,,ÚVOD,,  www.lodmerkaba.cz

 Posláním těchto stránek i akcí je vědomé propojování s niterným
klidem objevením sebe i sladění všech Lidských úrovní
až do Harmonie ve frekvenci Srdce a Zdroje....
 

* TĚLO, MYSL I DUŠE sjednocené v SRDCI *
* Propojení Vesmíru se Zemí v NÁS * 

Impulsem i inspirací k vytvoření webu Loď Merkaba, 
byl vznik našich společných AKCÍ s názvem,,Den naplněný Světlem,,....
....symbol pro vědomý prožitek, který odhaluje vzorce, rozkódovává je a uzdravuje, 
  v lehkosti i hravosti nabízí vhledy, uvědomění a pochopení sebe i Života....
Články na těchto stránkách jsou naší autorskou tvorbou, inspirují a zároveň harmonizují - mohou přinášet odpovědi na Vaše otázky.... 
....můžete číst a přitom se nechat unášet po proudu....O.E. 
/naše tvorba * blog/

Vítejte na stránkách Loď Merkaba

OBSAH STRÁNEK


KAŽDÝ JE SÁM SOBĚ METODOU....
Nenabízíme Vám žádnou převzatou metodu, ale provedeme Vás tím, co bylo po mnoho let, skrze naše životy projevováno a prezentováno..... dary, kterými jsme byly obdařeny a mnoho let se kultivovaly a rozvíjely, nyní je naplňujeme a předáváme.....svým jedinečným a originálním způsobem a stále se i nadále prohlubují i rozšiřují.......více.

Necháte-li se symbolicky svést "Lodí Merkaba" po proudu řeky Vědomí 

,,vyladíte se s tím nahoře a propojíte s tím dole,, potkáte sami sebe ve svém srdci... 

Články podléhají...

...zákonu o autorských právech, pokud chcete některý z článků použít pro své soukromé účely, je podmínkou uvést doménu s odkazem na naše stránky/pro účely komerční nás kontaktujte/.Děkujem

 ,,Tvořit originálně a ze srdce vyžaduje mnohdy nadšení i odvahu,
prezentovat to nové, co je již poodhalené a objevené v nás,
 ve Světě, který lpí stále na starém....?
 Jedinečnou cestou, je naslouchat sobě-srdci i své duši 
 a zůstávat v proudu Života věrný sám sobě, v důvěře a lásce,, ....E.

Stejně jako my všichni i tyto stránky, jsou v neustálém procesu proměny....aktualizujeme
a adaptujeme nové energie-vibrace-informace, které se navyšují.....více..
 

www.lodmerkaba.cz