,,Naše tvorba,, 

* ORIGINÁLNÍ A JEDINEČNÉ *

   ............ všichni jsme unikátně jedinečnou esencí............. 

Tyto stránky jsou Vám k dispozici zdarma a bez reklam

Posláním těchto stránek je vědomě propojovat s niterným klidem,
sladit všechny úrovně do frekvence Srdce
Články inspirují a zároveň harmonizují ...
 můžete číst a přitom se nechat unášet po proudu ......  


Naše články, inspirace i podněty .... 
 jsou pulzující energií vědomé tvořivosti .... 
Velmi nás potěší, pokud se stanou Vašim inspirátorem, partnerem
či průvodcem na Vaši cestě ,,směrem k sobě,, .... do srdce
 .... i k udržení souladu ve všech svých rovinách a aspektech ....
je možno se aktivně připojit svými postřehy či komentáři,
nebo si můžete vybrat a přihlásit se na některý z našich seminářů .... 

info@lodmerkaba.cz 
 Fecebook Loď Merkaba

 Pro rychlejší vyhledání Vámi požadovaného článku klikněte   ,,sdílení,,

* Články podléhají zákonu o autorských právech, chcete-li použít článek k soukromým účelům, podmínkou 
je uvedení domény s odkazem
na naše stránky
/pro komerční účely nás kontaktujte/ děkujeme.  

,,Život je přehlídkou naši autorské tvorby,,


Každý rok na jaře vysazuji bylinky nejen na zahrádku, ale i doma za okno.
Cítím je a vnímám jejich vibrace i jak prostupuje jejich léčivá síla celým bytem, jsem ve stálém kontaktu s esencí všech bylinek a tak mohou energeticky působit ,,jen pouhým,, bytím v mém prostoru.
Naplňují mě nejen svou krásou a subtilností, kterou vyzařují, ale i...

Před spoustou let jsem zaslechla větu, kterou pronesl postarší muž, sice vytrženou z kontextu, ale i sama o sobě zapůsobila, že si na ni často vzpomenu, vnímala jsem v ní významnou informaci. Ta věta je velmi prostá:,,jsme málo doma, zdržujeme se stéle mimo domov, jsme málo doma, buďme všichni více doma". Tato věta mě doprovází na mé cestě Životem...

Žena a Muž - dva rozdílné světy, přetahovat jeden druhého do toho svého světa, se neosvědčilo ... ale pochopení, že se svým způsobem nechápeme, že jsme prostě opak-polarita.
Nemusíme se porovnávat ..... učíme se respektovat to ,,jiné,, /nerozumím tomu, ale respektuji odlišnost-originalitu-potenciál/ ....místo setkání je někde uprostřed,...

Všichni nyní pociťujeme ve své podstatě totéž, reagujeme na změny, které se dějí s Gaiou, jsme součást jí, ale každý žijeme svůj příběh, proto to vnímáme a cítíme jinak. Nic s námi není, ani nepotřebujeme vylepšovat, ani se měnit, jen jsme přestali hrát svou hru, je to duální hra, příběh dvou polarit, které k sobě hledají cestu.

Skrze uvědomování si Jednoty v každodenním životě,
propojujeme ,,Vesmír s Gaiou v nás samých,,....SRDCE, MYSL I DUŠE sjednocené v celek tvoří z frekvence Galaktického vědomí ....všichni přinášíme tuto vysokovibrační kreativní energii skrze vědomé prožívání našeho života...Gaia si z nás vše "stahuje" a informace integruje do sebe ...teprve v tuto...

Téma strach, nám může navodit strach. Ráda bych však podotkla, že není strach, jako strach.

Strach.

29.02.2020

STRACH. Veliké téma snad každého z nás, je mnoho způsobů vidění našeho strachu prolínajícího se po mnoho našich generací.

Je PŘIJETÍ sebe sama našima očima, vlastním dotekem, vlastními slovy pocházejícími z nitra ze srdce. Je přijetí vlastní dospělosti a zodpovědnosti. Je LÁSKA v našem nitru k nám samým, k milovaným lidem, ke světu. Je RADOST vidění a vnímání maličkostí o nás samých Je POHYB, který nám ukazuje v našem jednání a chování, kdy jsme sami se sebou ve...

Společně koukáme s dcerou na film o holčičce, která má nemocnou maminku a vše dokáže řešit svým vlastním dětským způsobem. Ukazuje na dětskou upřímnost, přemýšlením jak dosáhnout svého různými taktikami ( krásnýma očima, milým hlasem, milosrdnou lží starostlivostí, zodpovědností), ale především ukazuje jak v nelehké životní etapě co nejbezpečněji...

Důsledek, následek, příčina. Putování strachu....
Zachování klidu, míru, naděje, soucitu ale především lásky jeden k druhému. Říká se tomu láska k bližnímu svému.
Všichni víme, že vysíláme energii toho co uvnitř nás cítíme a prožíváme. Někdo ji cítí více někdo méně, a přesto nás hodně ovlivňují a my to v mnoha situacích nevíme a nechápeme.

..........jak a proč jsme my dvě vytvořily naše stránky........... Je to objevení nás samých, to co vyzařujeme. Všichni jsme v proudu a jsme esencí své jedinečnosti, která se ve vztahu k někomu nebo něčemu má možnost projevit, říká se tomu ,,vtělení Boha,, Dualita nikdy nevymizí, protože je to podstatou a principem Gaji a způsobem, jak je vše...

Obě Jsme průvodkyně ,, při Vaši cestě k sobě,, Díky našemu setkání-našich energií, se vytvořila nová, která přináší proud i plynutí transformující energie - frekvenčně shodné s vlastnostmi Merkaby, ....výslednou esencí je ,,Loď Merkaba,, jedná se o celý proces rozpouštění malého ,,já,, pro vstoupení a Bytí ve vyšším ,,JÁ ,, Shodnou frekvencí je...

Minulost a budoucnost se zhroutí do Přítomnosti, tento bod Vám umožní nechat k sobě přijít odpovědi na otázky, které Vám pomohou pochopit smysl Vašeho Života....

Na základě duality rosteme, avšak dualita taková, jakou ji známe, padá. Odemykáním a rozšifrováním svých vzorců a představ dekódujeme celý Matrix. "Minulost a budoucnost" se hroutí do přítomnosti, dochází k harmonizaci a ustalujeme se v harmonickém tanci se vším, upevněni v nás samých. Je to postupný zlatý tranzit do srdce.

Energie a vlastnosti tohoto polodrahokam se aktivně podílí na propojení duše s tělem....to nahoře s tím dole a uvádí do rovnováhy a harmonie v srdci... aktivně spolupracuje na seminářích, akcích i při léčení či rituálech...je to optimistický kámen, stimuluje pozitivní vnímání sama sebe...

Energie Metatronovy krychle, je srdcem rotující Merkaby,
symbol jednoho z nejmocnějších nástrojů přinášející božské světlo do Vašich životů....
cítíte, že se něco ve Vašem životě od základu mění,
ale ještě přesně nevíte co a kudy se máte vydat dál?......
,,ve své esenci je čirou všeobjímající láskou,,....a díky ní se může transformovat/transcendovat...

Život je magie... od energie ke hmotě,
za závojem tajemství spolu vše spolupracuje ... ŽIVOT JE ,,MOU VÁŠNÍ,,....

* ČLÁNKY PODLÉHAJÍ ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVECH, POKUD NĚKTERÝ Z ČLÁNKU CHCETE POUŽÍT PRO SVÉ SOUKROMÉ ÚČELY JE PODMÍNKOU, UVÉST DOMÉNU S ODKAZEM NA NAŠE STRÁNKY /PRO KOMERČNÍ ÚČELY NÁS KONTAKTUJTE/ DĚKUJEME