,,Naše tvorba,, 

* naše ORIGINÁLNÍ tvorba *

Tyto stránky jsou Vám k dispozici zdarma a bez reklam

Posláním těchto stránek je vědomě propojovat s niterným klidem,
sladit všechny úrovně do frekvence Srdce
Články inspirují a zároveň harmonizují ...
 můžete číst a přitom se nechat unášet po proudu ......  

Naše články, inspirace i podněty .... 
 jsou pulzující energií vědomé tvořivosti .... 
Velmi nás potěší, pokud se stanou Vašim inspirátorem, partnerem
či průvodcem na Vaši cestě ,,směrem k sobě,, ....
 .... i k udržení souladu ve všech svých rovinách a aspektech ....

* Články podléhají zákonu o autorských právech, chcete-li použít článek k soukromým účelům, podmínkou 
je uvedení domény s odkazem
na naše stránky
/pro komerční účely nás kontaktujte/ děkujeme.  

Společně koukáme s dcerou na film o holčičce, která má nemocnou maminku a vše dokáže řešit svým vlastním dětským způsobem. Ukazuje na dětskou upřímnost, přemýšlením jak dosáhnout svého různými taktikami ( krásnýma očima, milým hlasem, milosrdnou lží starostlivostí, zodpovědností), ale především ukazuje jak v nelehké životní etapě co nejbezpečněji...

Důsledek, následek, příčina. Putování strachu....
Zachování klidu, míru, naděje, soucitu ale především lásky jeden k druhému. Říká se tomu láska k bližnímu svému.
Všichni víme, že vysíláme energii toho co uvnitř nás cítíme a prožíváme. Někdo ji cítí více někdo méně, a přesto nás hodně ovlivňují a my to v mnoha situacích nevíme a nechápeme.

Velkým tématem je balanc a vystavět si pevný fundament, pro ,,své nové vnímání,, již měnícího se celosvětového paradigma. Jak silně a výrazně se vše v realitě projeví, záleží na naši síle vnitřního odporu a boje, který vše prodlužuje. Není potřeba mít obavy, strachy z budoucnosti a ,,co bude,, protože už to momentálně prožíváme, už to tady je...

..........jak a proč jsme my dvě vytvořily naše stránky........... Je to objevení nás samých, to co vyzařujeme. Všichni jsme v proudu a jsme esencí své jedinečnosti, která se ve vztahu k někomu nebo něčemu má možnost projevit, říká se tomu ,,vtělení Boha,, Dualita nikdy nevymizí, protože je to podstatou a principem Gaji a způsobem, jak je vše...

Obě Jsme průvodkyně ,, při Vaši cestě k sobě,, Díky našemu setkání-našich energií, se vytvořila nová, která přináší proud i plynutí transformující energie - frekvenčně shodné s vlastnostmi Merkaby, ....výslednou esencí je ,,Loď Merkaba,, jedná se o celý proces rozpouštění malého ,,já,, pro vstoupení a Bytí ve vyšším ,,JÁ ,, Shodnou frekvencí je...

Na základě duality rosteme, avšak dualita taková, jakou ji známe, padá. Odemykáním a rozšifrováním svých vzorců a představ dekódujeme celý Matrix. "Minulost a budoucnost" se hroutí do přítomnosti, dochází k harmonizaci a ustalujeme se v harmonickém tanci se vším, upevněni v nás samých. Je to postupný zlatý tranzit do srdce.

Energie a vlastnosti tohoto polodrahokam se aktivně podílí na propojení duše s tělem....to nahoře s tím dole a uvádí do rovnováhy a harmonie v srdci... aktivně spolupracuje na seminářích, akcích i při léčení či rituálech...je to optimistický kámen, stimuluje pozitivní vnímání sama sebe...

Metatronova krychle je komplexní útvar tvořený mnoha tvary posvátné geometrie. Harmonicky v sobě spojuje ženský kulatý princip s mužským přímočarým. 13 kruhů zobrazuje plod života jako ženskou podstatu. Do ní jsou přesně vsazeny tvary mužské energie, zobrazené jako linie, například trojúhelník a šestiúhelník, nebo jako tělesa, tedy krychle,...

* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME