BOKU ŽIVOTA,,

....VŠE, CO SE VÁM NYNÍ DĚJE, JSOU OČISTY NÁNOSŮ,
KTERÉ SE CHTĚJÍ PROJEVIT-TO NEPROJEVENÉ,
NEBO ODEJÍT-PROPUSTIT TO ZADRŽOVANÉ...
VSTUPOVAT DO VYŠŠÍCH ,,JÁ,, JE VSTUPOVÁNÍ DO SEBE-DO POKORY A ÚCTY K SOBĚ.....NE DO EGA...ALE DO POSTUPNÉHO OTEVÍRÁNÍ-PROSTUPOVÁNÍ...PROPOJOVÁNI A POTKÁVÁNÍ SE SEBOU... NESTANE SE TO PŘEKOTNĚ...PROŽÍVAT KAŽDÝ KROK DO SEBE JE VELKÉ MYSTÉRIUM, POKUD SE NALADÍTE NA SEBE UVNITŘ....
,,SAMO,,SE OTEVŘE A ROZŠÍŘÍ I SMĚREM VEN-ROZŠÍŘENÍ STAVU VĚDOMÍ DOSAHUJEME NEJRYCHLEJI ROZŠÍŘENÍM SE NEJPRVE DO SEBE, KDE NALEZNEME NEKONEČNÝ PROSTOR SAMÝCH SEBE....
....,,KLID-TEPLO,, VE KTERÉM MŮŽETE SETRVÁVAT HODINY, BEZ POCITU, ŽE VÁM NĚCO UTÍKÁ, NEBO, ŽE O NĚCO PŘICHÁZÍTE....
POCIT NAPLNĚNOSTI, VE KTERÉM JDE I JAKÁKOLIV ČINNOST S LEHKOSTÍ A PROBLÉMY MIZÍ, JSOU JEN VÝZVY, KTERÉ NÁS POSOUVAJÍ O DALŠÍ KROKY........
 VŠE CO POTŘEBUJI MÁM A VŽDY JSEM MĚLA.........JE TO INDIVIDUÁLNÍ CESTA, ALE V PLNÉM PROUDU LIDSKÉHO ŽIVOTA, PROŽÍVÁME VĚTŠÍ RADOST A VZNEŠENOST....
,,JÍT PO BOKU ŽIVOTA,,.... E.

RUBRIKA TÉMAT, SE KTERÝMI SE AKTUÁLNĚ SETKÁVÁME V NAŠI PRAXI

téma: ,,NEEXISTUJÍCÍ ŽENSKÝ SVĚT......ŽENY V MUŽSKÉM NASTAVENÍ,,

Domnívat se, že ženský svět existuje je jasný ukazatel, že nemáme o ženské energii ani vzdálenou představu, ani letmo se ji nedotýkáme, natož, aby jsme ji žily a opravdu prožívaly.
Ženský svět je staletími degradován a dosáhli jsme toho, že ani samy ženy neví, jak se ženská energie-polarita prezentuje.....to co je dnes vydáváno za ,,ženství,, je mužský způsob myšlení a jednání implantován do ženského těla.....vnitřní žena je potlačena-utlačena a žena není schopna navázat spojení s intuicí, jasným viděním, není smyslná, protože smysly nelze naplno prožívat a uvědomovat si sama sebe....lehce pak vstupuje do představ, že prožívá a cítí, ale opravdu cítit a prožívat je tomu velmi vzdáleno......když .každá buňka vibruje a cítíte radost a blaženost......propojení ženy s ženskou energií je velmi oblažující a uzdravující-v každém momentu to je sebeléčebný-ozdravný proces........i pro všechny okolo......
Znovu objevujeme ženskost, která byla potlačena až do míry neúnosnosti....výchova, školství, vše je uzpůsobeno pro pohodlí mužů, avšak muži na tom nevydělali, protože zapomněli na jeden důležitý fakt, že potlačená žena nemůže porodit silného a zdravého muže....!!?!!
Proto je tento čas tak náročný pro všechny....uzdravujeme traumata, křivdy vše co nás ženy a muže rozděluje a byť tendence párovat se je silná, většinou ani nemáme představu, jak spolu soužít....vždy je někdo nespokojen....proč?...žena ani muž se v současné době nenachází v rovnováze......,,puzzle je rozházeno po celém stole a skládáme znovu, od prvních dílků, které do sebe zapadají,,.....jak je k sobě budeme skládat záleží na nás....zda po starém, nebo budeme hledat a nacházet nový způsob.......žena a muž nejsou soupeři, ale dva rozdílné světy, které ale do sebe bezvadně zapadají......nepokoušejme se změnit podmínky a svět, ale svůj způsob vnímání a myšlení, on se pak změní sám.....úspěch je najít novou perspektivu, nový pohled - nadhled......E.

téma: ,,ZPŮSOB NAŠEHO MYŠLENÍ URČUJE STYL NAŠEHO ŽIVOTA,,

Jsme nastaveni na změny ....?
Co se nám v mysli vybaví, když z našeho života něco odchází, nebo končí ?
Naučila jsem se přijmout to odcházející jako ,,klíč, který otevírá nové-jiné řešení-dobrodružství....nikdy nevím, co přinese...
...není se čeho chytit,ani o co se opřít, ale s odvahou riskuji, protože situace, se kterými jsem si nevěděla rady, se pak řeší nečekaným způsobem........v prostoru pro zázraky není místo pro kontrolu a manipulaci.....jen pozoruji a umožňuji /nestojím sama sobě v cestě/
Věnování pozornosti tomu, co odchází beru jako marnění životní energií a raději věnuji pozornost všemu tomu, co přichází a teprve přijde....živím to živé a živoucí....marnit energií-pozorností na vše, kde již nastal poločas rozpadu mi přijde neefektivní a život stagnující....zmrazující..
Pokud to nejde......neřeším......a nechám BÝT.....aktivně se sice zapojím, ale přestala jsem cokoliv dělat na sílu-lámat přes koleno-znásilňovat......nepopírám ani emoce, ani to, co cítím a věnuji se věcem, které jsou v proudu, jdou a dělají mě šťastnou, nebo nadšenou......pozornost na úspěch, ale neodmítám nezdar (i to je součást života, ale je to ,,klíč,, k propuštění nefunkčního a zaměření pozornosti na změnu...k lepšímu-progres-růst-rozvoj......E.

téma: ,,OD KONTROLY AŽ K MANIPULACI,,

Následující téma je o kontrole a sebekontrole ve vztahu k sobě i k okolí...vše je v nás a z nás...kontrola není nutná, proč tedy tato tendence...důvěřujeme sobě..? důvěřujeme životu..?
Jistoty, kterých se držíme - máme je pod domnělou kontrolou, nás ve finále znejistí natolik, že se dobrovolně necháme kontrolovat...pro jistotu...:) 
Dovolit ŽIVOTU alespoň na chvíli projevit to, co pro nás má, co jsme si přišli prožít v tomto životě, neplýtvejme ČASEM a vstupme do proudu, kontrolovat a ovládat...manipulovat...odpoutává pozornost od toho podstatného - naši podstaty...vztahu se sebou a k sobě...to se následně odráží na všech našich vnějších vztazích.... nikdy ne naopak......

téma: ,,VZTAHY A NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ,,

Je to téma, které nás provází celým našim životem....
týká jak žen, tak i mužů.
Dnes si dáme pod mikroskop muže a podíváme se na detaily, které praktikují při oslovování žen....nehodlám je hodnotit, protože základní návyky - úctu k sobě i k ženám si otiskli od svých rodičů, ale nejen těmi,  později i lidmi, kteří se objevují v našich životech, vše je také ovlivněno  naším posláním/misí/záměrem a ....to namíchá jakousi,,směs,,- hru jménem  život ve které jde o zvládnutí ,,vztahování se,,

Seznamování - jak oslovit ženu ?....v posledních týdnech jsem měla možnost pohovořit s muži různých věkových kategorií, dogma a předsudky ovlivňují všechny stejně...otázka je proč si drží postoj, který očividně většině nepřináší to, co očekávají ?
Nepochopitelně praktikují koncept, který je již předem předurčen k neúspěchu....ponaučit se z předešlých chyb a aktualizovat....co vlastně ženy očekávají od mužů ? 
A co muži očekávají od vztahu s ženou...?
/film ,,Hitch,,lék pro moderního muže, v prvních 6:20 minutách je řečeno vše...doporučuji...každý si najde to své/
Opustíme na chvíli úroveň očekávání a nahlédneme na vše z více různých perspektiv. 
Pochopením rozdílu mezi mužem a ženou pomáhá si vše uvědomit. Prvně stačí přestat chtít po ženě, aby se chovala jako muž-parťák, kámoš a říkala vše jasně a stručně.....
Ženy muže nebudou považovat za kámošku na povídání a pochopí, že muži řeší...jakékoliv citové sdělení, chápe muž jako výzvu k akci :) a to je ono! 
Ponecháním si svého žena v ženském projevu a muži ve svém...respekt a tolerance neznamená podřídit se, ani přizpůsobit..........
/celý článek rozesíláme na emaily/.......

Kde se berou naše očekávání ?
Očekávám, že bude naplněno mé očekávání...?!?

 téma: PASIVNÍ AGRESIVITA...nerozpoznaný útlak

Stejně jako voda si najde nejslabší místo ve skále, nebo nejkratší cestu k říčnímu toku či moři i proud našich emocí, se touží projevit a poté sloučit s harmonií a Životem v jedno....pokud tuto hru chápeme a nestojíme si v cestě, vše jde jak má, ale skrze naše odpory mnohdy neprotečou v jemnosti a souladu, ale prodírají se přes překážky a hráze, které jsme se naučili vytvářet.....mnohdy jsme se stali mistry a mohli bychom konkurovat Bobrům...:)
Zde se nabízí otázka, proč si to činíme, proč věci nejdou hladce...?  

 *INSPIRACE * PODNĚTY * POZNATKY *

...objevujte svou vlastní cestujak uchopit Život do svých rukou.... 

