,,ÚVOD,,  www.lodmerkaba.cz

 Posláním těchto stránek i akcí je vědomé propojování s niterným
klidem objevením sebe i sladění všech Lidských úrovní
až do Harmonie ve frekvenci Srdce a Zdroje....
 

Objevte svůj vlastní tón a vyladíte se do * HARMONIE *

* TĚLO, MYSL I DUŠE sjednocené v SRDCI *
* Propojení Vesmíru se Zemí v NÁS * 

Impulsem i inspirací k vytvoření webu Loď Merkaba, 
byl vznik našich společných AKCÍ s názvem,,Den naplněný Světlem,,....
....symbol pro vědomý prožitek, který odhaluje vzorce, rozkódovává je a uzdravuje, 
  v lehkosti i hravosti nabízí vhledy, uvědomění a pochopení sebe i Života....
Články na těchto stránkách jsou naší autorskou tvorbou, inspirují a zároveň harmonizují - mohou přinášet odpovědi na Vaše otázky.... 
....můžete číst a přitom se nechat unášet po proudu....O.E. 
/naše tvorba * blog/

Vítejte na stránkách Loď Merkaba

Setkáváme se na akcích, seminářích, workshopech a tématických večerech i při individuálních sezeních probíhá vše velmi intuitivně a odehrává se z Přítomnosti a Jasného vidění 
....v souladu s Gaiou i Vesmírem, je vše integrováno do každodenního Života...
 

Harmonie * Klid* Radost

JSME DVĚ ŽENY,  KTERÉ MILUJÍ SVŮJ ŽIVOT,
I KDYŽ NENÍ DOKONALÝ, ALE JE BOŽSKÝ....
PROVÁZÍME A OTEVÍRÁME JINÉ ÚHLY POHLEDU - AHA MOMENTY...
 JE TO UZDRAVENÍ A OTEVŘENÍ MOŽNOSTÍ,
KTERÉ ZATÍM NEBYLY ODHALENY....

.....VE VŠECH OBLASTECH ŽIVOTA SI MŮŽETE OTEVŘÍT NOVOU CESTU....
....TU SVOU.... MÁTE JI ZAPSANOU V SOBĚ....

OBSAH STRÁNEK

  *AKCE*NAŠE TVORBA*BLOG*Loď Merkaba-O NÁS*SDÍLENÍ*


KAŽDÝ JE SÁM SOBĚ METODOU....
Nenabízíme Vám žádnou převzatou metodu, ale provedeme Vás tím, co bylo po mnoho let, skrze naše životy projevováno a prezentováno..... dary, kterými jsme byly obdařeny a mnoho let se kultivovaly a rozvíjely, nyní je naplňujeme a předáváme.....svým jedinečným a originálním způsobem a stále se i nadále prohlubují i rozšiřují.......více.

Život je pulzující ucelený organismus
Celistvost seskládaná s navzájem se vztahujících Jednotlivostí... 

Necháte-li se symbolicky svést "Lodí Merkaba" po proudu řeky Vědomí 

,,vyladíte se s tím nahoře a propojíte s tím dole,, potkáte sami sebe ve svém srdci... 

Minulost a budoucnost se zhroutí do Přítomnosti, tento bod Vám umožní nechat k sobě přijít odpovědi na otázky, které Vám pomohou pochopit smysl Vašeho Života.... 

Aktivací své niterné sebeléčivé energie a vnitřní síly, hlubším propojením
se sebou samým a svými smysly, zasejete semínko svého
"nového života"  
který Vás může naplňovat .... 
  

Vplujte do proudu života....
tančete svůj tanec a zpívejte svou píseň 
s radostí a láskou v Srdci...

náš záměr

Vytváříme prostor a oázu klidu, míru a pohody - pro objevování Sebe, kde si každý prožívá svou niternou proměnu v jemnosti a harmonii.....projeví se hojnost, spokojenost 
a radost ve Vašem každodenním Životě...

naše webovky

Tyto stránky jsou Vám k dispozici zdarma, bez reklam a nutnosti se zaregistrovat.... 
Aktualizujeme a stále jsme v proudu Života
a přinášíme to i na stránky....stránky jsou v neustálém procesu proměny-stejně jako my..


Články podléhají...

...zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujem

     ...VNÍMÁNÍM SEBE JAKO SOUČÁST CELKU GAI, PŘÍRODY...
ZVÍŘECÍ I ROSTLINNÉ ŘÍŠE  A STEJNĚ TAK I  JAKO SOUČÁST VŠECH VESMÍRŮ......
SE STÁVÁME VTĚLENÝMI ,,BOHY A BOHYNĚMI,, NA TÉTO NÁDHERNÉ PLANETĚ....
.....v lásce a úctě E.O.

 ,,Tvořit originálně a ze srdce vyžaduje mnohdy nadšení i odvahu,
prezentovat to nové, co je již poodhalené a objevené v nás,
 ve Světě, který lpí stále na starém....?
 Jedinečnou cestou, je naslouchat sobě-srdci i své duši 
 a zůstávat v proudu Života věrný sám sobě, v důvěře a lásce,, ....E.

Stejně jako my všichni i tyto stránky, jsou v neustálém procesu proměny....aktualizujeme
a adaptujeme nové energie-vibrace-informace, které se navyšují.....více..
 

www.lodmerkaba.cz