Členství ve skupině ,,V PROUDU ŽIVOTA,,
,,Pluji v proudu Života,
tančím svůj tanec 
a zpívám svou píseň,
s radostí a láskou v srdci,,

Chcete získávat pohodlně a aktuálně nové tématické články, informace a podněty o aktuálnímu dění, podrobnosti o seminářích a plánovaných akcích /dříve, než jsou obsazeny?/ do Vašeho emailu?  Není nic jednoduššího, zaregistruj se do skupiny ,,V proudu Života,, a ihned, jakmile bude něco nového, bude to na Vás čekat v emailu. 
Nejedná se o e-shop, ani o reklamu! Vaše osobní údaje (jméno/přezdívka/ a email) budeme zpracovávat pouze za účelem odeslání newsletterů se zajímavým obsahem z oblasti osobního rozvoje, v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu.


....VŠE, CO PŘINÁŠÍ ŽIVOT, JE VÝZVA....
ZÁLEŽÍ, ZDA SE NECHÁME VYZVAT...
MŮŽE TO BÝT NÁŠ SOUKROMÝ TANEC...

....VYKROČÍME NA PARKET, JMÉNEM ŽIVOT
A DÁME SE S NÍM DO TANCE...???

  POKUD VÁS TATO TÉMATA ZAJÍMAJÍ VÍCE...JE MOŽNO PODPOŘIT I SDÍLET INFORMACE, MLUVIT O VÝHODÁCH I ÚSKALÍCH, SE KTERÝMI SE EVENTUÁLNĚ MŮŽETE SETKÁVAT A INSPIROVAT VÁS MNOŽSTVÍM OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ ... A TAKÉ..... O CO NÁS TYTO ZKUŠENOSTI OBOHATILY.... 

 - Výchova dětí u nás....je zažitý způsob výchovy přínosný pro naše děti...a co přináší ,, nevýchova,,?
 - Strava, jakým způsobem se stravovat...? jakou filozofii stravování preferovat v rodině s dětmi...? 
 - Nejíst maso je samozřejmostí ? veganství a proč?......jak se stravovat a čemu říkáme ,,jíst zdravě,,?
 - Unschooling-individuální i domácí výuka, u nás je možno-i základní i střední škola..co je zapotřebí? 
 - Dokážeme selektovat nepřeberné množství informací-všeobecně.....dokážeme se adaptovat na nové..?

 ...kráčet po nevyšlapané cestičce, není tak snadné.......chce to velké množství odvahy

 ,,i ty správné,, informace....a je to hlavně o naslouchání svému nitru, Srdci, intuici a Životu..... ....je možno sdílet na akcích, nebo psát na e-mail....

AKTUÁLNÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Všechny naše články najdete na ... ,,NAŠE TVORBA,,  

Články s podtrženým nadpisem můžete číst v plném znění, stačí jen kliknout, jsou také k dispozici
na ,,NAŠE TVORBA,, a ,,SDÍLENÍ,, ostatní články, podněty a inspirace, jsou zatím k dispozici zde, na ,,blogu,, 

ÚPLNĚK.NOVOLUNÍ.MEDITACE.TAROT.......

Podnětná témata k zamyšlení ...
.... nebo jen prociťujme a pozorujme co se v tu chvíli odehrává v našem nitru ....


Co se po nás nyní požaduje?
 K čemu nás to vyzývá?
Kam nás to vede?
Co už mi v mém životě nesvědčí?
Co dělat s tím pocitem uvnitř mě?
Co bude?

JE MOŽNÉ POUŽÍT JAKO MEDITACI ČI SEBEREFLEXI:

Jsou to opravdu strachy, 
nebo spíše prožitek pocitu bezmoci ?

TIP: 
 Popisujte si co cítíte /bez použití slova strach /... 
 - cítím obavu z toho, že ...
- cítím, že s tím nemohu nic dělat ...
... dovoluji si, se takto cítit .... 
.....nemusím nijak potlačovat to, jak se nyní cítím ...
.... jen pro teď to můžu vnímat jako součást sebe ....
.... vím však, že to nejsem ,,já,,
 a proto už to mohu nechat být ... od-PUSTIT.

... jde o to začít cítit, co opravdu cítím ....E.


Milujme Svou dokonalost ve své nedokonalosti ... 

....momentálně se nacházíme v tělesné, emoční EGO-očistě ... není to ,,očistec"! planeta Gaia již dlouhodobě navyšuje vibrace, jsme její součástí, proto co má starou frekvenci, projeví se v plné své síle a odpadává. Po nás se jen žádá, abychom povolili stisk, našli v sobě sílu a prošli si celým procesem ve svém nitru... pustili své závislosti a připoutanosti na ,,bývalém" a byli tak schopni adaptovat se na ,,nové"....propouštějme své návyky a staré názory
... AKTUALIZUJME ...

* V  roce 2020 se završuje naše niterná proměna....*

CHcete nás kontaktovat ?

Odkaz na články.....,,SDÍLENÍ,,  mohou se seskládat v jeden inspirující a obohacující celek.

* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME